Coburg
83.8K
Alois Kreps
"Vždyť ti, kteří se řídí pravdou, budou mít úspěch v tom, co dělají."
Tóbijáš 4,6
"Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla – vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!"
Kazatel 11,10
"Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné."
2. Korintským 4,18
Martina Bohumila Lutherová
Slovenská Vasullla.
Martina Bohumila Lutherová
Kolik má ta baba dětí? Naplňuje jako žena
vůli Boží, nebo je jata svévélností s tím
že ji se to netýká. Ubohé děvče.....
majina1
Pre - Bohumilu - Nepatrí sa vyzvedať či má deti a ani komentovať, či ako žena naplňuje Božiu vôľu, ona úprimne vyznala svoj vzťah s Pánom Ježišom a to je dôležité, že mu dôveruje, dala o tom svedectvo.
Martina Bohumila Lutherová
SK Vassula :-)
Martina Bohumila Lutherová
Podívej na úvodní foto,
v nestřeženém okamžiku.
Vypovídá o mnohém.......
Neberu vám ji jen uctívejte.....
majina1
Bohumila : Myslíte ten pohľad oči, no to posúdiť ja neviem. A ja ju neuctievam, to nebolo dobre slovo. Uctieva sa Boh nie ľudia.
Učeník Pánov
Krásna a žitá viera😇