NOWAERA
Szatan włada... na ziemi. Jeszcze jego czas.