Davos v katakombách - Tajné prepojenie Klausa Schwaba s Vatikánom
Samson1

Davos v katakombách - Tajné prepojenie Klausa Schwaba s Vatikánom

Amazonská synóda Kauza Vigano Kultúrna vojna New Age spiritualita Odchod Benedikta XVI. Čo keby som vám prezradil, že kľúčový koncilový otec 2. …
U.S.C.A.E.
A pokiaľ by sa niektoré firmy začali mykať a robiť problémy? Aj o to je postarané. Prepojenie: Európska únia, lokálny štát (gubernia – zväzová republika), korporácia alebo firmy, sa o všetko postará. Samotný lokálny štát firmu potrestá. V smernici sa uvádza: „Členské štáty stanovia sankcie za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou a prijmú všetky potrebné …More
A pokiaľ by sa niektoré firmy začali mykať a robiť problémy? Aj o to je postarané. Prepojenie: Európska únia, lokálny štát (gubernia – zväzová republika), korporácia alebo firmy, sa o všetko postará. Samotný lokálny štát firmu potrestá. V smernici sa uvádza: „Členské štáty stanovia sankcie za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie presadzovania týchto sankcií. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.“ A čo čaká takýchto sabotérov? Vyzerá to na toto poradie: verejné označenie sabotéra , štátny príkaz pre sabotéra, finančný postih sabotéra.

Zdá sa, že sa nám tu pomaly, ale isto pripravuje transformácia majiteľa menšej firmy, na niečo podobné súdruhovi podnikovému riaditeľovi, ktorého zhora kontrolujú nadriadené orgány. Neomarxisti však vedia, kde ich v stalinistickom režime tlačila topánka a preto ponechajú hornej triede (a teda aj sebe) nejaký podiel na súkromnom vlastníctve. Absencia motivácie u kontrolovaných riaditeľov bola v socialistickom hospodárstve najväčším kameňom úrazu. Lepšie to vymyslel národný socializmus v Nemecku, ktorý na firmy uvalil štátny dozor, ale vlastníctvo oficiálne ponechal v rukách pôvodných majiteľov. Túto metódu a formu socialistického ovládania, ktorá sa v praxi viac osvedčila, použije aj EÚ, samozrejme pod hlavičkou modifikovanej ideológie, ktorá na rozdiel od Nemcami ospevovanej nordickej, favorizuje iné rasy.

No a keď nám za touto ďalšou ubehnutou míľou tzv. Veľkého resetu zamáva zástavka s nápisom Cieľ, budeme tu mať hermeticky kontrolovanú spoločnosť, v ktorej bude občana v duchu neomarxistických priorít kontrolovať zhora nadol nadnárodná vláda, národná lokálna vláda, štátni lokálni úradníci, zamestnávatelia, zdravotníci a pokiaľ sa bude snažiť, tak aj Cirkev, ktorá vykázala veľkú mieru empatie pre štátne riadenie a koordináciu so štátom a splnila tak akýsi vstupný test do novej, teraz už určite lepšej, inkluzívnejšej a bratskejšej spoločnosti.

christianitas.sk/…-prav-ovladnutie-mas-pokracuje-cez-zamestnavatela/