Clicks5
ms.news

Viganò: "Francis Tidak Melakukan Reaksi Yang Paling Sedikit"

Ketika dia masih seorang Nuncio Amerika, Archbishop Viganò memberitahu Francis pada bulan September 2015, menurutnya pada masa itu, lebih ramai penganut Katholik berbanding dengan dahulu, adalah di bawah pentadbiran Amerika (Biden, Kerry, Pelosi), akan tetapi, mereka semuanya dalam golongan pro-gugur dan dalam usaha membantu perkahwinan homoseks dan ideologi jantina.

Viganò memberitahu MarcoTosatti.com (14hb September) bahawa dia pernah bertanya kepada Francis, bagaimana untuk membuat penjelasan terhadap perkara ini, namun Francis "tidak membuat reaksi yang paling minima.”

Bagi Viganò, tanggungjawab bagi penderhakaan tersebut oleh ahli politik Katholik yang bergaya sendiri yang meletakkan sepenuhnya terhadap klergi yang "menghambakan diri kepada ideologi modenis.”

Dia melihatkan wujudnya suatu jalinan yang rapat antara penentangan klergi golongan Modenis- yang di bawah kepimpinan Jesuit- dan pendidikan bagi penganut Katholik dari generasi ke generasi.

Dalam perkara ini, bagi Viganò, negeri dan gereja kegelapan telah bekerjasama, dengan tujuan menyah-stabilkan sivil dan turutan eklesiastik.

Oleh itu, Viganò tidak berasa terkejut, bahawa keutamaan politik Bergoglio berkebetulan dengan versi Biden. Dia menamakan, imigrasi, environmentalisme, ideologi jantina, pembubaran family, dan globalisme.

“Pembangkang” Francis yang formal, atas isu pengguguran dan indoktrinasi kanak-kanak homoseks, bagi Viganò, adalah "formal" dan "tidak diizinkan dalam kebiasaan.”

#newsNunvevufot