Clicks2.4K

Dobrý bubeník, základ kapely :)))

bratr
54
Dobrý bubeník, základ kapely
Kallistratos
Lidská mysl je jako hudební nástroj, složená z množství tónů - informací, které mohou vytvářet dokonalou harmonii, může znít nádherně, vyváženě, povzbudit a nebo temně, chaoticky, disharmonicky.. Lidská mysl se někdy může chytit odpadů, beznadějnosti a pak vytváří i špatný rytmus, výsledkem je prázdnota, neradostnost falešná zacilenost nebo přímo duševní kýč. Je dobré se sytit dobrými a …More
Lidská mysl je jako hudební nástroj, složená z množství tónů - informací, které mohou vytvářet dokonalou harmonii, může znít nádherně, vyváženě, povzbudit a nebo temně, chaoticky, disharmonicky.. Lidská mysl se někdy může chytit odpadů, beznadějnosti a pak vytváří i špatný rytmus, výsledkem je prázdnota, neradostnost falešná zacilenost nebo přímo duševní kýč. Je dobré se sytit dobrými a smysluplnými věcmi a naše duše i tělo bude prospívat. 😊
Dudko
... dobrý zpěvák, střecha kapely 😊
www.youtube.com/watch
Kallistratos
Čas je obrovský dar a pokud jej promarníme hloupostmi, skutečnými hloupostmi Joske, tak je to špatné. Panství satanovo a ty různé matrice a matrace co vymýšlíš jsou jen přeludy Tvé mysli. Příliš mluvíš o satanu a málo o naději, lásce, Kristu, upřímnosti a pravé křesťanské zbožnosti. To tě tak trochu prozradilo. Tvůj smutek života. Temnota nemůže přinášet světlo. Nedávno jsem objevil jeden list z …More
Čas je obrovský dar a pokud jej promarníme hloupostmi, skutečnými hloupostmi Joske, tak je to špatné. Panství satanovo a ty různé matrice a matrace co vymýšlíš jsou jen přeludy Tvé mysli. Příliš mluvíš o satanu a málo o naději, lásce, Kristu, upřímnosti a pravé křesťanské zbožnosti. To tě tak trochu prozradilo. Tvůj smutek života. Temnota nemůže přinášet světlo. Nedávno jsem objevil jeden list z kalendáře, když jsem vyklízel velmi temnou půdu. Mám docela respekt ke starým věcem, protože si v jejich přítomnosti uvědomuji kolik událostí od té doby proběhlo a čím lidstvo prošlo... Fascinuje mne to, když se něco vynese na světlo... ;) Rok 1869. Přeji Ti Joske pokoj do srdce a ať Tě Panna Maria opatruje a vede k Synovi...
Joske
Den Páně je blízko. Nikdo neví dne, ani hodiny. Proč se rozptylujete hloupostmi, jako je toto video? Proč marníte olej ve svých lampách na věci tohoto světa a nestaráte se raději, abyste měli rezervní? Nevěříte tomu, co Pán říká nebo tolik milujete tento svět, panství Satanovo, že nedbáte příchodu Páně?
33Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. 34Jako člověk, …More
Den Páně je blízko. Nikdo neví dne, ani hodiny. Proč se rozptylujete hloupostmi, jako je toto video? Proč marníte olej ve svých lampách na věci tohoto světa a nestaráte se raději, abyste měli rezervní? Nevěříte tomu, co Pán říká nebo tolik milujete tento svět, panství Satanovo, že nedbáte příchodu Páně?
33Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. 34Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. 35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, 36aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. 37Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!“ Mk 13:33-37
Kallistratos
Před skoro sedmi lety a stále aktuální.... 😉
--------------------------------------------------
bratr
16. pro 2013
Viděl jsem v televizi řeholní sestry v nemocnicích, viděl jsem charitní sestry, jak navštěvují potřebné, viděl jsem asistenty co zajišťují péči pro imobilní, viděl jsem obětavé členy jedné církve co navštěvují lidi v domě seniorů. Pak si čtu příspěvky na GLORII TV a říkám si - co …More
Před skoro sedmi lety a stále aktuální.... 😉
--------------------------------------------------
bratr
16. pro 2013
Viděl jsem v televizi řeholní sestry v nemocnicích, viděl jsem charitní sestry, jak navštěvují potřebné, viděl jsem asistenty co zajišťují péči pro imobilní, viděl jsem obětavé členy jedné církve co navštěvují lidi v domě seniorů. Pak si čtu příspěvky na GLORII TV a říkám si - co ti lidé vlastně dělají pro druhé, čemu slouží, komu podávají vodu, když žízní a chléb, když hladoví? (viz. Písmo)

Někdy mám pocit, že někteří zde na Glorii nejenom hledají zábavu a cílové publikum, ale také se potřebují vybít z frustrací, které jim třeba jejich víra přináší. Lze to často poznat podle způsobu vyjadřování a poučování o tom, jak je někdo vedle, jak někdo jde do pekla, jak jen část vyvolených bude spasena... Rád bych viděl reálná videa o pomoci lidem, o službě, o evangelizaci, o potřebném působení v rizikových oblastech.... Vidím tady ale jen a jen stohy psaní od lidí jako otto hvezda a další účelové panožky registrací s tím spojené. 🙄

Vidím tady jakousi duchovní hydroizolaci, která znemožňuje proniknout živému Duchu do dřeně lidských bytostí. A proto se tady často jen vášnivě střetáváme v zápasech o ego a v této tříšti slov se topíme. Nic jiného.
Oceňuji to, co se dával valent, bylo to z terénu... 👍

Kéž by tady na GLORII bylo i něco dalšího a povzbudivého a nejen diskuze o "nesmrtelnosti chrousta". 🤗
Barbarin
Nelíbí se mi, když jsou podvodníci a lháři drzí.
Barbarin
Představ si, Hoki-hooki, že na FB nemám ani jednu registraci. Když jsem dokázal, že máš dvě, tak jsi volal o pomoc policii. Co ti řekli, multinickaři? Poslali tě k lékaři?
Kallistratos
Víte, kdo je Barbarin? A jaké má v současnosti další registrace? Tak schválnė.😀
Barbarin
Defektní komunikace je proto, Hoki-Hooki, že stále lžeš. Slibuješ, ujišťuješ. Oznamuješ, ale tvé skutky svědčí o tom, že tvá slova zůstávají prázdná. Hraješ si na rytíře světla, ale jsi otrokem temnot. Kam také jinam tvé lži patří?

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být …More
Defektní komunikace je proto, Hoki-Hooki, že stále lžeš. Slibuješ, ujišťuješ. Oznamuješ, ale tvé skutky svědčí o tom, že tvá slova zůstávají prázdná. Hraješ si na rytíře světla, ale jsi otrokem temnot. Kam také jinam tvé lži patří?

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Sedím nyní na lavičce domova důchodců v Liberci a je mi fajn. Babičce od mé ženy je 98 let a je to s ní trochu nahnuté, zvlášť po době koronavirové. Čtu si co píšeš Barbarine a jsi smutný ubožák.🙈
Barbarin
Hoki-hooki, raději bys měl činit pokání. Ale jak vidím, jsi zatvrzelý hříšník. Pokud ti to vydrží až do smrti, čeká na tebe ohnivé jezero. V registraci Hledač jsi zradil Krista. Každou svou lží zrazuješ Krista, protože Kristus je Pravda. Ty jsi lhář, syn Lháře.
Kallistratos
Barbarine děkuji za pobavení😁
Barbarin
Hoki-hooki, jako chronický lhář máš méně šedé hmoty mozku. Proto jsou lichė i tvé představy o naději, lásce i tomto světě. Připomínáš mi bývalého arcibiskupa Bezáka, který tvrdil, že peklo je v nebi. Takė lhář. Co by se měl Joske od tebe učit? Oznamování odchodů a trolení?
Nezapomeň! Všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. To je tvá pravá naděje a radost.
Kallistratos
Víš Joske, musíš se skutečně naučit pravdivě a s jistou pokorou interpretovat Písmo svaté. Nikoli tak, jak činíš doposud, ale s opravdovou křesťanskou nadějností. Naděje a láska jsou výjimečné perly křesťanského soužití. Kdo toto nepochopil nesmírně se ochuzuje o potenciál svého života, o radost ze života , o radost z víry, o naději, která nikdy neumírá, ale vždy žije a žít i bude všem navzdory. …More
Víš Joske, musíš se skutečně naučit pravdivě a s jistou pokorou interpretovat Písmo svaté. Nikoli tak, jak činíš doposud, ale s opravdovou křesťanskou nadějností. Naděje a láska jsou výjimečné perly křesťanského soužití. Kdo toto nepochopil nesmírně se ochuzuje o potenciál svého života, o radost ze života , o radost z víry, o naději, která nikdy neumírá, ale vždy žije a žít i bude všem navzdory. 😊
Barbarin
Hoki-hooki, dlouhý je tvůj příběh lhaní o odchodech.

Kallistratos
Boží slovo na den 29.5. A.D.2020
Zřetelně definována lidská zvrhlost a to je ten "svět"... Svět s narušeností a nedokonalostí. Svět lačnící po bezbožných možnostech, vlivu, moci a slávě.... To je ten svět, který jmenuje Kristus Pán v Písmu a nikoli svět o kterém chybně mluví Joske zde na Glorii. Pán světa je satan, "světa", který …More
Hoki-hooki, dlouhý je tvůj příběh lhaní o odchodech.

Kallistratos
Boží slovo na den 29.5. A.D.2020
Zřetelně definována lidská zvrhlost a to je ten "svět"... Svět s narušeností a nedokonalostí. Svět lačnící po bezbožných možnostech, vlivu, moci a slávě.... To je ten svět, který jmenuje Kristus Pán v Písmu a nikoli svět o kterém chybně mluví Joske zde na Glorii. Pán světa je satan, "světa", který lne k zlému, vytváří zlo a kochá se jím.... není to ale svět ve smyslu stvořeného bytí a jsoucna v kterém žijeme a které je prostorem v které se utkávají přediva dobrého i zlého, odehrávají se příběhy hrůzné, ale i ušlechtilé... Jak obstojíme? Necháme se vystrašit zlem, nemocí, smrtí? Podělat se z časnosti? A nebo lnout k možnostem Božím, které nás mají zušlechťovat, vést i nést tímto "údolím".... Nic není černobílé. Jen fanatici, sektáři a dogmatičtí zaslepenci mají krátké návody na život, krátké a špatné.
Kallistratos
Zde vysvětleno v diskuzním vláknu snad jasně ⛪V mene Božom? Vláda zakazuje rozdávanie sv. prijímania na omši
Barbarin
Skutečně natrvalo, skutečně se nebudu vracet. Řekl bych spíše, že skutek utek', viď, Hoki-Hooki?

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a …More
Skutečně natrvalo, skutečně se nebudu vracet. Řekl bych spíše, že skutek utek', viď, Hoki-Hooki?

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Nenávist a sžíravá k tomu je většinou vlastní těm, kdo o ni mluví a dokonce ji personalizují. Fakta lze hravě dohledat a pokud se na veřejném prostoru šíří nenávist, pohrdání, urážejí se věřící, církevní představitelé, označují se lidé bez skurpulí za satanisty, komunisty, homosexuály, zednáře.... Pokud se takto činí i u veřejných osob a dokonce se začnou vytahovat hlouposti o různých světových …More
Nenávist a sžíravá k tomu je většinou vlastní těm, kdo o ni mluví a dokonce ji personalizují. Fakta lze hravě dohledat a pokud se na veřejném prostoru šíří nenávist, pohrdání, urážejí se věřící, církevní představitelé, označují se lidé bez skurpulí za satanisty, komunisty, homosexuály, zednáře.... Pokud se takto činí i u veřejných osob a dokonce se začnou vytahovat hlouposti o různých světových předpovědích, které se samozřejmě mnohokrát nenaplniliy(možno dohledat), očerňují se lidé, paní Obamová je prých chlap, za smrt hrabošů a lýkožroutů je třeba se modlit, země je prý placatá a III.WW a pády měny už měl být za uplynulé roky několikrát, pak nelze vnímat nic jiného, než že jsou lidé vědomě klamáni a oblbováni. Toto jsou tvrzení, která zde byla, pouhá FAKTA. Takže jak registrace Libor Halik, tak registrace Barbarin často generují urážky papeže, posměch a alogická tvrzení. Ale škoda slov. Kdysi mne to trápilo, když píše někdo kraviny, ale nyní ne. Přeji takovým hodně zdraví a pokud to dělají ve zlém úmyslu, nechť jim Bůh odpustí. 🤗
--------------------------------------------
Barbarin
včera
Bylo by lépe, kdybys skutečně udělal, co jsi 10. května loňského roku oznámil pod jménem Hoki. To jsi "statečně" prohlásil, že odcházíš v nejlepším bez velkých gest. Protože jsi lhář, Satan tě obdařil sžíravou nenávistí k pravoslavnému knězi, který je věrný Pánu Ježíši Kristu.
Kallistratos
Někdy ty fantaskní obrazy vykreslující Boha jako mstitele přesahují rámec zdravého rozumu. Registrace Libor Halík tady opakovaně generuje představy nemilosrdného Boha a spojuje to s pomluvami a informační zlolajností. Ale asi je to otázka už spíše duševního zdraví a existencionálních fobií a psychické disbalance v reakci na hedonismus světa. Nic ale neomlouvá to, pokud ubližuje, pomlouvá a škodí …More
Někdy ty fantaskní obrazy vykreslující Boha jako mstitele přesahují rámec zdravého rozumu. Registrace Libor Halík tady opakovaně generuje představy nemilosrdného Boha a spojuje to s pomluvami a informační zlolajností. Ale asi je to otázka už spíše duševního zdraví a existencionálních fobií a psychické disbalance v reakci na hedonismus světa. Nic ale neomlouvá to, pokud ubližuje, pomlouvá a škodí druhým! Když hrubě uráží papeže a mnoho dalších lidí a bez problémů shrne dílo Dr. Josefa Zvěřiny do lakonického sdělení typu: VIZ:

Libor Halik
včera
Dr. Zvěřina byl modernista nevěřící v základní křesťanské pravdy jako je panenství Panny Marie a v Boží Trojici. Utopil se na dovolené při koupání na pobřeží moře. Václav Malý, dnes biskup, bral modernisticky lehkovážně smrtelný hřích smilstva a cizoložstva svých disidentských kamarádů.

Bude v létě 2020 v ČR chléb po hraboší Apokalypse?,

Takový člověk, bývalý pravoslavný kněz, který nedokázal za celý svůj život vyprodukovat smysluplnou publikaci si hraje na soudce a internetového závisláka? Kněz, pro kterého byla největším nebezpečím vojenská služba a zřejmě jen existencionální trauma jej vede k různému titěrnému stopování "Boží vůle" ? Inu, takový člověk má skutečně zřejmě jen na to, aby se modlil za smrt lýkožroutů, za smrt hrabošů, oznamoval že paní Obamová je chlap, že je zeměkoule placatá a že ten a ten je satanista a spiklenecký židozednář... Je mi líto, že to muselo dojít do takové fáze. Svět jistě není procházka růžovým údolím, ale vše má své meze. Na jisté věci neexistuje asi diagnóza, ale je to jednoznačné blbnutí, které nejdříve člověka vyrve ze společenství církve, pak je vyrve z mantinelů zdravého rozumu a uvrhne jej do existenční křeče a spleti různých bublin podezřívavostí a nedůvěry ke všem a všemu. Láska je milý Libore uzdravující síla, je mi líto, že jsem nikdy za ta léta neviděl, že bys právě v Lásce objevil našeho Pána a Spasitele. Láska není sluníčkaření a charismatický hapening jak hořce někteří parodují lásku, Láska Boží je skutečná MOC nad kterou není a vstoupit do učení k Mistru Ježíši znamená se učit lásce a v lásce růst. Víra nikdy nevede k podezíravosti, křečovitosti a nebo asociální frustraci. Víra v Ježíše Krista uzdravuje, ne dusí.

Mimochodem, pokud jsi tak zbaběle a urážlivě psal ve zkratce o P. Josefu Zvěřinovi, pak si nejenom přečti o čem psal ve svých knihách, ale také co zažil a jak vyrostl a co vše prožil.... Buď prosím pokorný a měj respekt k druhým, k lidem co už mají něco za sebou a něco po nich zůstalo.... Děkuji za pochopení.
One more comment from Kallistratos
Kallistratos
A když jsem pod takovým hezkým videem mé původní registrace bratr, tak musím dodat jeden vtip (viz. níže). A ono je to takové ilustrativní vlastně pro všechny ty náboženské snaživce a blouznivce , bez ohledu na denominaci. I zde na Glorii se občas vyskytují registrace co se děsí všeho možného, ale počítačovou techniku a různé ty komunikační vymoženosti využívají bez mrknutí oka. A zpoza svého …More
A když jsem pod takovým hezkým videem mé původní registrace bratr, tak musím dodat jeden vtip (viz. níže). A ono je to takové ilustrativní vlastně pro všechny ty náboženské snaživce a blouznivce , bez ohledu na denominaci. I zde na Glorii se občas vyskytují registrace co se děsí všeho možného, ale počítačovou techniku a různé ty komunikační vymoženosti využívají bez mrknutí oka. A zpoza svého kavalce pak spřádají různé ty informační teorie o spiklencích všeho druhu a dýmech válek, požárech a generují ztřeštěnosti. Místo zdravého rozumu a aktivního přístupu k životu vypouštějí černé kouřové signály strachu, duchovní výplody choromyslnosti a zmaru. Možná by bylo lepší pro takové nalézt odvahu a snažit se žít, žít pro druhé, pomáhat jim rukama a slovem a tím i více nalézat cestu k Bohu. Pomáhat druhým, znamená milovat Boha... Jedno video, které jsem kdysi už vkládal:
www.youtube.com/watch
a jeden text a na závěr ten zmiňovaný vtip. Hezký den přeji. 🤗

Ježíš se ztotožňuje i s těmi nejposlednějšími lidmi, když říká: "Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili..." (srov. Mt 25,40). V opomíjených, pohrdaných, chudých, hladových, nemocných, pronásledovaných, uvězněných lidech se s námi může a chce setkat samotný Bůh.... A zároveň tento biblický text znamená, že Ježíš svým vtělením s námi navždy spojil svůj život, a to tak intenzivně, že všechno, co žijeme, prožívá spolu s námi. Říká to zřetelně právě ve svém podobenství o posledním soudu (srov. Mt 25,31-46), kdy se ztotožňuje s hladovými, žíznivými, s těmi, kteří jsou na cestách, kteří trpí nouzí, nemocemi a pronásledováním. Jako by nám tím chtěl říci: „Byl jsem s tebou, když jsi měl hlad, když jsi byl nemocný, když jsi trpěl samotou a úzkostí, když jsi byl nespravedlivě osočován...“

Nábožný arabský muslim nastoupil v Londýně do černého taxíku. Důrazně požádal taxikáře, aby vypnul rádio, protože to přikazuje učení jeho náboženství, že on nesmí poslouchat hudbu, protože v Prorokově věku nebyla žádná hudba, obzvlášť ne západní, která je hudbou nevěřících. Taxikář zdvořile vypnul rádio a otevřel dveře. Arabský muslim se otázal: "Co se děje?" Taxikář odpověděl: "Za časů Proroka nebyly žádné taxíky. Vypadněte a počkejte si na velblouda!"
Segal
Takhle to pokaždé začalo. Začalo se ukazovat na židy dokud neskončili v koncentráku. Mám pocit že se tomu tady pár lidí propůjčilo. 👤👤👤
Segal
😈 Kdo se baví s podvodníky hoki ceskoslo henta zahrává si s ďáblem. 👿
5 more comments from Segal
Segal
Důvěřovat se nedá těmto provaleným podvodníkům - hoki henta ceskoslo. To je škodná. 🕵
Segal
Myslím, že pěkně kecáš. 💣
Segal
Vilém má pravdu. Hoki je pokrytec a lhář.
Segal
Máš pravdu Viléme je to pokrytec a lhář.
Segal
Admine, zablokuj registraci Hoki, která byla dříve jecminek, bratr1, bratr, Monk, Miros. Je tu jen pro zlost. 🤗
Ostrik
jecminek 6.9.2014 22:27:48
Tebe to ale vůbec nemusí zajímat

Ale jistě že mne to zajímá.

Je tu mezi diskutéry patologický lhář, pro kterého dané slovo nic neznamená. Vydával synkretistický plátek Svítání, ve kterém otiskoval rozvratné články buzíků.

Nikdo se mi nemůže divit, že tlučhubu považuji za úchyla, když včera žehnal v diskuzi u Jílkové homosexuálům.

Nejsi první ženatý buzík s početnou …More
jecminek 6.9.2014 22:27:48
Tebe to ale vůbec nemusí zajímat

Ale jistě že mne to zajímá.

Je tu mezi diskutéry patologický lhář, pro kterého dané slovo nic neznamená. Vydával synkretistický plátek Svítání, ve kterém otiskoval rozvratné články buzíků.

Nikdo se mi nemůže divit, že tlučhubu považuji za úchyla, když včera žehnal v diskuzi u Jílkové homosexuálům.

Nejsi první ženatý buzík s početnou rodinou, tlučhubo. :)))

Co ty na to, histrióne? :)))
Ostrik
jecminek 6.9.2014 22:18:10
Tebe to ale vůbec nemusí zajímat, že zde jsem na GLORII. Pokud se nemýlím, tak to vůbec není Tvá starost...
-----------------------------------

jecminek 6.9.2014 17:08:58
Ostriku, poté co vidím že lžeš (viz včera podvodné označení), pomlouváš, posmíváš se a vytahuješ bláboly bez konstruktivního přístupu a ochoty komunikovat solidně a na úrovni Tě směle považuji za …
More
jecminek 6.9.2014 22:18:10
Tebe to ale vůbec nemusí zajímat, že zde jsem na GLORII. Pokud se nemýlím, tak to vůbec není Tvá starost...
-----------------------------------

jecminek 6.9.2014 17:08:58
Ostriku, poté co vidím že lžeš (viz včera podvodné označení), pomlouváš, posmíváš se a vytahuješ bláboly bez konstruktivního přístupu a ochoty komunikovat solidně a na úrovni Tě směle považuji za obyčejného debila.


jecminek 19.8.2014 09:28:34
… ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru. (Žalm 62:5b)

jecminek 31.7.2014 20:37:32
Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.
One more comment from Ostrik
Ostrik
jecminek 19.8.2014 09:28:34
… ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru. (Žalm 62:5b)

jecminek 31.7.2014 20:37:32
Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Máš pravdu, člověče jecminek. :)))
Vyjímečně!
pšenka
Papez Frantisek tlaci na souhlas s jednim svetovym nabozenstvim, zatimco zapadni elita macka knoflik paniky

Více zde: benjamin-fulford-cz.webnode.cz/…/papez-frantisek…

benjamin-fulford-cz.webnode.cz/…/papez-frantisek…
Ostrik
Stylito
a tebe zase jecminek. :)

Asi ses příliš nadýchal smradu od Kozáka.
Stylita
Langu025
někdo má filipa ty máš ječmínka
✍️

přeji vám všem hezký zbytek svátků
Segal
Ty sem nevkládáš o půlnoci rádobyspasitele Kuffu, Soli. A taky neděláš zlé naschvály.
Ostrik
Proč kazíš ostatním velikonoce s kufou, jecminek? Proč na velikonoce vkládáš kontroverzní téma? Proč chceš, aby se na den vzkříšení lidé hádali?
Segal
Proč to děláš, jecminku? Stojí ti to za to? 🤦
Ostrik
Proč jsi zlý, jecminku?
Je ti to příjemné, být zlý?
Ostrik
Člověče jecminek, proč jsi v tento dnešní slavný den vložil videa s kufou, když jsi dobře věděl, že je to kontroverzní osobnost? Věděl jsi, že ho zdejší lidé nepřijímají pro jeho new age názory. Proč soustavně provokuješ? Je ti to příjemné?
Segal
Ale to víš, že máš, jecminku. Pekelného bubeníka, který tě nutí, abys ostaním lhal a abys jiné manipuloval. Skáčeš, jak ti bubnuje. 😀
Ostrik
Moc spolehlivý rytmus to není. Každou chvíli může dojít palivo, nebo se ucpe filtr... letos už jsi získal jednu zkušenost...

Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.
Pokorným znamená pravdivým, pravdomluvným, milujícím pravdu...
bratr
Vaše péče je dojemná toresi, ale soustřeďujte se v tomto směru raději na své rodinné osazenstvo, aby Vám děti dělali podobnou radost a mohl jste časem "rozkvést" jako správný dědeček. Zatím jste jako ten traktor. Stojíte u mikrofonu a z komínu Vám jde stále stejný rytmus. 😁 🤗
tores
Já ten pocit mám taky, dítě nemocné, zoufale hledající traktorovou zábavu místo Boha.
☕

bratr 16.12.2013 10:03:33
Někdy mám pocit, že někteří zde na Glorii nejenom hledají zábavu a cílové publikum, ale také se potřebují vybít z frustrací, které jim třeba jejich víra přináší.
bratr
Dnešní den je mimořádný, po dlouhé inverzi vylezlo slunce. S tím se pojí dnešní setkání či spíše potkání :).... ===> Znal jsem jednu paní - byla to dáma těsně před důchodem, nebyla hezká ani nijak zajímavá, vzhledu odtažitého a trochu odpudivého, měla zřejmě nějaké nepříjemné kožní onemocnění na tváři. Potkal jsem ji po dlouhé době. Vedle ní šla dospívající vnučka a babička zkrásněla. Ožila. …More
Dnešní den je mimořádný, po dlouhé inverzi vylezlo slunce. S tím se pojí dnešní setkání či spíše potkání :).... ===> Znal jsem jednu paní - byla to dáma těsně před důchodem, nebyla hezká ani nijak zajímavá, vzhledu odtažitého a trochu odpudivého, měla zřejmě nějaké nepříjemné kožní onemocnění na tváři. Potkal jsem ji po dlouhé době. Vedle ní šla dospívající vnučka a babička zkrásněla. Ožila. Švitořila... Měla úplně jiný pohled a žila... 👍

Děkuji tímto za děti a také babičky co rozkvetou v jejich blízkosti. 🤗
bratr
Viděl jsem v televizi řeholní sestry v nemocnicích, viděl jsem charitní sestry, jak navštěvují potřebné, viděl jsem asistenty co zajišťují péči pro imobilní, viděl jsem obětavé členy jedné církve co navštěvují lidi v domě seniorů. Pak si čtu příspěvky na GLORII TV a říkám si - co ti lidé vlastně dělají pro druhé, čemu slouží, komu podávají vodu, když žízní a chléb, když hladoví? (viz. Písmo)

More
Viděl jsem v televizi řeholní sestry v nemocnicích, viděl jsem charitní sestry, jak navštěvují potřebné, viděl jsem asistenty co zajišťují péči pro imobilní, viděl jsem obětavé členy jedné církve co navštěvují lidi v domě seniorů. Pak si čtu příspěvky na GLORII TV a říkám si - co ti lidé vlastně dělají pro druhé, čemu slouží, komu podávají vodu, když žízní a chléb, když hladoví? (viz. Písmo)

Někdy mám pocit, že někteří zde na Glorii nejenom hledají zábavu a cílové publikum, ale také se potřebují vybít z frustrací, které jim třeba jejich víra přináší. Lze to často poznat podle způsobu vyjadřování a poučování o tom, jak je někdo vedle, jak někdo jde do pekla, jak jen část vyvolených bude spasena... Rád bych viděl reálná videa o pomoci lidem, o službě, o evangelizaci, o potřebném působení v rizikových oblastech.... Vidím tady ale jen a jen stohy psaní od lidí jako otto hvezda a další účelové panožky registrací s tím spojené. 🙄
Vidím tady jakousi duchovní hydroizolaci, která znemožňuje proniknout živému Duchu do dřeně lidských bytostí. A proto se tady často jen vášnivě střetáváme v zápasech o ego a v této tříšti slov se topíme. Nic jiného.
Oceňuji to, co se dával valent, bylo to z terénu... 👍
Kéž by tady na GLORII bylo i něco dalšího a povzbudivého a nejen diskuze o "nesmrtelnosti chrousta". 🤗
bratr
ad fr_parvus

Je to koncert pro fajn lidi ;) Ten traktor je krásně vyladěný a rytmus má v krvi (tedy naftě) 👍
Zdravím Vás také 🤗
superiel
bratr
Tak takhle tedy :)) V každém případě děkuji za mimořádné video a ne-vinnou nabídku. 😎
superiel
Objetí papeže Francisco
Vilém 9.11.2013 14:36:49
" BRATŘE "
9.11. 2013 - 14:26:02
✍️ OHLEDNĚ BLOKACE, TO JEST VAŠE OSOBNÍ SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ ...

NIC, ALE NA TOM NEMĚNÍ, ŽE VÁS " BRATŘE " OSOBNĚ, PŘÍLEŽITOSTNĚ PŘIJEDU NAVŠTÍVIT, ABYCHOM SI MNOHÉ OSOBNĚ UJASNILI, NIKOLI PŘES MONITOR ...
✍️

www.youtube.com/watch 🧐

www.vinariznojmo.cz/sauvignon-krava… to je cena 😈

Vilém More
Objetí papeže Francisco
Vilém 9.11.2013 14:36:49
" BRATŘE "
9.11. 2013 - 14:26:02
✍️ OHLEDNĚ BLOKACE, TO JEST VAŠE OSOBNÍ SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ ...

NIC, ALE NA TOM NEMĚNÍ, ŽE VÁS " BRATŘE " OSOBNĚ, PŘÍLEŽITOSTNĚ PŘIJEDU NAVŠTÍVIT, ABYCHOM SI MNOHÉ OSOBNĚ UJASNILI, NIKOLI PŘES MONITOR ...
✍️

www.youtube.com/watch 🧐

www.vinariznojmo.cz/sauvignon-krava… to je cena 😈

Vilém 9.11.2013 14:18:02
" BRATŘE "
✍️ TAKTÉŽ AŽ BUDU MÍTI CESTU DO MÍST VAŠEHO BYDLIŠTĚ, PŘÍLEŽITOSTNĚ VÁS OSOBNĚ NAVŠTÍVÍM ... ✍️