Clicks83

Predpovedané Bude Biblické

Predpovedané Bude Biblické – 9. januára 2021 - od Pána Ježiša k nám

Predpovedané Bude Biblické. Ja Som Sa Nezmenil. Predpovedal Som Koniec Už Na Začiatku. Som Jediný, kto Pozná Koniec Od Začiatku. Som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Začiatok a Koniec, Ten Ktorý Je, Ktorý bol a Ktorý má Prísť v Zasľúbenom Čase, ako som to Predpovedal.

Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a v Mojom Určenom Čase. Predpovedané Bude Biblické. Dôverujte Mi, Ja Mám Úplne Riadenie. Som Všemohúci a Vládnem pomocou Mojej Veľkej Sily a Slávy. Som Kráľom Slávy (Glórie). Moje Meno bude Oslávené. Som Kráľ kráľov a Pán pánov a vedľa Mňa nie je žiaden iný a ani Nikdy Nebude. Predpovedané Bude Biblické.

Používal Som Mojich Sluhov, aby Predpovedali veci a Predpovedali Nové veci Vopred, všetci Podľa Môjho Plánu a Účelu, pre Určený Čas. Mám Kontrolu i nad Časom. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú Ani Nesklamávajú. Som Vždy Verný a Dôveryhodný. Predpovedané Bude Biblické.

Majte Vieru vo Mňa a Dôverujte Mi celým srdcom, preto, kto Som a preto, čo Dokážem Urobiť. Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako sa Predpovedané Vyvinie alebo Nevyvinie. Bude to Zavŕšené. Činím veci Bezprecedentné, Nemožné, Neobyčajné i Nadprirodzené, Mojou Cestou. Som Všemocný. Poznám. Buďte Utíšení a Poznajte, kto Som. Predpovedané Bude Biblické.

youtube.com/watch?v=PqVrAtCWuYg