Světlana ranní rosa
101.1K

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI VOLÍ RADĚJI SMRT NEŽ VZÍT DO RUKOU ZBRAŇ - KRISTOVI NÁSLEDOVNÍCI???

😍 OPRAVDU ŽASNU JAK SE V TOMTO PODOBAJÍ
PRVNÍM KŘESŤANŮM:
Vypracoval a ve známost uvedl:

Znovuzrodený kresťan
OČISTEC - KATOLÍCKY VYNÁLEZ?
.......
Bojovanie kresťana v armáde je blud, ktorý do 4 storočia neexistoval !

TERTULLIAN (160 - 220)

§ "Kristus, keď odzbrojil Petra, odzbrojil každého vojaka.....§ "Je absolútne zakázané odplácať zlo zlom..........§ "Iba bez meča môže kresťan viesť vojnu: Pán meč zrušil........§ "Ako sa kresťan zapojí do vojny (v skutočnosti, ako sa kresťan vôbec zapojí do vojenskej služby v čase mieru) bez meča, ktorý mu Pán vzal "Má byť dovolené použiť meč, keď Pán vyhlási, že ten, kto používa meč, mečom zahynie? A či sa syn pokoja zúčastní bitky, keď mu neprináleží ani žalovať?"

JUSTIN MARTYR (100 - 165)
§ "My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s našimi vojnovými zbraňami. Vymenili sme svoje meče za radlice, oštepy za poľnohospodárske náradie...teraz pestujeme bázeň pred Bohom, spravodlivosť, láskavosť, vieru a očakávanie budúcnosti, ktorú nám dal skrze Ukrižovaného.

IRENAEUS (okolo 180)
§ "Kresťania zmenili svoje meče a kopije na nástroje mieru a teraz nevedia, ako bojovať."

ATANAZIUS ALEXANDRIJSKÝ (293 - 373)
§ "Kresťania namiesto toho, aby sa vyzbrojili mečmi, vystreľujú ruky v modlitbe."

ATHENAGORAS (133 - 190)
§ "My kresťania nemôžeme vydržať, aby sme videli človeka usmrtiť, dokonca ani spravodlivo.

TATIÁN ASSYRSKÝ (zomrel okolo roku 185)
§ "Nechcem byť vládcom. Neusilujem sa o bohatstvo. Odmietam funkcie spojené s vojenským velením."

ORIGEN (185 - 254)
§ "Od kresťanov nemôžete požadovať vojenskú službu o nič viac ako od kňazov. Nevychádzame ako vojaci s cisárom, aj keď to požaduje."§ "Stali sme sa synmi pokoja kvôli Ježišovi, ktorý je naším vodcom."

Martin Turský (315 - 397)
§ "Doteraz som ti slúžil ako vojak; dovoľte mi, aby som sa stal vojakom Bohu. Nechajte muža, ktorý vám bude slúžiť, váš dar prijať. Som Kristovým vojakom; nie je dovolené, aby som (vojensky) bojoval."

Klement Alexandrijský (150 - 214)
§ "Predovšetkým kresťanom nie je dovolené napravovať násilím hriešne činy...§ Kresťanskí chudobní sú "armádou bez zbraní, bez vojny, bez krviprelievania, bez hnevu, bez poškvrny"...§ "My kresťania sme mierumilovná rasa . . . lebo nie vo vojne, ale v mieri sme vycvičení."

MARCELLUS Z TANGIERU (vyslovené pri odchode z armády cisára Diokleciána v roku 298)
§ ""Odhodil som ruky, lebo sa nezdalo, že kresťanský muž, ktorý vykonáva vojenskú službu Pánu Kristovi, ju preukazuje pozemskými zraneniami." "Pre kresťana nie je zákonné nosiť zbraň pre akúkoľvek pozemskú pozornosť."

HIPPOLYTUS (170 - 236)
§ "Musí sa preskúmať profesia a remeslá tých, ktorí budú prijatí do komunity. . . . . Vojenskému strážnikovi musí byť zakázané zabíjať, ani nesmie prisahať; ak nie je ochotný dodržiavať tieto pokyny, musí byť odmietnutý. Prokonzul alebo sudca, ktorý nosí purpur a vládne mečom, sa ho vzdá alebo bude odmietnutý. Každý, kto sa chce stať vojakom alebo už je pokrstený, bude poslaný preč, lebo pohrdol Bohom....§ "Človek, ktorý prijal moc zabíjať, alebo vojak, nemôže byť nikdy prijatý [do kostola].

ST. CYPRIÁN, BISKUP KARTÁGSKY (zomrel okolo r. 258)
§ "Celý svet je mokrý vzájomnou krvou; a vražda, ktorá je v prípade jednotlivca uznaná za zločin, sa nazýva cnosť, keď je spáchaná vo veľkom.........§ "[Kresťania] nemajú dovolené zabíjať, ale musia byť pripravení na smrť sami . . . bez viny nie je dovolené usmrtiť aj vinníka.".........§ "Boh si želal, aby sa železo používalo na obrábanie zeme, a preto by sa nemalo používať na odstraňovanie ľudského života.

LACTANTIUS, inštruktor Konštantínovho syna (240 - 320)
§ "Lebo keď nám Boh zakazuje zabíjať, zakazuje nám nielen otvorené násilie, ktoré nepripúšťajú ani verejné zákony, ale varuje nás pred páchaním tých bytostí, ktoré sú medzi ľuďmi považované za zákonné. . . . Preto, pokiaľ ide o toto Božie prikázanie, nemala by existovať žiadna výnimka, ale že je vždy nezákonné usmrtiť človeka, ktorého Boh chcel, aby bol posvätným zvieraťom.

AMBROS (338-397)
"§ "Kristovi vojaci nepotrebujú ani zbrane, ani železné kopije...§ "Boží služobníci sa pri svojej ochrane nespoliehajú na hmotnú ochranu, ale na Božiu prozreteľnosť."
Světlana ranní rosa
JUSTIN MARTYR (100 - 165)
§ "My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s našimi vojnovými zbraňami. Vymenili sme svoje meče za radlice, oštepy za poľnohospodárske náradie...teraz pestujeme bázeň pred Bohom, spravodlivosť, láskavosť, vieru a očakávanie budúcnosti, ktorú nám dal skrze Ukrižovaného.
(JESTLI PAK UHÁDNETE …More
JUSTIN MARTYR (100 - 165)

§ "My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s našimi vojnovými zbraňami. Vymenili sme svoje meče za radlice, oštepy za poľnohospodárske náradie...teraz pestujeme bázeň pred Bohom, spravodlivosť, láskavosť, vieru a očakávanie budúcnosti, ktorú nám dal skrze Ukrižovaného.

(JESTLI PAK UHÁDNETE KTERÝ RARACH TO ZASE ZVRÁTIL?)
. ARMATA .
Svedkovia Jehovovi boli najlepší japonský kamikadze v druhej svetovej vojne.
Metod
Svedkovia sú bludári.....
apredsasatoci
Iba skrze rkc/pravoslávie môže byť človek spasený. Už z tohto logicky vyplýva, že tu urcite jeden klame (ak nie obaja)!
Musím ľutovať japonských kresťanov (ale aj iných), ktorí si zachovali svoju vieru 200 rokov bez organizacie. Určite sú zatrateni, pretože dogma rkc nepustí. Kto ich krstil, podával im sviatosti?!🤔
Světlana ranní rosa
Máš zásadní chaoz v pojmech. ř.k.c. NENÍ Pravoslaví -
možná si pročti toto:
Význam učení o nestvořených energiích
Je třeba se osvobodit co jste si nalhali.More
Máš zásadní chaoz v pojmech. ř.k.c. NENÍ Pravoslaví -
možná si pročti toto:

Význam učení o nestvořených energiích
Je třeba se osvobodit co jste si nalhali.
Světlana ranní rosa
I váš papež František vám to připomíná.
Ani jednou se nezmínil o dogmatech,
připomíná učení Pána Ježíše, které nám
v paměti připomíná Svatý Duch.
Jedinečné kázáni vašeho papeže Františka o Svatém Duchu.- 11.5.2020
Znovuzrodený kresťan
@apredsasatoci ale prosím ťa, ved RKC/pravoslávia mení názory ako ponožky... pozri si tie citáty cirkevných otcov do 4 storočia, aký mali názor na bojovanie krestana v armáde... a pozri sa aký mala názor RKC/pravoslávia po 4 storočí až dodnes.... je tam zmena v učení o 180 stupnov, čo je pochopiteľné že takáto drastická zmena učenia nemože byť u Božej cirkvi, a to sa RKC/pravoslávia o sebe …More
@apredsasatoci ale prosím ťa, ved RKC/pravoslávia mení názory ako ponožky... pozri si tie citáty cirkevných otcov do 4 storočia, aký mali názor na bojovanie krestana v armáde... a pozri sa aký mala názor RKC/pravoslávia po 4 storočí až dodnes.... je tam zmena v učení o 180 stupnov, čo je pochopiteľné že takáto drastická zmena učenia nemože byť u Božej cirkvi, a to sa RKC/pravoslávia o sebe predstavuje že sú neomylné a nemeniace 😂
Světlana ranní rosa
Jenže - celé věky se Pravoslaví bránilo prti
vpádům řkc. Chtěli si poměnit vše pod
svoje římské císařství s císařem papežem.
Ale to už je jiná kapitola.
Světlana ranní rosa
A naopak - jak je udajná ř.k.c. z opačného ducha.
Jen mordy.
Nejsem v oné společnosti Jehovistů, ale komu čest
tomu čest. Bůh jim žehnej.More
A naopak - jak je udajná ř.k.c. z opačného ducha.

Jen mordy.
Nejsem v oné společnosti Jehovistů, ale komu čest
tomu čest. Bůh jim žehnej.