Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks54
lt.news

Naujųjų mišių seserų bendruomenė įsikūrė Mineapolyje

Naujai susikūrusi keturių vienuolių bendruomenė įsikėlė į Šv. Petro brolijos (FFSP) parapiją Mineapolyje, Minesotoje JAV.

Rugpjūčio 15-ąją Mineapolio pagalbinis vyskupas Andeew Cozzensas laikė popiežiškąsias mišias už Olandijoje gimusios Motinos Marijos Reginos amžinąjį išpažinimą ir trijų naujų vienuolių investitūrą.

Dvasios tėvas Gerardas Saguto (FSSP) padėjo šioms seserims įsteigti šią bendriją. Jos veiklą pradėjo dar 2017-aisiais kaip Marijos darbo Labor Mariae dukterys Kanzaso mieste.

Praėjusį pavasarį jos persikėlė į Mineapolį į apleistą FSSP parapijos vienuolyną.

Vienuolių tikslas yra tarnauti parapijoms ir padėti katechezėje.

Paveiksliukas: liturgicalartsjournal.com, #newsXwffbfshjf