Clicks159

OTVORTE SI OĆI,CHODÍTE DO FALOŚNEJ CIRKVI,NEVIESTKY,KTORÚ VEDIE ANTIKRISTOV VIKÁR.

Laudetur Jesus Christus.

UŽ SI KONEČNE OTVORTE OĆI,ŽE CHODÍTE DO FALOŚNEJ CIRKVI,KTORÚ VEDIE ANTIKRISTOV VIKÁR.

VÁM MILOVANÝ KŃAZI SPASITEĽ ODKAZUJE:

"ZATVÁRATE OČI PRED PRAVDOU,ŽE MÔJ DRUHÝ PRÍCHOD SA BLÍŽI A VEDIETE MOJE NIČ NETUŠIACE DUŠE,KTORÉ VÁM BOLI ZVERENÉ ZA TÝM,KTORÝ TERAZ SEDÍ NA STOLCI MÔJHO VIKÁRA,NO NIE JE ODO MŇA,ALE OD MÔJHO NEPRIATEĽA......
HOVORÍM VÁM NEBUDEM MAŤ MILOSRDENSTVO A MOJA TRESTAJÚCA RUKA DOPADNE NA VÁS MOJI MILOVANÝ ZASVÄTENÝ SLUŽOBNÍCI,AK SA NESPAMÄTÁTE...UŽ NEMÁTE ČAS...UŽ NEMÁTE ČAS!!!!!"

A ja som toho svedok jeho nehodný,biedny a pokorný služobník tu na zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Peter(skala)
🙄 znova to isté... ja, ja, ja... Ty, Ty, ty ... som povedal 😀
PetraB
Pýcha předchází pád, Petře