Libor Halik
161.4K
Hev
Dyk: co je planeta? Ekvivalentem je slovo oběžnice, tedy něco co obíhá. Dobrá, vidíme na nebi cosi co evidentně obíhá okolo slunce na rozdíl od ostatních světýlek, hvězd, které se se takto nepohybují, ale jsou vůči sobě fixované. Něco jako planety evidentně existuje. Ale uvažujeme-li geocentrický model (země je středem), je evidentní, že země planetou není, protože v tomto modelu země …More
Dyk: co je planeta? Ekvivalentem je slovo oběžnice, tedy něco co obíhá. Dobrá, vidíme na nebi cosi co evidentně obíhá okolo slunce na rozdíl od ostatních světýlek, hvězd, které se se takto nepohybují, ale jsou vůči sobě fixované. Něco jako planety evidentně existuje. Ale uvažujeme-li geocentrický model (země je středem), je evidentní, že země planetou není, protože v tomto modelu země kolem ničeho neobíhá (slunce obíhá v kruzích nad zemí).

No, ale ty současně uvažuješ o planetě jako o nějakém kameni, o něčem zhruba kulatém s nějakou pevností/hustotou, co samo o sobě nesvítí, ale odráží světlo od slunce - jak nás to učí školy tohoto světa. Také si vybavíš obrázky z učebnic, každá planeta jinou barvou a dopodrobna popsané složení planet, velikost jádra, počet přirozených satelitů... K tomuto bych dodal, že možná je na čase se zadívat do dalekohledu, navštívit hvězdárnu a přemýšlet nad vysvětleními (výmluvami), proč na vlastní oči na planetách nevidíme nic víc než cosi takového: www.youtube.com/watch Možná je na čase znovu popřemýšlet nad šestnáctým veršem v Bibli a přehodnotit údaje v učebnicích přírodovědy a zeměpisu. Možná totiž ani nic jako kulaté planety neexistují.
alino
Veď Pánov duch naplňuje zemekruh, ten, čo obopína všetko, pozná (každý) hlas.
dyk
Všetky planéty sú guľaté, len naša je doska a ňou nás Boh švacne medzi oči, keď budeme tak blbý.
alino
Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa.
alino
Hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!" Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.
niedopytalski
Mám ekumenický překlad Bible z roku 1985 a nemohu tam nikde ten "zeměkruh" najít.
Pora´dte mi někdo , jak se toho dopátrat. Možná že v původním textu to bude jinak, než v překladu a já bych se rád zeptal znalce původního textu.
Ale je možné, že jsem jen špatně četl.
alino
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.
Hev
N0B0DY, píšeš nehrajme si na nejmoudřejší, nechme tyto věci na povolaných, ale sám předkládáš otázky a hypotézy kulaté země. Zkusím jen trochu, podle svého omezeného poznaní, reagovat. Sluneční paprsky pod mraky - myslím, že vysvětlovat si to lomem světla je nesmysl. Jde spíš o hru pespektivy, (zajímavé porovnat s www.google.cz/search). Z obrázku myslím nelze vyvozovat vzdálenost zdroje …More
N0B0DY, píšeš nehrajme si na nejmoudřejší, nechme tyto věci na povolaných, ale sám předkládáš otázky a hypotézy kulaté země. Zkusím jen trochu, podle svého omezeného poznaní, reagovat. Sluneční paprsky pod mraky - myslím, že vysvětlovat si to lomem světla je nesmysl. Jde spíš o hru pespektivy, (zajímavé porovnat s www.google.cz/search). Z obrázku myslím nelze vyvozovat vzdálenost zdroje světla, tedy slunce, toto není správný argument zastánců zeměplochy. Ale nicméně to podle mě nesouvisí ani s žádným lomem světla v atmosféře. Nevím co přesně myslíš západem slunce do moře, každopádně je zajímavé, že se slunce při západu "zmenšuje". Okem to vidět nejde, ale zkus si to foťákem. Jinak slunce v teorii placaté země by mizelo v důsledku velké vzdálenosti a perspektivy. Perspektiva je poměrně málo zkoumaný jev (možná záměrně, vyhovovalo by to gloubusákům) a zcela správně vyjasnit jak se věci chovají za úběžníkem může chvíli trvat, protože vždy se vynoří spousta zavádějících teorií, které je potřeba postupně odhalit a zapovědět. A velká vzdálenost - slunce svítí skrz vzduch a ten postupně světlo zatemňuje, to je myslím evidentní. To by byl důvod, proč by slunce v noci nesvítilo. Osvětlení letadel teorii placaté země nijak myslím nerozporuje. Co jsi chtěl říct radiovými frekvencemi nevím. Špičkové dalekohledy - teď myslíš při pohledu vzhůru nebo do dálky? Při pohledu do dálky hraje roli, myslím, vzduch, který není nekonečně průhledný. A při pohledu vzhůru - tady je potřeba znovu zvážit vše co známe, protože to co známe vychází z heliocentrismu a udávaná vzálenost různých předmětů vychází z této teorie. V případě geocentrismu by to bylo úplně jinak. Ten beztížný stav - jak se co chová v beztížném stavu víš jak? Rozumím, že se to dá nasimulovat, jen se chci ujistit, jestli nepřejímáš informace od výzkumu NASA, který nyní zcela zpochybňujeme. To samé planety. A teorie principu gravitace naprosto souvisí s heliocentrismem. Pokud uvažujeme placatou zemi, je přeci zřejmé, že to co nás drží na zemi můžná funguje úplně jinak, než jsme se dosud učili. Jinak, pokud vím, to že se tělesa přitahují, nelze žádným experimentem prokázat, je tak? (protože se říká, že ta síla je pak příliš malá, nezměřitelná, když ty předměty nejsou obrovsky veliké)
alino
Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa.
MilanJan
Ceskoslo: hovoríš stále o refrakcii.., refrakcia existuje, tak ako napr. vo vode a pod., ale rozoberáme jav, kedy svetlo vytvorí trojuholník – ale na prekážke – na mraku. Čím dalej je zdroj svetla od prekážky, tým viac okrajové svetelné lúče konvergujú k paralelnosti. Ak by sme argumentovali len refrakciou, tak potom refrakčné obvodové priamky by môhli byť rôzne, v dôsledku rôznej hustoty …More
Ceskoslo: hovoríš stále o refrakcii.., refrakcia existuje, tak ako napr. vo vode a pod., ale rozoberáme jav, kedy svetlo vytvorí trojuholník – ale na prekážke – na mraku. Čím dalej je zdroj svetla od prekážky, tým viac okrajové svetelné lúče konvergujú k paralelnosti. Ak by sme argumentovali len refrakciou, tak potom refrakčné obvodové priamky by môhli byť rôzne, v dôsledku rôznej hustoty jednotlivých mračien a ano sú tam viaceré paprsky, ale zbiehajú sa v jednom bode. Ide o to, že čím ďalej by bol zdroj svetla, tým viac by sa okrajové paprsky rozbiehali, poďme na dalšie veci.., vysvetli , ako je možné , že časy letov lietadiel na východ a západ sú cca +- 4 min totožné, rýchlosť „rotácie“ Zeme je predsa 2x väčšia ako rýchlosť boeingu 737. Chceš to vysvetliť udelením zrýchlenia prostredníctvom odstredivej zotrvačnej sily v smere „rotácie“ ? Ale potom čo v opačnom smere....? má možnosť sa rozbehnúť lietadlo proti odstredivej obvodovej unášavej sile ?? Vysvetli laserové merania „zaoblenia zeme“ na kanáloch. A ako by vzlietol pristávací modul na mesiaci, keď mesiac nemá atmosféru ?
Libor Halik
Libor Halik
Kabbala je míchanicí bludného a dobrého výkladu Bible. To však neznamená, že vyhodíme také Bibli do odpadků. Bible, čili Starý a Nový zákon je původní Slovo Boží. Zeměkruh pochází z Bible.
2 more comments from Libor Halik
Libor Halik
138) Another favorite “proof” of ball-Earthers is the appearance from an observer on shore of ships’ hulls being obfuscated by the water and disappearing from view when sailing away towards the horizon. Their claim is that ships’ hulls disappear before their mast-heads because the ship is beginning its declination around the convex curvature of the ball-Earth. Once again, however, their hasty …More
138) Another favorite “proof” of ball-Earthers is the appearance from an observer on shore of ships’ hulls being obfuscated by the water and disappearing from view when sailing away towards the horizon. Their claim is that ships’ hulls disappear before their mast-heads because the ship is beginning its declination around the convex curvature of the ball-Earth. Once again, however, their hasty conclusion is drawn from a faulty premise, namely that only on a ball-Earth could this phenomenon occur. The fact of the matter is that the Law of Perspective on plane surfaces dictates and necessitates the exact same occurrence. For example a girl wearing a dress walking away towards the horizon will appear to sink into the Earth the farther away she walks. Her feet will disappear from view first and the distance between the ground and the bottom of her dress will gradually diminish until after about half a mile it seems like her dress is touching the ground as she walks on invisible legs. Such is the case on plane surfaces, the lowest parts of objects receding from a given point of observation necessarily disappear before the highest.

139) Not only is the disappearance of ship’s hulls explained by the Law of Perspective on flat surfaces, it is proven undeniably true with the aid of a good telescope. If you watch a ship sailing away into the horizon with the naked eye until its hull has completely disappeared from view under the supposed “curvature of the Earth,” then look through a telescope, you will notice the entire ship quickly zooms back into view, hull and all, proving that the disappearance was caused by the Law of Perspective, not by a wall of curved water! This also proves that the horizon is simply the vanishing line of perspective from your point of view, NOT the alleged “curvature” of Earth. www.ericdubay.com
pdf: www.ericdubay.com
www.mediafire.com/…/200_Proofs_Eart…

138) Innym ulubionym “dowodem” globalistów jest wygląd kadłuba statku, który zbliża się do horyzontu. Obserwator stojący na brzegu najpierw widzi kadłub stopniowo zakrywany przez wodę, a dopiero później maszt, ponieważ statek zaczyna swoją deklinację po wypukłej, kulistej krzywiźnie Ziemi. Po raz kolejny jednak są to pochopne i błędne wnioski, że tylko na Ziemi w kształcie kuli może występować takie zjawisko. Istotą sprawy jest to, że Prawo Perspektywy na powierzchniach płaskich dyktuje i opisuje dokładnie to samo zjawisko. Na przykład dziewczyna ubrana w sukienkę, która oddala się od nas w kierunku horyzontu również wydaje się “tonąć” w ziemi im dalej oddala się od nas. Jej stopy znikną z widoku jako pierwsze a odległość między podłożem i dołem sukni będzie się stopniowo zmniejszać. Po około pół mili wydawać się będzie, że jej sukienka dotyka ziemi a jej nogi staną się niewidzialne. Tak dzieje się w przypadku obiektów znajdujących się na powierzchni płaskiej, oddalających się od danego punktu, że niższe części znikają szybciej niż najwyższe.
139) Znikanie kadłuba statku wyjaśnia nie tylko Prawo Perspektywy na powierzchniach płaskich ale również użycie dobrego teleskopu. Kiedy obserwujesz nieuzbrojonym okiem statek żeglujący w kierunku horyzontu, aż jego kadłub całkowicie zniknie z pola widzenia za rzekomą “krzywizną Ziemi”, wtedy spójrz przez teleskop a szybko zobaczysz cały statek wraz z kadłubem udowadniając, że zniknięcie było spowodowane Prawem Perspektywy a nie zakrzywieniem wody! Dowodzi to również, że horyzont jest zanikającą linią perspektywy z Twojego punktu widzenia a NIE rzekomą “krzywizną” Ziemi. www.ericdubay.com
www.dropbox.com/…/200-dowodow-ze-…
Libor Halik
MilanJan včera
"Vědeckého" lhaní je tolik, že mu není konce. Zeměkruh, ne koule
Loď „mizne“ pod obzor z titulu perspektivy a maleho dohľadu oka. Pri zazoomovaní napr. nikon radu 800 , zoom – cca 88 X,vidno celú loď. Tu : www.youtube.com/watch
Irbis
To si děláte srandu, ne? Ceskoslo vám u minulého videa ozřejmil, že je potřeba brát v úvahu refrakci světla. V celém videu ani slovo o refrakci. Takže jste to vy, kdo má oči, ale nevidí!
v 10:33 „Kdyby Země byla skutečně koule obíhající denně s pravidelnou rychlostí okolo Slunce, bylo by všude přesně 12 hodin dne a 12 hodin v noci po celý rok!“
- Dobrá demagogie!! Sklon osy rotace Země …More
To si děláte srandu, ne? Ceskoslo vám u minulého videa ozřejmil, že je potřeba brát v úvahu refrakci světla. V celém videu ani slovo o refrakci. Takže jste to vy, kdo má oči, ale nevidí!
v 10:33 „Kdyby Země byla skutečně koule obíhající denně s pravidelnou rychlostí okolo Slunce, bylo by všude přesně 12 hodin dne a 12 hodin v noci po celý rok!“
- Dobrá demagogie!! Sklon osy rotace Země tomu člověku nic neříká.
11:00 - proč by se měl severní a jižní pól "roztopit"??? Tvrzení bez jakéhokoliv vysvětlení. Slepě věř a na nic se neptej, co?

Nemam sílu, ani náladu tu demaskovat zbylé demagogie. Dosud nebyl žádný placatozemec schopný ani vysvětlit postupně mizející loď za obzor, ale rozšiřování demagogických lží jede na plné obrátky. Rozhodli jste se věřit nějakýmu demagogickýmu nedoukovi. Slepí, kteří nedokážou odhalit ani tu nejprimitivnější demagogii, pak mají tu drzost se zaštiťovat slovy z Bible, že ostatní nevidí. Jestli je tak snadné vás zmást na poli přírodovědy, tak to má Antikrist snadnej materiál.
MilanJan
Z fyziky si pamätáme históriu obdobia pred A. Einsteinom i po ňom. Postupovalo sa tak, že ak experiment nepotvrdil teóriu, hľadali sa vysvetlenia také, aby teóriu heliocentrizmu/ vychádza z až egyptských mystérií panteizmu/ potvrdili....Tu ale nie je počiatok novodobého zhadzovania autority Božieho Slova – zjaveného/ nie pojmovo vysvetleného rečou človeka ! /. Spor narastal už v 12. Storočí …More
Z fyziky si pamätáme históriu obdobia pred A. Einsteinom i po ňom. Postupovalo sa tak, že ak experiment nepotvrdil teóriu, hľadali sa vysvetlenia také, aby teóriu heliocentrizmu/ vychádza z až egyptských mystérií panteizmu/ potvrdili....Tu ale nie je počiatok novodobého zhadzovania autority Božieho Slova – zjaveného/ nie pojmovo vysvetleného rečou človeka ! /. Spor narastal už v 12. Storočí , kedy v opozícii stáli nominalisti a realisti. Realisti zastávali presvedčenie, že pojmy existujú sami o sebe, nezávisle na veciach, ktoré charakterizujú, teda boli od počiatku u BOHA ako „koncept“, podľa ktorého boli stvorené veci. Nominalisti tvrdili, že skutočne existujú len veci a pojmy sú na nich závislé. Tu vidno rozdiel / sv. Písmo hovorí - ..na počiatku bolo slovo.../ a tiež ovocie toho všetkého dnes, kedy už ani kňazi neveria sv. Písmu...., pretože to „chápu ináč“.., veď aj hriech si môžeme predefinovať....V rannom stredoveku si ľudia i kardináli/poväčšine/ ešte vážili nemennosť zjavenej pravdy , čo svedčí aj proces s Galileim , kde kardinál Bellarmin len žiadal dôkazy od Galileiho, ktorý svojvolne šíril Koperníkov heliocentrizmus. Za Bellarmina Cirkev ešte bola za geocentrizmus. Galilei dostal zákaz publikovať r. 1616. Jeho svojvolnosť narastala a v r. 1630 dokončil dielo: „Dialóg o dvoch najväčších systémoch“. Ak chcel aby bol úspešný s dielom vo svete, potreboval imprimatur. Stalo sa nakoniec , že si imprimatur udelil sám.... Nakoniec po predvolaní a dlhšom procese sa priznal, že zákaz z r. 1616 skrze kard. Bellarmina nerešpektoval, a na kolenách sa zriekol svojich bludných názorov. V r. 1637 úplne oslepol. A. Michelson urobil pokus r. 1881, aby sa dokázalo, či sa Zem pohybuje. Pokus bol negatívny, pretože rýchlosť svetla bola rovnaká vo všetkých smeroch. Pokus bol viackrát opakovaný, ale len z tým istým výsledkom. Fyzici tak prestali uvažovať s éterom a skladní rýchlostí a Einstein „vymyslel“ potom kontrakciu dĺžok, dilatácia času, narastanie hmotnosti..... Toto ale spochybňujú sami istí astronauti/ napr. fr. Raymond Allard, vydal r. 1987 pojednanie s názvom „Relativita – zrejmý omyl“, ktorí potvrdzujú, že laserové navádzacie systémy fungujú pri skladaní rýchlostí, teda v režime ako ho poznáme bežne.