Mysli tak, akoby každá myšlienka, ktorou sa zaoberáš, bola vypálená na oblohe a mohol ju vidieť celý svet. Hovor tak, akoby každé slovo, ktoré vyslovíš, mohol počuť každý na svete. Rob tak, akoby …More
Mysli tak, akoby každá myšlienka, ktorou sa zaoberáš, bola vypálená na oblohe a mohol ju vidieť celý svet. Hovor tak, akoby každé slovo, ktoré vyslovíš, mohol počuť každý na svete. Rob tak, akoby každý skutok, ktorý vykonáš, mal padnúť späť, na tvoju hlavu... Želaj iným len to, čo by si chcel ty, aby sa splnilo tebe.

(Hlas srdca, vôňa duše)