Jedna z najbardziej wpływowych organizacji ruchu LGBT w Polsce na swojej stronie internetowej pochwaliła się, że oświadczenia „przeciw homofobii” wystosowało 40 uczelni wyższych i stowarzyszeń …More
Jedna z najbardziej wpływowych organizacji ruchu LGBT w Polsce na swojej stronie internetowej pochwaliła się, że oświadczenia „przeciw homofobii” wystosowało 40 uczelni wyższych i stowarzyszeń naukowych. Warto jednak zauważyć, że taka informacja nie daje pełnego obrazu sytuacji w polskim środowisku akademickim, gdyż list protestacyjny przeciw „ideologizacji uniwersytetów” opublikowała grupa kilkunastu organizacji studenckich, młodzieżowych i społecznych.
pch24.pl

Grupa uczelni wyższych po stronie ruchu LGBT. Organizacje studenckie: to ideologizacja uniwersytetó…

Jedna z najbardziej wpływowych organizacji ruchu LGBT w Polsce na swojej stronie internetowej pochwaliła się, że oświadczenia „przeciw homofobii” …