Clicks67
vi.news

Benedict XVI tiếp tục sử dụng "Phước lành tông đồ"

Cựu Benedict XVI đã viết một bức thư ngày 20 tháng 9 tới Hồng Y Sarah, "với lời phước lành Tông đồ của tôi" (Bản gốc: imparto la benedizione apostolica.)

"Phước lành tông đồ" chỉ được đưa ra bởi Giáo hoàng.

Ngay trong năm 2018, Benedict đã sử dụng thuật ngữ tương tự bằng tiếng Đức ("mit meinem apostolischen Segen") để kết một lá thư tới Hồng y Brandmüller.

Trước đó, người ta cho rằng Benedict đã sử dụng thuật ngữ này một cách lỏng lẻo mặc dù, theo báo cáo, tâm trí của ông vẫn còn nhạy bén.

#newsCzkijgzqxo