Clicks57

Uviaznutí v tmavom Tuneli

Uviaznutí v tmavom Tuneli - 6. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Mnohí sa cítia, akoby boli uviaznutí v tmavom tuneli a sú obklopení úplnou tmou a nemôžu ešte vidieť, že je tu aj Svetlo a že všetko Nie je iba tmou. Nezúfajte. Nedovoľte tme držať vás uviaznutých. Na konci tunela je Svetlo a je tam i cesta von.

Musíte Mi Dôverovať, Môjmu Plánu s celým vaším srdcom. Vždy je tu Nádej. Ja Som váš Darca Nádeje, váš Pomocník a Podporovateľ. Naslúchajte Mi, Poslúchajte a Robte tak, ako Ja Chcem. Musíte byť ochotní, rozhodnutí a zúfalí, aby ste sa dostali von z tohto tmavého tunela, v ktorom ste uviaznutí. Riešenie je jednoduché. Buďte Činiteľmi a Nestrácajte Nádej Ani Sa Nevzdávajte, ale Povstaňte a spravte prvý krok k slobode a naďalej sa hýbte vpred, zaprite sa aby ste pokročili, až kým prerazíte cez temnotu, aby ste Videli Svetlo, na Konci tohto tmavého tunela, keď cítite, že ste v ňom už tak dlho uviaznutí. Ste toho schopní byť Slobodní. Víťazstvo je vždy zaistené So Mnou.

Povstaňte a Vyjdite Von, aby ste Ma mohli Nasledovať, Ja Som vaše Svetlo. Som jediná Cesta, Pravda a Život. Ak Zostávate So Mnou, nebudete Nikdy znova vo tme, pretože máte Svetlo Života. Budete vždy mať a zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru.

Ja Som Svetlo sveta. Volám mnohým Von zo tmy, Do Môjho Úžasného Svetla, aby ste boli deťmi Svetla a Nie tmy, akými ste bývali. Je to voľba s následkami. Máte slobodnú vôľu. Zvoľte si Svetlo a Vyjdite Teraz zo tmy a Nečakajte. Teraz máte príležitosť. Využite ju. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Voľba je vaša vlastná. Nikto vás nemôže Donútiť a Ja Nikoho Nenútim. Je smutné, že mnohí si budú stále vyberať milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré a kvôli tomu zahynú. Ak neučinia Pokánie, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Kajajte sa! Hľadajte Život, Nie smrť. Povstaňte a Vyjdite von zo tmy ku Svetlu. Počujte Moje Volanie. Volám hriešnikov k Pokániu. Milujem vás a Starám sa o vás. Som Svetlo Života.

youtube.com/watch?v=tMFqDpdbMXw
Public domain