defendfaith
113.5K
defendfaith
Vydržať bratia, len vydržať - ešte diabol cez poskokov vo Vatikáne narobí veci...