Clicks2K
pl.news
23

Kardynał Müller: rozmowy Franciszka ze Scalfarim to "próżny trud"

Politykowi, który odmawia Różaniec, można ufać bardziej niż temu, kto zdejmuje Krzyż Chrystusa, stwierdził kardynał Müller 21 marca w kościele pw. św Agnieszki w Agone.

Było to odniesienie do byłego wicepremiera Włoch, Matteo Salviniego, który często pokazywał różaniec podczas przemówień, co krytykował między innymi kardynał monachijski, sprzeciwiając się pokazywaniu krycufiksów w budynkach publicznych w Bawarii.

Według Edwarda Pentina (NcRegister.com, 21 stycznia), Müller zauważył, że Francis podejmuje „próżny trud”, rozmawiając ze starym Scalfarim: "ateista wywnioskował z tych dialogów, że Franciszek zaprzeczył boskości Chrystusa".

Müller przypomina Franciszkowi, że tylko razem ze świętym Piotrem i jego słowami "Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga", papież zyskuje autorytet "jako papież całego Kościoła Katolickiego".

#newsNnubnpkxbf

wlowoj
"Próżny trud", lub nie - zależy co chciał osiągnąć.
przeciwherezjom and 2 more users like this.
przeciwherezjom likes this.
mk2017 likes this.