Christmas Campaign: Financial Insights
Maria Dudzikova
🙏 🙏 🙏
Peter(skala)
Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

Pápež bude mnoho trpieť.

Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.


Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).“
🙏
(1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária
- zakladateľke rehoľného rádu: „Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista“)
Více zde: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-sv-vojn…
More
Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

Pápež bude mnoho trpieť.

Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.


Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).“
🙏
(1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária
- zakladateľke rehoľného rádu: „Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista“)
Více zde: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-sv-vojna