Detektiv
Teď se musíme modlit za takové pastýře, jako byl svatý Vojtěch, kteří nebudou s vlky výti, ale povedou lid statečně a obětavě.
Alexis Nor
Probudí se národy uprostřed evropské totality, nebo jsou jen spící a manipulované stádo?
Martina Bohumila Lutherová
Národy ano s vatikánem bych nepočítala.