Clicks382

Kvôli Mne

Kvôli Mne - 28. júla 2021 - Ježišove slová aj k nám

Kvôli Mne, budete aj vy nenávidení, prenasledovaní a niektorí zabití, ale Vydržte a Vytrvajte a všetko to Znášajte, pretože Veľká bude vaša Odmena, Večnosť So Mnou v Nebi. Nebude to Márne a Nebudete Sklamaní.

Predpovedané Oživenie sa Udeje počas Dní Eliáša, kvôli Mne, Mojej Láske ku strateným a pretože Sa Starám. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Som Plný Milujúcej Prívetivosti, Milosrdný a Zhovievavý. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto stále Volám hriešnikov k Pokániu, aby aj oni mohli byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja. Som jediný Záchranca, Mesiáš sveta a bezo Mňa nebude Žiaden pokoj vo svete, iba virvar. Taktiež nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Každý musíte Hľadať Život a Nie smrť. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Kajajte sa a Odvráťte sa od všetkých vašich skazených ciest, pretože nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Buďte Svätí kvôli Mne, Ja Som Svätý.

Môžete sa Spoľahnúť a mať Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi. Ste Milovaní, Kvôli Mne. Ja som vás Miloval Prvý. Umožnite, aby som bol vždy vašou Prvou Láskou. Milujte Ma a vášho blížneho ako seba samého. Láska je Prikázanie a Nie možnosť. Láska Nikdy Nezlyháva kvôli Mne. Ja Som Láska a Nemením Sa.

youtube.com/watch?v=HlTdfCdgD3g
Public domain