Clicks421

Masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme

Masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme - 12. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Masy stále rýchlo zaspávajú, sú oklamané vo tme. Preto Mi musíte Naslúchať, Poslúchať Ma a Nasledovať Ma a Nenasledovať masy. Oni majú slepých vodcov, predstierajúcich byť to, kto Nie sú a oni všetci zahynú, ak sa neprebudia zo svojho klamu. Jedine Pravda Oslobodzuje, Nie lži.

satan, otec všetkých lží, vyskúša spraviť svoje maximum, aby udržal masy spiace, oklamané a vo tme. vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. jeho hlavný plán je zničiť toľkých, koľkých je len možné.

Preto stále Volám hriešnikov k Pokániu z Lásky a pretože Som Starostlivý. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby tak mali Nádej na Večný Život na Konci. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Všimnite si to, prebuďte sa a buďte Uzmierení v Pokoji So Mnou, skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. satan nechce, aby ste sa prebudili. chce aby ste zostali oklamaní a vo tme. Rozpoznajte vášho nepriateľa a jeho plán. je to klamár, zlodej a vrah od začiatku. Nie je v ňom Žiadna Pravda, iba lži. Nenávidí Pravdu.

Ja Som Prišiel, aby ste mohli mať Život a to Život v Hojnosti. Som váš Vykupiteľ. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou Na Kríži z Lásky. Kajajte sa a Hľadajte Život, Nie smrť. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Kajajte sa a budete Žiť, pretože tí, ktorí Odmietajú, ponesú si následky. Nečakajte. Čas Milosti taktiež Príde ku Koncu pre mnohých, dokonca v dnešný deň. Nepohŕdajte Mojou Milujúcou Vľúdnosťou, Milosťou a Dobrotivosťou, ale Prijmite Ma za svojho Záchrancu, Ja Som Jediný Mesiáš sveta. Som Jediná Cesta, Pravda a Život a okrem Mňa Nie je žiadny iný a ani Nikdy Nebude. Nebuďte Oklamaní. Nepohŕdajte Mojou Láskou k vám. Ste Milovaní a satan, váš protivník, Nechce, aby ste to Vedeli. Hľadajte Pravdu a Nájdete Pravdu a budete mať Nádej na Večný Život na Konci. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože masy stále Rýchlo Zaspávajú, sú Oklamané a vo Tme. Nebuďte jedni z nich. Buďte Prebudení a Zostávajte Prebudení, pretože Koniec to oznámi, ale vtedy bude už navždy príliš neskoro.

youtube.com/watch?v=gAF7W2Ybbec
Public domain