Stano Kobella
11939

Plandemické varovania - 2.časť

5. decembra 2021

Príslovia 14:18
Hlúpi (dôverčiví/zvedení/naivní/poslušní/poddajní) dedia bláznovstvo; ale opatrní (rozumní/obozretní/ostražití) budú korunovaní so známosťou.

Príslovia 14:24 Korunou múdrych je ich bohatstvo, a bláznovstvom nerozumných je bláznovstvo.

Príslovia 1:7 Bázeň HOSPODINOVA je počiatkom známosti; ale blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou (inštrukciami).

Príslovia 1:22-33 Až dokedy, hlúpi, budete milovať hlúposť, a posmievači dokedy budú obľubovať posmech a blázni nenávidieť známosť? Obráťte sa k môjmu karhaniu! Hľa, vydám vám zo seba svojho ducha a oznámim vám svoje slová! No, preto, že som volal, a odopierali ste; vystieral som svoju ruku, a nebolo nikoho, kto by bol pozoroval ušami; ale ste pustili naprázdno každú moju radu a moje karhania ste nechceli, preto sa i ja budem smiať vo vašom nešťastí; budem sa posmievať, keď príde to, čoho sa strachujete; keď príde to, čoho sa strachujete, ako búrka, a vaše nešťastie sa dovalí ako víchrica, keď príde na vás súženie a úzkosť. Vtedy budú volať na mňa, ale sa neohlásim; budú ma usilovne hľadať, skoro za rána, ale ma nenájdu, zato, že nenávideli známosti a nevyvolili si bázne Hospodinovej; nechceli moju radu, ale pohŕdali každým mojím káraním, a tak budú jesť z ovocia svojej cesty a nasýtia sa svojich rád. Lebo odvrátenie sa hlupákov ich samých zabije, a vlastná hriešna zabezpečenosť (prosperita) bláznov, tá ich zahubí. Ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého.

Sen č.1:

Tesne pred prebudením sa 12. 1. 2021 sa mi snívalo, že sa rozprávam so stolárom, mojím priateľom v mojej domovine. Boli sme vedľa 100m širokej rieky, ktorá tiekla pri komunite zhruba 5 km obďaleč od našej farmy. Začal stavať dom, kde by sa dalo bývať, na brehu, ale stále to bolo vo vnútri tej rieky. Chcel si odo mňa požičať pár mojich nástrojov, aby dokončil stavanie toho domu. Myslel som si, že to bol absolútne šialený, pochabý a nebezpečný nápad. Ktokoľvek so zdravým rozumom by videl, že je to veľmi smiešny nápad a ten tesár je natvrdlý. Počas obdobia dažďov býva tá rieka vždy náchylná k zaplavovaniu a častokrát pretečie cez svoje brehy. Pritom ako sme sa rozprávali, videl som neďaleko skupinu mladých, niektorí v úplnom civilnom oblečení bežať priamo do hlbšej časti tejto rieky, ako keby tá rieka bola všade taká plytká. Bol to doslova samovražedný pokus. Ani len sa vôbec nepokúsili vymeniť si šaty alebo aspoň skúsiť preplávať cez tú rieku. Pritom sa definitívne utopili.

Interpretácia:

Zakrátko potom som sa spýtal Pána na ten sen. Cítil som ako Pán povedal: 'Tí ľudia, ktorých si varoval, aby si nevzali vakcíny na Covid-19, začínajú čeliť neurologicko-mozgovému poškodeniu, začínajú strácať svoje myslenie, budú konať šielene, dopustili sa vakcínovej samovraždy.'

Počas minulých pár mesiacov som opakovane varoval môjho priateľa tesára, aby si nebral covidovú vakcínu od Astry-Zeneky kvôli hrozným vedľajším účinkom, atď. Dokonca som mu dal mnoho videí z internetu ukazujúcich ľudí, ktorí boli buď zabití alebo zranení vakcínami na covid-19. On i celá jeho rodina podľahli tlaku vlády, donucovacím a presviedčacím technikám a vzali si tie covidové vakcíny. V mojej domovine, všetci dvojnásobne zavakcínovaní ľudia majú nárok na získanie zdarma Covidových podporných peňazí. Tí, ktorí odmietajú covidové vakcíny, sú patrične potrestaní a nemôžu sa uchádzať o covidové podporné peniaze zdarma. Okrem neho som osobne varoval približne vyše 50 ďalších ľudí, ktorých poznám, aby si nevzali covidové vakcíny. Osobne som si všimol zmenu ich osobnosti, spoznávacio-mentálny úpadok vo všetkých tých, ktorí si vzali vakcíny na covid-19. Nezáleží na tom, ktorú značku vakcín si vzali, keďže vakcínové prísady sú viac či menej všade rovnaké. Spike proteín ako biologická zbraň a prióny vo vakcínach doslova ničia a pojedajú mozgy týchto dôverčivých, poslušných, poddajných ľudí (oviec), ktorí si vzali tieto vakcínové smrtiace injekcie. Miesto aby radšej jednoducho verili Božiemu varovaniu cez jeho strážcov, zvolili si veriť všetkým tým lžiam a propagande vynesenej von Satanom a jeho prisluhovačmi (globalistami), ktorí riadia všetky novinárske médiá, veľký technologický priemysel, farmaceutické spoločnosti, OSN, WHO a všetky vlády sveta. Biblia vraví v 2 Solúnčanom 2:11-12: „A pre túto príčinu Boh im Pošle Silný Prelud, aby verili lži: aby boli odsúdení všetci, ktorí Neverili Pravde, ale obľúbili si nespravodlivosť.“ Biblia tiež vraví v Ozeášovi 4:6: „Moji ľudia sú zničení pre nedostatok poznania.“ Bratia a sestry, my môžeme nanajvýš len varovať ľudí, ale ak odmietajú naslúchať, potom na konci si budú žať to, čo zasievali (Gal. 6:7-8). Okrem varovania ľudí, nie je toho už veľa iného, čo ešte môžeme urobiť, leda odstúpiť, upokojiť sa a pozorovať absolútnu nepríčetnosť, pochabosť, nenormálnosť a nepredpovedateľné chybné správanie sa, ktoré sa začína odkrývať pred našimi vlastnými očami od zavakcínovaných más.

Tu je niekoľko dobrých článkov a podcastov, ktoré potvrdzujú tento sen: (všetko v angličtine)

Tri fázy úmrtnosti na covidovú vakcínu: nákres ukazujúci krátkodobé, strednodobé a dlhodobé vedľajšie účinky covidových vakcín. (anglicky)
Three-Phases-Covid-Vaccine-Mortality-600.jpg

Zombíci - vakcíny ničia oblasti EMPATIE (súcitu) v mozgu, premieňajú byrokratov na monštrá.

Vakcíny teraz MENIA osobnosť a aktivujú REPTILIÁNSKY mozgový kmeň

Vakcínoví zombíci - mRNA vakcíny môžu spôsobiť, že vaše telo bude chŕliť PRIÓNY, ktoré "zjedia váš mozog" ako choroba šialených kráv

16-ročný utrpel neurologické problémy po Pfizerovej vakcíne; doktor tvrdí, že to je "zo stresu"

Varovanie pred kolapsom zdravotnej starostlivosti: vakcínový spike proteín rozpúta široké neurologické poškodenie, ktoré zagniavi svetový medicínsky systém.

Šíritelia hystérie z korporátnych médií vygrcávajú ďalšiu COVIDovú "strašiacu" kampaň v zúfalom NASÁDZANÍ STRACHU pre totalitné riadenie

KIAHŇOVÁ BIOLOGICKÁ VOJNA - globalisti pripravujú "dokonalú" schému,aby zakryli vakcínové úmrtia a zrušili priebežné voľby rozpútaním novej, smrtiacej epidémie

Zavakcínovaní ODPADÁVAJÚ MŔTVI pri zdravom pohľade pritom ako Fauci a masmédiá pripúšťajú totálne vakcinačné ZLYHANIE

COVIDové injekcie zamýšľané na zredukovanie svetovej populácie otrávením "miliárd": juhoafrický doktor

Narastá nadmerná miera úmrtnosti, čím viac ľudí je zavakcínovaných

Len ČISTOKRVNÍ prežijú vakcinačno-radiačný holokaust, ktorý je rozpútaný proti ľudstvu... spike proteín vo vakcínach spôsobuje genetickú DEZINTEGRÁCIU

Prorocké varovania pred vakcínami na Covid-19.

Neberte si vakcíny - 27. októbra 2021

"Oni Zomrú", 1. časť - 15. novembra 2021

"Oni Zomrú", 2. časť - 17. novembra 2021

Portály a pfizerove vakcíny - 12. októbra 2021

Prežitie najzdravších - 22/23. decembra 2020

"Ťažká zima" (priťažujúce ublíženie VAKCÍNAMI) - 24. novembra 2021

Sen 2:

Tesne pred prebudením sa, 12. februára 2021, sa mi snívalo, že som šoféroval malé súkromné auto. Nielen že som riadil auto, akosi som aj sám seba pozoroval zhora z výšky niekoľkých metrov a to spoza auta. Šoféroval som pri plnej rýchlosti, ľahkomyseľne kdekoľvek som bol. Či už to boli cesty posypané štrkom, alebo zaliate asfaltom, všade to bolo rovnaké. Nestaral som sa o ľudí, ani o iné autá, ktoré tiež trielili po cestách. Bol som ako tínedžer, ktorý si práve ukradol auto a zašiel si schuti zajazdiť - radujúc sa zo vzrušenia, pokým to trvalo. Nezastavil som na červených semaforoch, ani som nespomalil pri vyberaní zákrut. Podobal som sa psychopatovi, ktorý skutočne zošalel. Cítil som, akoby niečo prevzalo kontrolu mojich zmyslov, mojej mysle, mojich myšlienok a moju silu vôle. Nech už to bolo čokoľvek, radoval som sa z toho, čo to robilo cezo mňa. Prevzalo to nado mnou kontrolu. Už som sa viac nedokázal ovládať. Po chvíli som sa začal veľmi obávať o moje najvlastnejšie ja. Vedel som, že skôr či neskôr sa auto prevráti a/alebo že budem účastníkom strašnej autonehody. Koniec sna.

Interpretácia:

Zakrátko potom som sa pýtal Pána na ten sen. Cítil som, že Pán vraví: 'Čo si videl je to, čo sa začína diať zavakcínovaným. Ich zmysly a ich mysle sú preberané nanotechnológiou oxidu grafénu a démonskými zlými duchmi, ktorí sú vo vakcínach. Toto je jedna z hlavných príčin týchto vakcínehôd, ktoré sa dejú na všemožných miestach. Toto je len toho začiatkom.'

Bratia a sestry, mnohí ľudia, vrátane mnohých kresťanov bývajú pyšní a chvália sa ich vakcínovým statusom. Pretože sa im okamžite nič nestalo, potom čo si vzali vakcíny, tak si tiež myslia, že sa im nič dlhodobo nestane. Vedia len málo o tom, že tieto takzvané vakcíny sú diabolsky nadizajnované, aby dlhodobo škodili. Sú to viacúčelové, seba-replikujúce, depopulačné biozbrane. Mnohí nezávislí výskumníci prišli k záveru, že vakcínové prísady zahŕňajú všetky typy chemikálií, toxínov, bunky potratených plodov, vírusy, démonské technológie, DNA meniacu technológiu, atď. Niektorým veriacim bolo dokonca ukázané, že tieto vakcíny, akonáhle sú zhotovené, okamžite sú venované Satanovi, skôr ako ich začnú distribuovať do celého sveta. Hordy démonských zlých duchov sa legálne pripájajú k bunkám z potratených plodov a tak do každého, kto sa dá zavakcínovať, vpichnú mu do života aj hordy zlých duchov. Odhliadnuc od krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vedľajších účinkov ukázaných na obrázku covidovej vakcínovej úmrtnosti nižšie, vakcíny obsahujú aj démonské technológie. Jedna z týchto technológií je nazývaná oxid grafénu (známy aj ako temná hmota, čierna mazľavina). Toto je živá, sebamontujúca, magnetická nanotechnológia. Boli ukázané v mnohých minulých Hollywoodskych filmoch, ako je Terminátor, Venom, atď. Môžu byť diaľko aktivované a ovládané 5G mobilnými telefónnymi sieťami a satelitnými systémami. Pracujú v súčinnosti s hordami zlých duchov, ktoré sú už vo vakcínach. Keď sa tieto technológie aktivujú, doslova ovládajú 100% zmyslov, myseľ, vôľu a emócie zavakcínovaných - to je to, čo sa mi stalo v tom sne. Ľudia sa doslova stanú mysľou-ovládaní, kráčajúcimi robotmi a poslušnými-podriadenými otrokmi komunistického, totalitného, nového svetového poriadku, antikristovho systému šelmy (Zjavenie 13), ktorý sa práve teraz nastavuje. Odpor bude márny.

Tu je niekoľko dobrých článkov na pozretie si, ktoré potvrdzujú tento sen:

Tri fázy úmrtnosti na covidovú vakcínu - nákres ukazujúci krátkodobé, strednodobé a dlhodobé vedľajšie účinky covidových vakcín. (anglicky)

Náš svet v údajoch - koronavírusové celosvetové vakcinačné údaje

Galéria vakcinehôd: viacej ľudí zomiera pri dopravných nehodách, napriek tomu že cestujú menej míľ - sú v tom "vakcíny"?

"Vakcínehody" teraz zahatávajú vozovky s infarktujúcimi príjemcami vakcín, ktorí stratili fungovanie mozgu za volantom

Vakcínehodové varovanie: Nehody vozidiel spôsobené vakcínovými vedľajšími účinkami sa dejú na cestách a diaľniciach po celých Spojených Štátoch

Tmavá hmota časť 1 - EWM

Tmavá hmota časť 2 - EWM

Harald Kautz Vella – Prezentácia čiernej mazľaviny, umelej inteligencie, archoni, morgelóny

Geoengineering.com – Oblohy s chemickými stopami a oxidom grafénu

NAZDAR HYDRA syntetická biológia v covidovej vakcíne a nanotechnológia tmavá hmota (kompilácia)

Nemecký doktor, ktorý odhalil grafénové 'nanožiletky' vnútri vakcín bol zavraždený - sledujte do konca

Na graféne založená "neuromodulačná" technológia je REÁLNA: tlačové vydanie od INBRAIN Neuroelektronics popisuje elektrické obvody riadiace mozog s použitím umelou inteligenciou ovládaného grafénu (z 30. marca 2021)

Tmavá hmota (chemtrailové vstupné portály k vonkajšej temnote; antikristov duch vstáva)

Prediktívne programovani: (videohra DAY’s GONE; myšliekový vírus, tmavá hmota, apokalypsa zombie.

Čierna mazľavina, tmavá hmota a princ temnoty (2021)

Snažia sa nás prepchať s tmavou hmotou cez vakcíny s čiernou mazľavinou (Prométeus)

Svedectvo, ako vakcíny ovplyvňujú Ducha (démon priznáva, že vakcíny sú venované Satanovi ešte pred ich distribúciou)

VAXX: Svedectvo o vyslobodení - Noel Castillo (vakcíny sú venované Satanovi ešte pred ich distribúciou)

Prosím vezmite horeuvedené veci k Pánovi, aby ste dostali viac informácií.

Šalom,
EWM. (Boží sluhovia na orlích krídlach)

444prophecynews.com/plandemic-warnings-part-2-ewm/
Public domain
Silvia Ivanová shares this
505
Silvia Ivanová
Vakcína ktora je vyrobena priam proti ľudom, ktory ťa chcu zmeniť na demona, nič nie je horšie ako ked ti chce dakto zobrať ľudskosť že si človekom ktorym ťa Boh stvoril. Určity ludia ťa chcu zmeniť a vziať ti identitu človeka. Nič nie je horšie ako to čo nas postretlo. To je zly sen, a toho by sme sa mali bať. Mohli nas radšej zabiť ako nam vziať ludskosť. Toto je duchovny boj