Clicks209
Coburg
5

Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 25. marca 2020: Buďte odvážni...

„Drahé deti, ja som s vami počas všetkých týchto rokov, aby som vás viedla cestou spásy. Vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu. Deti moje, dovoľte, aby Boh hovoril vášmu srdcu, pretože satan vládne a chce zničiť vaše životy a zem, po ktorej kráčate. Buďte odvážni a rozhodnite sa pre svätosť. Obrátenie uvidíte vo svojich srdciach i rodinách, modlitbu bude počuť, Boh vyslyší vaše volania a daruje vám pokoj. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

svetlomariino.sk/…/posolstvo-panny…
Coburg
Ano, je to pre každého. Odvaha pre svätosť je zrejme väčšia, než si myslíme o odvahe vôbec.
Michal Maria
Anton buď odvážny a rozhodni sa pre svätosť. Začnime žiť tieto slová Panny Márie v praxi.
Peter(skala)
Michal, Ty čo furt podrývaš? 🤫
Michal Maria
Myslím to v dobrom, prepáč už nebudem
Michal Maria
Buďte odvážni a rozhodnite sa pre svätosť. Obrátenie uvidíte vo svojich srdciach i rodinách, modlitbu bude počuť, Boh vyslyší vaše volania a daruje vám pokoj.