Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks458
Anton Čulen
6
Chlapec a Panna Mária. Šesťročný protestantský chlapec často počul, ako sa jeho priatelia katolíci modlia modlitbu Zdravas Mária. Tá modlitba sa mu natoľko páčila, že si ju celú zapamätal a každodenn…More
Chlapec a Panna Mária.

Šesťročný protestantský chlapec často počul, ako sa jeho priatelia katolíci modlia modlitbu Zdravas Mária. Tá modlitba sa mu natoľko páčila, že si ju celú zapamätal a každodenne sa ju aj začal modliť. „Počúvaj, mami, aká prekrásna modlitba,“ povedal jeden deň svojej matke.

„Už nikdy to nehovor znovu!“ odpovedala mu matka, keď si vypočula čo sa jej syn modlil. „Je to poverčivá modlitba katolíkov, ktorí uctievajú modly a myslia si, že Mária je bohyňou. Je žena, ako ktorákoľvek iná, poďme, vezmi si Bibliu a prečítaj si ju zas a znovu, obsahuje všetko, čo musíme robiť.“

Chlapec sa teda prestal modliť svoju modlitbu k Panne Márii každý deň a trávil viac času čítaním Biblie.

Jedného dňa, pri čítaní evanjelia, videl pasáž o Zvestovaní anjela Panne Márii. Plný radosti, chlapec bežal k svojej matke a povedal: „Mami, našiel som v Biblii moju modlitbu Zdravas Mária: „Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1,28) „Prečo si ju teda nazvala poverčivou modlitbou?“ Mama synovi neodpovedala.

Pri inej príležitosti našiel chlapec úryvok Alžbetinho pozdravu k Panne Márii a nádherný text Magnificatu, v ktorom Panna Mária oznámila: „Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia..“ (Lk 1, 48) Chlapec nepovedal nič svojej matke a začal sa modliť znovu každý deň Zdravas Mária, ako to robil predtým. Cítil potešenie hovoriť tie krásne slová Matke Ježišovej, Matke nášho Spasiteľa.

Keď mal chlapec štrnásť rokov, v jeden deň počul, ako jeho rodina diskutuje o Panne Márii. Všetci hovorili, že Mária je obyčajná žena. Chlapec po tom, čo počul ich uvažovanie, už to viac nemohol vydržať a plný rozhorčenia ich prerušil a povedal: „Mária nie je ako každý iný potomok Adama, ktorý je postihnutý hriechom.“

Nie! Anjel ju nazval „MILOSTI PLNÁ!“ Ona je jediná Mária, jediná Ježišova matka a v dôsledku toho aj Božia Matka! Neexistuje žiadna väčšia dôstojnosť, o ktorú by sa stvorenie mohlo usilovať. Kým sa pokúsite ňou opovrhovať uvedomte si, že evanjelium hovorí „blahoslaviť ma budú všetky pokolenia!“

„Nie je evanjelium základom biblie, o ktorej tvrdíte, že je základom kresťanského života?!“

Dojem chlapcových slov na jeho matku bol taký hlboký, že často srdcervúce plakala: „Bože, bojím sa, že tento môj syn sa jedného dňa pripojí ku katolíckemu náboženstvu, náboženstvu pápežov!“ A naozaj, krátko nato, bol syn presvedčený, že katolícke náboženstvo je jediným autentickým, prijal ho a stal sa jedným z jeho najhorlivejších apoštolov.

Niekoľko rokov po svojej konverzii navštívil hrdina nášho príbehu svoju sestru, ktorá sa už vydala. Chcel ju pozdraviť a objať ju, ale ona ho odmietla a rozhorčene povedala: „Nemáš tušenie, ako veľmi milujem svoje deti. Keby sa jeden z nich chcel stať katolíkom, najprv by som ho pochovala v srdci, než mu dovolila, aby prijal náboženstvo pápežov.“ Jej hnev a zlé pocity boli tak intenzívne, ako tie u sv. Pavla pred jeho obrátením. Avšak, ona čoskoro zmenila názor, ako sa to stalo sv. Pavlovi na ceste do Damasku. Stalo sa, že jedno z jej detí vážne ochorelo.

Lekári jej nedali žiadnu nádej na jeho uzdravenie. Jej brat ju vyhľadal v nemocnici a hovoril s ňou bratskou láskou. Povedal jej: „Moja milovaná sestra, viem, že si želáš, aby tvoje dieťa bolo vyliečené. To je dobré, no prosím ťa, urob to, o čo ťa požiadam: „Modlime sa spoločne modlitby k Panne Márii a daj Bohu sľub, že ak sa tvoje dieťa uzdraví, budeš študovať katolícku doktrínu a ak prídeš k záveru, že katolicizmus je jediné pravé náboženstvo, prijmeš ho, bez ohľadu na to, čo táto obeta bude zahŕňať.“

Jeho sestra bola spočiatku neochotná, ale túžila a chcela, aby sa jej syn zotavil, a tak prijala bratov návrh a modlila sa s ním Zdravas Mária. Nasledujúci deň bol jej syn úplne uzdravený. Sestra splnila svoj sľub a začala študovať katolícku doktrínu. Po intenzívnej príprave prijala krst v katolíckej cirkvi spolu s celou svojou rodinou a ďakovala svojmu bratovi, že bol jej apoštolom.

Tento príbeh povedal otec Francis Tuckwell v jednej zo svojich homílii. „Bratia“, konštatoval, „protestantský chlapec, ktorý sa stal katolíkom a obrátil svoju sestru na katolicizmus, venoval celý svoj život Božej službe a dnes je kňazom, ktorý stojí pred Vami a hovorí Vám svoj príbeh.“ Za všetko ďakujem Panne Márii.

Moji drahí bratia, úplne sa zasväcujte službe Panne Márii a nenechajte prejsť ani jeden deň bez toho, aby ste jej nepovedali krásnu modlitbu Zdravas Mária. Hovorte ju našej Kráľovnej pokoja, rovnako jej venujte aj ruženec. Proste, aby osvietila myšlienky všetkých, ktorí sú oddelení od pravej Kristovej Cirkvi založenej na Skale, (na Petrovi) a ktorú pekelné brány nepremôžu.“

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/1198

Modlitba skrze Ducha Svätého….


„Ó, Svätý svätých, padnúc na tvár Ta žehnám a adorujem Ta! Tu stojím pod Tvojím krížom, a zhliadnem hore na Teba, na Tvoje telo zaliate Tvojou Krvou a na Tvoje Srdce prebodnuté kopijou. Z Tvojej hlavy sa leje Krv ako z potoka, Tvoje pravé oko je vypichnuté. Je tu jedno torzo, nie človek.

Z Tvojho tela chýbajú kúsky mäsa, stopy po zbičovaní, ktoré vytrhali olovené gule stvorené skrze ľudskú zlobu. Z Tvojej ruky, nohy sa Krv leje. Tvoj hrudník dychčí, Tvoje pery zmodreli, už vytiekla veľká časť Tvojej Krvi. Srdce sa ešte usiluje, volá za svoj život, ale kvôli nedostatku oxygénu sa dusíš. Tvoje ramená sú vytrhnuté, Tvoje bedro je vytočené. Zvíja sa celé Tvoje Telo.

Na Teba doľahla váha hriechu sveta, uzmierenie božskej spravodlivosti, ktoré si nevinne vzal na Seba kvôli nám biednym hriešnikom. Ó, Svätý svätých! Ako sa Ti mám odvdačiť, ako sa mám podakovať za toto mohutné dobro a sebaobetovanie, ktoré si priniesol kvôli mne?!

Prijmi môj život! Postavím sa pod Tvoj kríž. To je mojou túžbou, aby si aj mňa pribil vedľa Seba na kríž! Kým ešte môžem trpieť v tomto údolí slz, v mojom prachovo šiatrovom tele, nech žijem v úplnom sebazaprení! Nech Teba adorujem!

Nech neustále nosím svoj kríž bez reptania z lásky k Tebe! Ježiš! Drahý Spasiteľ môj! Ty si umrel za mňa. V otrasných mukách si položil Svoj život za mňa. Prosím Ta, pretvor ma na Tvoj obraz! Chcem byť vo všetkom podobný Tebe: v pokore, v láske k Otcovi a v poslušnosti! V sebaobetovaní za iných, v čistej , úprimnej, nezištnej láske.

V odvážnej otvorenej reči, lebo napomenutie hriešnikov je dobrým skutkom duchovného milosrdenstva. Daj, aby som radikálne žil svoj kresťanský život! Aby som bojoval za Teba: proti satanovi a jeho vazalom a so všetkými tými, ktorí slúžia satanovi.

V prvom rade so svojím životným príkladom, so svojou svätosťou života chcem vynikať. Nevadí, ak sa mi vysmievajú, opľujú, kopnú do mňa. Nevadí, len jedno je dôležité: aby som Tebe patril. Ježiš! Ty si na kríži umrel za každého človeka.

Zvolal si do éteru: „ Som smädný!“ Bol si smädný za mojou dušou a za každou dušou, a si smädný až do konca sveta. Daj, aby som uspokojil Tvoj smäd a aby som sa v celom mojom živote modlil za biednych hriešnikov, nech sa aj oni obrátia k Tebe a takto nech v nich získa zmysel Tvoje mučivé utrpenie a vykúpenie.

Nech ani jeden človek nezmarí v sebe Tvoju milosť, ktorú si mu dal, ved to si chcel, aby bol každý človek spasení. Ježiš, šťastie moje! Ďakujem, že si neostal na kríži a v hrobe, ale že si vstal z mrtvych. Aj dnes si tu medzi nami. Tu žiješ v mojom srdci. Môžem byť Tvojím živým svätostánkom, môžem Ta nosiť, ako kedysi Tvoja najsvätejšia Matka.

Ďakujem, že ma vyživuješ so Slovom, s láskou a so Svojím vzkrieseným Svätým Telom a Krvou prítomnej v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. My dvaja sme sa navždy zjednotili vo svätej zmluve, od okamihu, ked Ty si ma prijal a pozval a dal si mi úlohu.

Nemám inú túžbu, Pán môj, než to čo si na mňa zveril, aby som bezo zvyšku splnil. Aby som vykonal všetko to, čo si odo mňa pýtal. My navždy, sme neoddeliteľne jedno a jedno ostaneme, lebo aj Ty a aj ja tak to chceme.

Túžim po tom, Pán môj, aby sa aj predo mnou otvorilo Nebo ako pred toľkými svätými, a aby si ma zodvihol k Sebe! Aby som Ťa uvidel zo svetla na svetlo, nech Ti naveky vzdávam vďaku, nech Ta velebím a oslavujem Tvoje Sväté Meno!

Ámen.“

Posilnenie zo Svätého Písma: List Hebrejom 4,12: „Božie slovo“ Pán Ježiš: „Drahé deti Moje! Ak vám váš čas dovolí, pomodlite sa túto modlitbu každý deň.“ Zdroj posolstva je uložený v madarčine na: jezusuzenete.hu
Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/1198
Matricaria
Czekamy słowa Twego – idzie o zbawienie;
Wydany na nas dekret jest na potępienie.
Słowem Boga stworzeni, o to umieramy,
W słowie Twego responsu życie nasze mamy,
Niech się czas do zbawienia jak najprędzy skraca,
Nie baw anioła, Panno, niech do Boga wraca!
O to Dawid i wszyscy o to święci proszą,
Na kolana upadszy supliki zanoszą,
Tego świat cały żąda, gdyż Cię bardzo sobie
Spodobał Pan z Syjon…More
Czekamy słowa Twego – idzie o zbawienie;
Wydany na nas dekret jest na potępienie.
Słowem Boga stworzeni, o to umieramy,
W słowie Twego responsu życie nasze mamy,
Niech się czas do zbawienia jak najprędzy skraca,
Nie baw anioła, Panno, niech do Boga wraca!
O to Dawid i wszyscy o to święci proszą,
Na kolana upadszy supliki zanoszą,
Tego świat cały żąda, gdyż Cię bardzo sobie
Spodobał Pan z Syjonu, że pragnie po Tobie
Zezwolenia, w którym świat postanowił zbawić,
Na jedno słowo Twoje chce-ć się zaraz stawić.
Któremuś się w milczeniu spodobała wiele,
Bardziej mu się spodobasz mówiąc; tylko śmiele
Rozmów się, Panno, z Bogiem, gdyżci to Ty owa,
Którą bardzo ukochał; niechże Twoja mowa
Bardziej Go zdewinkuje, odpowiedz Mu słowo,
A przyjmij Słowo Jego, święta Białagłowo!

Stanisław Dobiński Na Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
+Joseph+
ta modlitba je ryze charismatická
+Joseph+
věřím k konverzi u malých luteránských dítek, ovšem tyto slabé květinky je třeba opečovávat katolickou živou vodou katechismu , tradice a magistéria, jinak uschne
Roberto 55
Paci sa mi to, ale tie ocelove gule treba dat prec,(lebo to bije do oci) bolo to asi olovo...
ľubica
ľubica
, vdaka, počula som tento príbeh ale nie celý.... takže DEO GRATIAS za tieto zázraky skrz modlitbu Zdravas Mária 👍 🙏