PRZESŁANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Dzieci-burza wychodzi z Kościoła Mojego Syna, a ludzie są zaślepieni swoją głupotą, zamykają swoje serca na ostrzeżenia, które otrzymują z Woli Bożej.

12 PAŹDZIERNIKA 2020 Ludzkość jest w stanie przewrotu, ponieważ władcy ludzkości kierują postępem, aby uzurpować sobie dominację nad światem.
Zło i jego poplecznicy chcą mieć całą władzę nad ludzkością i dlatego atakują ją nową chorobą.

Umiłowani ludzie mojego Syna:

Moje dzieci modlą się, proszą i działają jako żywe świadectwo Mojego Syna.

Pamiętaj: „Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego dobrej woli. (To jest godzina Jego łaski) ”(Łk 2, 14).

Demon cieszy się z każdej kłótni między dziećmi Mojego Syna; kłótnia między braćmi ...

Demon z przyjemnością dzieli was, służąc domowi mojego syna, a także wnika w wasz umysł zupełnie niezauważony i daje wam negatywne myśli.

Miej świadomość, że nikt nie zna ani dnia, ani godziny; bo jak złodziej przychodzi niespodziewanie w nocy, tak nadejdzie dzień Pański, kiedy najmniej się go spodziewasz. (Porównaj Mt 24, 44 i 50)

WYSŁAŁEM WIERNYCH W IMIENIU MOJEGO SYNA, ABY PRZYGOTOWAĆ WAS NA PRZYSZŁOŚĆ. Ale tak jak w przeszłości, nie doceniacie ich, osądzacie, rzucacie się przeciwko nim i oczerniacie ich tą samą trucizną w waszych sercach, jak ludzie przed wami. Moje prawdziwe instrumenty zostaną zdradzone, podobnie jak Mój Syn.

A KTO POINFORMUJE CIĘ PRZED ZAGROŻENIEM?

Zło wychodzi z ust osoby, która szturmuje niebiosa i jest skierowane przeciwko tym, którzy zostali wysłani z Domu Ojca, aby ogłosić wydarzenia. TO WSZYSTKO TO, ŻE LUDZIE UMYSŁU MOJEGO SYNA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ NA TO, ALE OWOCE SĄ TAKIE SAME JAK WCZEŚNIEJ; BO LUDZIE MOJEGO SYNA ODPOWIADA NA DOBRO ZŁEM

Instrumenty dla stworzenia, stopniowo się zmieniają; ale ci, którzy ich sądzą, szukają świętych. Ale czy są to święci, którzy ich ostrzegają?

Mój Syn pobłogosławił swoje prawdziwe instrumenty, patrzy na nie z łagodnością i zrozumieniem. Im więcej prześladowań doświadczają, tym więcej łask daje im, aby mogli wypełnić swoją misję.

MÓJ SYN JUŻ WIE...
W JAKI SPOSÓB BĘDZIE PODĄŻAĆ ZA SWOICH OBSERWATORÓW?

Spójrz na swoje otoczenie i zobacz oczami miłości, jak prawdziwy chrześcijanin musi postępować, ponieważ: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie; kto nie zbiera ze mną, rozprasza ”(Mt 12,30).

Ludzie walczą ze sobą w tych trudnych czasach, gdy wypełnienie się proroctw jest tak bliskie. Odeszli od Mojego Syna i nieliczni sprawiedliwi pozwalają się zarazić złem demona; fałszywi sędziowie, kierowani przez szatana, sprawiają, że zło wydaje się dobre, a dobro - złem.

W tych czasach pokój jest niezbędny, abyście nie krzywdzili się wzajemnie, ponieważ ten, kto zachowuje jedność między sobą, chroni siebie i innych, pozbywa się wszystkiego, co ziemskie i grzechu, i powraca do życia w Duchu Świętym.

Ludzie są zaślepieni swoją głupotą, zamykają swoje serca na ostrzeżenia, które otrzymują z Woli Bożej. Nie przygotowują się, ale idą dalej swoim życiem, jakby nic się nie stało ...

Natura daje człowiekowi znaki, aby mógł wreszcie rozpoznać, że wszystko się zmieniło. Ale człowiek udaje, że tak nie jest; idzie na oślep przez ciemność, upadając raz po raz i pełzając po ziemi jak węże. Zamiast tego musicie przestać czołgać się i wzbić się w niebo, abyście po tej przemianie byli godni stania się częścią ludu Mojego Syna. Ale w tym celu musisz zmienić się już TERAZ!

Ci, którzy żyją w dobru, czynią dobro także swoim braciom; ale kto żyje w złu, widzi we wszystkim tylko zło i przez to potępia i szkodzi swoim braciom. Nawracajcie się, wy, którzy odeszliście; połączcie się z wolą Boga.

Musicie się odżywiać Ciałem i Krwią mojego syna i przyjąć go odpowiednio przygotowanego, abyście mogli osiągnąć duchowe wyżyny i stać się stworzeniami dobra, które żałują wszystkich złych rzeczy, które popełnili i które są gotowe do czynienia dobra.

Ile bólu będzie musiało znieść to pokolenie ...!
Ile żalu i cierpienia bez możliwości odpoczynku ...!
Ile goryczy poczuje się wszędzie ...!

Ziemia trzęsie się jak nigdy dotąd, wulkany wybuchają, wody na ziemi oczyszczają ludzi, a burze zbliżają się bez ostrzeżenia. Myśli moich dzieci są kierowane przez zło i dlatego działają przeciwko swoim braciom. Okazują mało miłości i wiary w sprawy Mojego Syna. Ale wszystko to po to, abyś mógł się nawrócić, zanim całkowicie się zgubisz.

Módlcie się, moje dzieci; módlcie się, ponieważ burza wychodzi z Kościoła Mojego Syna i porywa wiele stworzeń, ponieważ brakuje im wiary.

Módlcie się, moje dzieci; odmawiajcie Różaniec Święty i dowiedzcie się więcej o swojej wierze, abyście nie wpadli w pułapkę zła. Wzrastaj w duchu, stań się bardziej duchowy i bądź stworzeniami wiary. Przynieście owoce życia wiecznego.

Módlcie się, moje dzieci; módlcie się za Amerykę Środkową, Włochy i Holandię i nie zapomnijcie też modlić się za Argentynę.

Ludzkość jest w stanie przewrotu, ponieważ władcy ludzkości kierują postępem, aby uzurpować sobie dominację nad światem.

Zło i jego poplecznicy chcą mieć całą władzę nad ludzkością i dlatego atakują ją nową chorobą.

Ale wy, moje dzieci, musicie mieć niezachwianą wiarę. Strzegą cię legiony aniołów, ponieważ nawrócony Syn jest światłem, które przyciąga aniołów.

Módlcie się, zmieniajcie i stańcie się stworzeniami pokoju i dobra. Dobro nie odpowiada złem; zawsze bądź wdzięczny.

Módlcie się za siebie, módlcie się o swoje nawrócenie, módlcie się, abyście się nie zachwiali.

Nie bój się:

JESTEM TUTAJ, ABY CIĘ CHRONIĆ.
NIE OPUSZCZĘ CIĘ.

Kocham cię i błogosławię.

Matka Maryja

AVE MARIA, W PEŁNI CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, W PEŁNI CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, W PEŁNI CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU

KOMENTARZ LUZ DE MARÍA

Bracia i siostry:

To, co nas czeka, jest poważniejsze niż myślisz.

Naszą nadzieją jest Miłosierdzie Boże, ale zanim je otrzymamy, musimy pracować nad naszym nawróceniem.

Nie jesteśmy sami, całe niebo jest z nami, ale wróg już się czai i nie wolno nam tracić uwagi.

Kochajmy, bo na miarę miłości na przykładzie Boskiej Miłości zna tylko Trójcę Przenajświętszą i naszą Matkę. Miłujmy bliźniego zgodnie z wolą Bożą.

Amen.