Marieta Ria
... áno, vzdaj sa liečby, vzdaj sa jazyka, vzdaj sa športu, potuliek prírodou... aby si niekoho neohrozil, neurazil a niekto sa cítil nesvoj, že je tam veľa bielych (heterosexuálnych, normálnych, veriacich...) A hlavne daj sa opichať experimentálnou gebuzinou, aby si neohrozil iného, aby si preukázal lásku k inému, aby si bol solidárny... lebo to je SKUTOK LÁSKY! (Samozrejme liečba blokovaná - …More
... áno, vzdaj sa liečby, vzdaj sa jazyka, vzdaj sa športu, potuliek prírodou... aby si niekoho neohrozil, neurazil a niekto sa cítil nesvoj, že je tam veľa bielych (heterosexuálnych, normálnych, veriacich...) A hlavne daj sa opichať experimentálnou gebuzinou, aby si neohrozil iného, aby si preukázal lásku k inému, aby si bol solidárny... lebo to je SKUTOK LÁSKY! (Samozrejme liečba blokovaná - veď prečo sa liečiť lacným liekom, ktorý je účinný a bolo by hneď po celej pandémii! Tu treba dosahovať iné výsledky... totálne vystrašených ľudí dostať pod totálnu kontrolu!)
Ale nezabúdajme - na prvom mieste je Boh a jeho zákony, nie robiť experiment na vlastnom tele, spojený s porušením 5. Božieho prikázania!
Jeho máme poslúchať a nie zlaté teľa Covid!
Hermenegild
Modlime sa dnes stále: O Mária bez dedičného poškvrny hriechu počatá, oroduj za nás hriešných, ktorí sa k tebe utiekame, i za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú, ale najmä za nepriateľov sv. Cirkvi a tebe odporúčaných.
Dnes práve na sobotu padol sviatok "Panny Márie zázračnej medaily."