francesco69
Gyáva, konzum emberek, férfinak sem nevezhető egyének.
francesco69
Egyre jobban megmutatkozik a püspökök egy jelentős részének az alkalmatlansága, erkölcsi, hitbeli és emberségbeli téren. Pásztorok helyett béresek.