Clicks536
Wróg numer jeden - egzorcysta Ojciec Dariusz Galant OMI youtube.com/watch?v=TW0Qf0hbj_wMore
Wróg numer jeden - egzorcysta Ojciec Dariusz Galant OMI
youtube.com/watch?v=TW0Qf0hbj_w
Wieczne Odpoczywanie Amen
CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA
O. Tilman Pesch SI
Wola Boża

Najszlachetniejsza mądrość człowieka na tym polega, żeby wiedział, że jak sam z siebie niczym jest, tak przez podporządkowanie się Bogu wszystkim stać się może.


1. Najszlachetniejsza nauka człowieka na tym polega, ażeby poznał, iż jak sam z siebie jest niczym, tak wszystkim stać się może przez poddanie się Bogu
.
Wola Boża przeto …More
CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA
O. Tilman Pesch SI
Wola Boża

Najszlachetniejsza mądrość człowieka na tym polega, żeby wiedział, że jak sam z siebie niczym jest, tak przez podporządkowanie się Bogu wszystkim stać się może.


1. Najszlachetniejsza nauka człowieka na tym polega, ażeby poznał, iż jak sam z siebie jest niczym, tak wszystkim stać się może przez poddanie się Bogu
.
Wola Boża przeto ponad wszystko! Bóg nie mógł ci dać niezależności, która by sprzeciwiała się prawdzie twojej i Jego natury. Jesteś Bożym poddanym, Bóg położył rękę swą na tobie i powiedział ci: należysz do mnie. Stworzył cię wprawdzie Bóg, aby cię uczynić szczęśliwym; chce jednak, ażebyś współpracował na swe szczęście, służąc Mu dobrowolnie.

Twoja służba niech będzie służbą stworzenia, które jest Bogu bardziej poddane, niż sługa swemu Panu.

Twoja służba niech będzie służbą żołnierza, który mimo wszelkich przeszkód spełnia rozkaz swego wodza.

Twoja służba niech będzie służbą dziecka, które w Bogu widzi i uznaje swego ojca i największego dobroczyńcę.

Wola Boża objawia ci się w twym własnym sumieniu.

Wolę swoją objawia ci Bóg w dziesięciorgu przykazań.

Wolę swoją objawia ci Bóg w obowiązkach twego stanu i powołania.

Wolę swoją objawia ci Bóg we wszystkich zrządzeniach i dopuszczeniach swej świętej Opatrzności.

Wolę swoją objawia ci Bóg w tych wewnętrznych poruszeniach i zachętach do dobrego, które w sobie czujesz i jasno poznajesz, że od Boga pochodzą.

2. Wolę Bożą poznawać i jej ulegać – to jest cały człowiek.

Tu na ziemi nie o to chodzi, by robić to, co się ludziom wielkim wydaje, bo prawdziwie wielkie rzeczy czyni tylko ten, kto stara się we wszystkim Boga uwielbić i takich spraw się podejmuje, których Bóg od niego żąda. Wtedy czyni wszystko, co czynić powinien.

Bóg jest nieskończenie wielki, wszystko co stworzone jest nieskończenie małe, dlatego stworzone rzeczy powinieneś cenić tylko przez wzgląd na najświętszą wolę Bożą.

Lepiej jest z wolą Bożą podnieść słomkę z ziemi, jak bez woli Bożej opanować świat cały.

Wola Boża ponad wszystko. Gdyby ci ktoś powiedział: obejrz się poza siebie, gdyż inaczej świat cały w gruzy się rozsypie, a Bóg ci oglądać się zabronił, powinieneś Boga słuchać, choćby świat cały miał runąć.

Najświętszą wolę Boga możesz zawsze wypełniać we wszystkich okolicznościach życia. Będziesz się jeszcze wahał? Patrz, jak blisko ciebie dobro! Ucz się chwytać szczęście, bo ono jest właśnie w dobrym.

To, co się godzi, czyń raczej z miłości ku Bogu, niż dlatego, że ci to chlubę przynosi.

Tego, co nie przystoi, unikaj raczej z bojaźni Boga, niż ze względu na godność własną.

Seneka mówi: "Tak żyj z ludźmi, jak gdyby na to Bóg patrzał; rozmawiaj tak z Bogiem, jak gdyby tego ludzie słuchali". Do żadnego człowieka tak przynależeć nie możesz, żebyś nie przynależał bardziej do siebie, albo raczej do Boga i Pana swego.
Tylko wola Boża ma dla ciebie znaczenie. W dzień sądu przyjdą niektórzy i powiedzą: Panie, albośmy to wielkich rzeczy nie zdziałali, albośmy to nie piastowali wpływowych urzędów? A Pan odpowie: Nie znam was.

Nie powinieneś Bogu, Panu swojemu niczego odmawiać, czy wiele, czy mało od ciebie zażąda. Szczęśliwy ten, od którego Bóg wiele oczekuje.

Jeżeli chcesz, żeby twoje sprawy i czyny podobały się Bogu, czyń wszystko chętnym i radosnym sercem, a nie z oporem i goryczą.

Uważaj się za narzędzie ściśle z Bogiem złączone; bądź – że tak powiem – bezosobisty, a pozwól niech Bóg w tobie myśli, chce i działa, inaczej będziesz tylko naczyniem próżnym.

3. Jakże ograniczone są: siła, życie i znaczenie poszczególnego człowieka! Ten tylko jest wielki, kto wolą swoją jednoczy się z Bogiem. Choć mały w sobie, w Bogu i przez Boga może lekceważyć wszelką doczesną potęgę i chwałę. Niedostatek dóbr ziemskich nie przygnębia go, zbytek ich nie nadyma go. Mądrym on jest i wszystko ziemskie uważa za śmiecie, byle tylko pozyskał Chrystusa.

"Cała Europa nie imponuje mi", powiedział jeden potężny mąż stanu. "Cały świat nie imponuje mi", mówi chrześcijanin, gdy chodzi o najświętszą wolę Boga.

Bóg niech będzie twoim światłem, zobaczysz wtedy, coś widzieć powinien. Bóg niech będzie twoją siłą, a będziesz chciał tego, co w Nim zobaczysz. Bóg niech będzie twoim błogosławieństwem, a wypełnisz wszystko, co zechcesz.

Wiara powinna być twoją łodzią, miłość żaglem, nadzieja kotwicą, wtedy będziesz mógł śmiało płynąć poprzez fale świata.
O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. I. Wydanie drugie. Kraków 1930, ss. 89-92.
Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI pt.
Chrześcijańska filozofia życia
Wieczne Odpoczywanie Amen
,,Najgorszym grzechem, najcięższym do jego eliminacji jest grzech pychy.

Dusza osoby pysznej zapiekła jest w samouwielbieniu i wysokim mniemaniu o sobie.

Osoba taka nie da sobie nic powiedzieć, żaden argument do takiej osoby nie trafia.

Osoba, która wpadła w grzech pychy, sama nigdy z niego nie da rady uwolnić się...''
Quas Primas
Ta PODŁA KREATURA znowu skasował mi kilkanaście postów z kazaniami z Bractwa Piusa, DWA albumy tym ALBUM z soborami.
Wiedz padalcu, że piekło stoi dla ciebie otworem.
Weronika....S
Obecny czas to czas wyjątkowego od XX wieków zapotrzebowania na egzorcystów. Bo czyż ci księża, którzy wylewali wodę święconą na rozkaz masonów nie potrzebują kontaktu z egzorcystą? Albo ci co przy Tabernakulum umieszczają serię płynów dezynfekujących, aby każdy kapłan miał swoją działkę? A udzielanie Komunii Świętej ,,na rękę,,? Dramat polega na tym, że tych przykładów zdrady można mnożyć w …More
Obecny czas to czas wyjątkowego od XX wieków zapotrzebowania na egzorcystów. Bo czyż ci księża, którzy wylewali wodę święconą na rozkaz masonów nie potrzebują kontaktu z egzorcystą? Albo ci co przy Tabernakulum umieszczają serię płynów dezynfekujących, aby każdy kapłan miał swoją działkę? A udzielanie Komunii Świętej ,,na rękę,,? Dramat polega na tym, że tych przykładów zdrady można mnożyć w nieskończoność, ale księża to co czynią wbrew Bogu i Kościołowi przypisują sobie jako zasługę. Czy były w Kościele większe anomalie niż te z udziałem współczesnych nam pasterzy?
Bóg jest Miłością
ŻERTWA OFIARNA CZY OFIARA ŻERTWY ( made in Grzechynia)

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Napisała Pani, że Bóg pragnie zbawienia dla każdego

I to jest prawda. Tego chce Bóg, nasz Ojciec.

Piśmo Święte o tym mówi :
1 List do Tesaloniczan:

…A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już …
More
ŻERTWA OFIARNA CZY OFIARA ŻERTWY ( made in Grzechynia)

@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Napisała Pani, że Bóg pragnie zbawienia dla każdego

I to jest prawda. Tego chce Bóg, nasz Ojciec.

Piśmo Święte o tym mówi :
1 List do Tesaloniczan:

…A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: … Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. [1 Tes 4, 1-3]

…To co czyniłem, czynię jeszcze i czynić będę aż do ostatniego dnia, starając się o zbawienie wasze, gdyż chcę waszego uświęcenia (por. l Tes 4,3 ) [Dialog o Bożej Opatrzności]


…Ja nie chcę niczego oprócz waszego uświęcenia [Dialog o Bożej Opatrzności, str109]

Oddała Pani wolną wolę @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA w ramach inicjatywy, której nazwa została zapożyczona w Kościoła Katolickiego
Duch ten jednak pragnie zupełnie czego innego:

„…Pragnę uwielbienia. Pragnę tylko i wyłącznie oddawania Mi chwały…”[ Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , tom 13, str 169]

„…Nie chcę, abyś myślała o swoim zbawieniu i o zbawieniu dusz...Chcę, abyś żyła tylko i wyłącznie dla Mojej przyjemności, dla Mojego zadowolenia i dla Mojej chwały. To jest cel twojego istnienia..” [Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , tom 10, str 104]

…Pragnę posługiwać się twoja duszą i ciałem, abym odniósł zwycięstwo nad wszystkimi moimi wrogami.[ Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , tom 11

Koniec cytatów.

Przebija pycha oraz brak troski o zbawienie człowieka.
Nie martwi to Pani
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością,, Pragnę uwielbienia. Pragnę tylko i wyłącznie oddawania Mi chwały…”
-------------------------------------------
A co jest w tym złego?

Nie do mnie należy ocena tych Orędzi. Nie jestem Teologiem. Ja ich osobiście nie czytam i nie znam.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ,
Może i powinien badać każdy, a jest to obowiązkiem Kościoła. Jeśli Kościół wyda osąd, że są niezgodne z Pismem Świetym - mamy obowiązek słuchać Kościoła w tej kwestii.

List do Tesaloniczan :

....Prosimy was, bracia, abyście uznawali [władzę] tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególn…More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ,
Może i powinien badać każdy, a jest to obowiązkiem Kościoła. Jeśli Kościół wyda osąd, że są niezgodne z Pismem Świetym - mamy obowiązek słuchać Kościoła w tej kwestii.

List do Tesaloniczan :

....Prosimy was, bracia, abyście uznawali [władzę] tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, lecz zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła..

Pr
zeczytałem te orędzia, wyniki moich poszukiwań przedstawiam Pani, były dla mnie zaskakujące
Myślałem tak ja Pani - bo tak NAM to zostało przedstawione.
Piszę NAM bo byłem żertwą ofiarną - w rzeczywistości staliśmy się ofiarami.
Tylko ja już o tym wiem, Pani jeszcze nie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłością, Przebija pycha oraz brak troski o zbawienie człowieka.

Nie martwi to Pani?''
-------------------------------------
Martwi mnie to bardzo, że tylu ludzi jest zwiedzionych, nie wyłączając Kapłanów i wiernych z bractwa. Jedyny ratunek w oddaniu swojej woli Bogu lub Matce Bożej. Szatan, może kusić taką dusze , ale jej nie zwiedzie , gdyż Bóg nad nią czuwa. A za zatwardziałych …More
Bóg Jest Miłością, Przebija pycha oraz brak troski o zbawienie człowieka.

Nie martwi to Pani?''
-------------------------------------
Martwi mnie to bardzo, że tylu ludzi jest zwiedzionych, nie wyłączając Kapłanów i wiernych z bractwa. Jedyny ratunek w oddaniu swojej woli Bogu lub Matce Bożej. Szatan, może kusić taką dusze , ale jej nie zwiedzie , gdyż Bóg nad nią czuwa. A za zatwardziałych grzeszników trzeba się modlić i wyrywać ich ze szpon szatana. Najlepszą i najskuteczniejszą modlitwą jest Różaniec! Ten kto odmawia Różaniec będzie uratowany!
Na wszystkie wątpliwości dotyczące wiary i zbawienia najlepiej się pytać Jezusa w Najświętszy Sakramencie. Jezus nikogo nie zostawi bez odpowiedzi. Wcześniej czy później odpowiedź przyjdzie.
Jezu ratuj nas w życie w śmierci w każdy czas.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , zapytałem- czy nie martwi Panią to, że duch, któremu oddała Pani wolna wolę nie chce Pani zbawienia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością,, zapytałem- czy nie martwi Panią to, że duch, któremu oddała Pani wolna wolę nie chce Pani zbawienia
-----------------------------------------------

Chyba jesteś opętany, aby tak twierdzić. Ja oddałam swoją wolę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu!!!
Bóg jest Miłością
Bądźcie ostrożni bo Żertwa Ofiarna proponowana w Grzechyni jest jednym wielkim oszustwem !

Sama idea żertwy ofiarnej nie jest czymś nowym, Św. Siostra Menendez, na którą powołuje się ks. Piotr napisała:
Żertwa jest z istoty swej przeznaczona na wyniszczenie, przeważnie w celu zadośćuczynienia. Dusze takie po uprzednim oczyszczeniu mają cierpieć, pokutować za drugich, którym ich ofiara zjedna …More
Bądźcie ostrożni bo Żertwa Ofiarna proponowana w Grzechyni jest jednym wielkim oszustwem !

Sama idea żertwy ofiarnej nie jest czymś nowym, Św. Siostra Menendez, na którą powołuje się ks. Piotr napisała:
Żertwa jest z istoty swej przeznaczona na wyniszczenie, przeważnie w celu zadośćuczynienia. Dusze takie po uprzednim oczyszczeniu mają cierpieć, pokutować za drugich, którym ich ofiara zjedna Boże Miłosierdzie. Jest to utożsamienie się z Chrystusem, które wprowadza za sobą współuczestnictwo w Jego Bolesnej Męce. Dusza doświadcza na sobie katuszy i konania w podobny sposób, choć o innym nasileniu prawie zawsze jednak ponad ludzką miarę. Pokutując zaś, za poszczególnych grzeszników, przyjmuje na siebie należne im kary w postaci chorób i różnorodnych cierpieć, a często nawet wystawiana bywa na prześladowanie szatana, stając się jego igraszką. Dusza taka przez ścisły związek z Boskim Zbawicielem, utożsamia się z grzesznikami, biorąc odpowiedzialność za ich winy, stając się jedno z Chrystusem. A ponieważ stanowi jedno z nimi i jedno z Chrystusem, umożliwia przepływ łaski, który się przez nią dokonuje: to są właśnie dusze żertwy.
docplayer.pl/…ej-siostry-jozefy-menendez-3-zertwa-ofiarna-5.html


oraz :
musisz dojść do tego, ze Moja wola stanie się także twoją to znaczy musisz całkowicie poddać się i zjednoczyć swoją wolę z Moją wolą…

U św. Katarzyny ze Sieny Bóg Ojciec mówi o tym, że do zjednoczenia z Bogiem dochodzi się wraz z doskonaleniem duszy. Zostało to przedstawione w nauce o łzach :

…naprzód opowiem ci o łzach ludzi złych: są to łzy potępienia [pierwsze łzy…]

Drugie to łzy bojaźni: wylewają je ci, którzy dźwigają się z grzechu z obawy przed karą i płaczą ze strachu.

Trzecie to Izy tych, którzy podźwignąwszy się z grzechu, płaczą słodko i zaczynają Mi służyć. Lecz ponieważ niedoskonała jest ich miłość, niedoskonałe też są ich łzy, jak ci rzekłem.

Czwarte to łzy tych, którzy doszedłszy do doskonałej miłości bliźniego, kochają Mnie bez względu na korzyść własną. Ci płaczą i łzy ich są doskonałe.

Piąte jednoczą się z czwartymi: są to łzy słodyczy, wylewane z wielką błogością, jak ci poniżej opowiem obszerniej.

……

Trzecie łzy są udziałem tych, co wyzbywszy się bojaźni doszli do miłości i nadziei, kosztując mojego boskiego miłosierdzia otrzymują ode Mnie liczne dary i pociechy. Uczucie, którego doznają w sercu, znajduje ujście w łzach płynących z oczu. Lecz plącz ten jest jeszcze niedoskonały, jest zmieszany ze łzami zmysłowo duchowymi, jak się rzekło.

Ćwicząc się w cnocie przez jakiś czas i czując, że pragnienie jej wznosi się i rośnie, dusza jednoczy i uzgadnia wolę swą i moją tak bardzo, że może pragnąć tylko tego, czego Ja chce, w związku z jej bliźnim. Wtedy wylewa jednocześnie łzy miłości z powodu zjednoczenia, które czuje w sobie i lzy boleści, z powodu obrazy mojej i zatraty bliźniego. To są łzy czwarte.

Ten stan jest ściśle związany z piątym, będącym ostateczną doskonałością, w której
dusza jednoczy się rzeczywiście ze Mną i czuje, że ogień świętego pragnienia rośnie. Od tego pragnienia diabeł ucieka i już nie ma wpływu na duszę, ani przez wyrządzoną jej krzywdę, gdyż miłość bliźniego uczyniła duszę cierpliwą, ani przez pociechy duchowe, gdyż nienawiść do siebie i prawdziwa pokora każą jej gardzie nimi.

Żertwa ofiarna – jest więc duszą, która ma cierpieć. I jak widać nie wystarczy wyklepać kilka zdań, aby zostać żertwą.
Pomimo dobrych chęci można nabyć falsyfikat ( za najwyższą z możliwych cen – wolną wolę). Tak dzieje się w przypadku, kiedy proponowana "Żertwa Ofiarna" według objawień Pani Agnieszki - polega nie na zjednoczeniu woli człowieka z wola Boga, a na oddaniu ...wolnej woli, najważniejszej z władz duszy.

A teraz przeanalizujmy teksty, które są związane z Żertwą Ofiarną w „Orędziach na czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły”

Po pierwsze , mamy do czynienia z Duchem, który przychodzi i prosi człowieka o zwrot …WOLNEJ WOLI - już teraz za życia. Owszem Bóg czeka na „zwrot tego skarbu”, ale nie za naszego życia.

Nigdy w historii nie zdarzyło się, aby Bóg poprosił człowieka o taki gest. Nawet wtedy, kiedy Syn Boga Jezus Chrystus przebywał w Ogrodzie Oliwnym przez śmiercią i mógł w obliczu cierpień, które go czekały – korzystając z wolnej woli , zrezygnować : "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" (Łk 22, 42)

Jezus nie został poproszony o zwrot wolnej woli, ale sam posiadając wolną wolę zdecydował o wykonaniu Woli Ojca. Można powiedzieć, że Jego wola upodobniła się ( zjednoczyła) z Wolą Boga Ojca. Do kwestii ZJEDNOCZENIA powrócę za chwilę.

I zobaczcie, nawet w tak ważnej sprawie jaką było Dzieło Odkupienia – Bóg Ojciec pozostawił Synowi wybór (wolną wolę). Jeśli więc czytam takie słowa skierowane do Pani Agnieszki …. Oddaj mi swoją wolną wolę…

a potem :„…wolną wolę twoją przyjąłem …nie ma nikogo szczęśliwszego i bezpieczniejszego na tym świecie, który już do siebie nie należy, ale odda Mi wszystko włącznie z tym największym darem, jaki dałem człowiekowi, że może sam decydować o swoim losie…” [Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , tom 7, str 217]


To wiem, że nie przemawia tam Bóg . BÓG NIE poprosi nigdy o zwrot wolnej woli !

Po drugie : zachęta do tego, aby zgłosić się (!) i zostać duszą ofiarną bez względu na stan duszy. Pamiętamy, że żertwa to dusza oczyszczona, zjednoczona z Bogiem i Duchem Świętym.

Duch przemawiający do Pani Agnieszki mówi;

„…Chcę waszych dusz w takim stanie w jakim się znajdują ! Chcę je posiadać! Już teraz ! Oddajcie Mi się, sam was uświęcę...Ja wszystko mogę.... [Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły tom 13, str 75-76]

Duch ten przemawiając w ten sposób do szerokiego grona odbiorców i obiecując – a właściwie KUSZĄC ( to słowo zdecydowanie lepiej oddaje jego zamysły) – jest przekonany, ze uda mu się zgromadzić wielu, bez względu na to jakimi „łzami płaczą”.

Piszę o kuszeniu bo w zamian za oddanie najcenniejszej władzy duszy ..obiecuje, że zwolni taką osobę z obowiązku dbania o własne zbawienie, mówi…sam was uświęcę

Tymczasem Bóg mówi wyraźnie do św. Katarzyny : Stworzyłem Was bez was, lecz nie zbawię was bez was. ” [Dialog o Bożej Opatrzności str 413 ]

Słowa te jednoznacznie mówią o tym jakie ma wobec nas Pan Bóg WYMAGANIA. Wprawdzie Bóg wszystko może, ale w przypadku naszego zbawienia mówi wyraźnie, że mamy się włączyć aktywnie w ten proces.

W "Orędziach " skierowanych do Pani Agnieszki nie ma takich wymagań. Tutaj masz tylko oddać to czym dusza człowieka broni się przed zgubą wieczną ( bez wolnej woli ma zaś człowiek nakaz ślepego wykonywania tego co powie przemawiający do niej duch). Ma zakaz myślenia i rozumienia ( odszukajcie tekst 14 pytań do żertwy) tego co ma wykonywać, a przecież w Piśmie świętym wyraźnie czytamy :

…A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 1-2)


I ponownie św.Paweł w Liscie do Kolosan pisze tak : nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu (Kol 1,9)

WNIOSEK : Do poznania woli Bożej " dochodzi się " przy zaangażowaniu własnych sił. Nie ma innej możliwości, a określenie … rozumna służba – oznacza, że musimy pracować świadomie. Celem naszej pracy jest osiągnięcie zbawienia.

Jak widać na tym prostym przykładzie słowa ducha przemawiającego w "Orędziach na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły" są całkowicie odmienne od tego co czytamy w Piśmie świętym i w pismach świętych Kościoła Katolickiego.

Nie dajcie się oszukać !
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłością, zostaliśmy oszukani

,,Bądźcie ostrożni bo Żertwa Ofiarna proponowana w Grzechyni jest jednym wielkim oszustwem !''
,,To wiem, że nie przemawia tam Bóg . BÓG NIE poprosi nigdy o zwrot wolnej woli !''
------------------------------------------------------


Ja nie zostałam oszukana,. Nie jestem żertwą, ani nie czytam tych orędzi!
-------------------------------------------------…
More
Bóg Jest Miłością, zostaliśmy oszukani

,,Bądźcie ostrożni bo Żertwa Ofiarna proponowana w Grzechyni jest jednym wielkim oszustwem !''
,,To wiem, że nie przemawia tam Bóg . BÓG NIE poprosi nigdy o zwrot wolnej woli !''
------------------------------------------------------


Ja nie zostałam oszukana,. Nie jestem żertwą, ani nie czytam tych orędzi!
-------------------------------------------------------
A skąd taka pewność, że
BÓG NIE poprosi nigdy o zwrot wolnej woli ?!''

Nawet jeśli według Ciebie Bóg nie Prosi o oddanie swojej Woli, to ja mogę ze swoją wolą uczynić co mi się podoba. A ofiarując swoją Wolną Wolę Bogu w Trójcy Przenajświętszej, nie widzę nic w tym złego , a wręcz przeciwnie samo dobro.
Sataniści i masoni ofiarowali swoją wolną wolę szatanowi!


Dlaczego ich nie przestrzegasz przed tym, tylko mnie ?

Ja się trzymam Pana Boga i Matki Najświętszej. Odmawiam Różaniec, Adoruje Najświętszy Sakrament, i proszę Boga o ochronę przed wszelkim złem.

Jestem na dobrej drodze. Mam Pokój w sercu i spokojny sen, a także Dar Męstwa i Bojaźni Bożej.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , cieszę się, ze nie trafiła Pani na tą "inicjatywę" w Grzechyni.
Bogu niech będą dzięki

Cieszę się, że ma Pani wolę bycia kierowaną przez Boga, w takie sytuacji jest odruchem serca ze strony człowieka powierzyć się Bogu i niech tak zostanie.
Bóg nie poprosi o wolną wole bo jest ona niezbędna NAM do osiągnięcia zbawienia.

Pozdrawiam
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłością ,,Bóg nie poprosi o wolną wole bo jest ona niezbędna NAM do osiągnięcia zbawienia.''
---------------------------------------------
Może Bóg nie poprosi, ale ja sama chcę oddać się w ,,Niewolę '' Bogu i Niepokalanej.
Wolna wola jest nam niezbędna do osiągnięcia zbawienia, ale nie własnymi siłami, ale z Łaską Bożą. Kto liczy tylko na własne siły, może się przeliczyć , gdyż szatan …More
Bóg Jest Miłością ,,Bóg nie poprosi o wolną wole bo jest ona niezbędna NAM do osiągnięcia zbawienia.''
---------------------------------------------
Może Bóg nie poprosi, ale ja sama chcę oddać się w ,,Niewolę '' Bogu i Niepokalanej.
Wolna wola jest nam niezbędna do osiągnięcia zbawienia, ale nie własnymi siłami, ale z Łaską Bożą. Kto liczy tylko na własne siły, może się przeliczyć , gdyż szatan jest miliony razy inteligentniejszy i sprytniejszy od nas i wie jak nas doprowadzić do upadku. Nawet wielu Bożych Kapłanów, za jego namową porzuciło Sutannę i żyją w grzechach ciężkich.
Pan Jezus powiedział:
Beze mnie nic nie możecie uczynić - J 15:15
Ja co dzień tak się modlę: ,, Panie Jezu oddaję Ci moje serce, mój umysł, moją wolę, moje życie, moją śmierć. Jezu zwiąż mnie ze sobą niewidzialnymi węzłami, aby nic mnie od Ciebie nie odłączyło. Proszę też Matkę Bożą aby mnie ukryła pod swoim Płaszczem''

Myślę, że moja modlitwa jest wysłuchana, jestem strzeżona przed zasadzkami szatana i nie wpadnę w żadną wilczą jamę.
Najważniejsze są dwie Kolumny ze snu Jana Bosko:
Na jednej widnieje Hostia z napisem: "Ocalenie wierzących", na drugiej widać Matkę Bożą z napisem "Wspomożenie Wiernych".
A najpotężniejszą bronią przeciwko złym duchom, jest RÓŻANIEC ŚWIĘTY, odmawiany po łacinie.
Nie potrzeba zagłębiać się w żadne zawiłe rozważania teologiczne, ascezy , medytacje.
Modlić się na Różańcu i godzić się we wszystkim z Wolą Bożą.

Z Panem Bogiem. Pozdrawiam
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , wolna wola jest oprócz pamięci ( zdobywamy doświadczenie) i rozumu ( służy do celów wiadomych:) ) - "wyposażeniem" duszy. Te trzy rzeczy sa nazywane władzami duszy. I de facto trudno oddać rozum, pamięć i wolną wolę . Nie ma takiej opcji, bo jak.
Możemy chcieć, ale proszę się pozbyć rozumu lub pamięci od jutra. Trochę to nawet wesołe. Proszę mnie źle nie zrozumieć, …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , wolna wola jest oprócz pamięci ( zdobywamy doświadczenie) i rozumu ( służy do celów wiadomych:) ) - "wyposażeniem" duszy. Te trzy rzeczy sa nazywane władzami duszy. I de facto trudno oddać rozum, pamięć i wolną wolę . Nie ma takiej opcji, bo jak.
Możemy chcieć, ale proszę się pozbyć rozumu lub pamięci od jutra. Trochę to nawet wesołe. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale to niemożliwe. Bóg tak nas wykonał- doskonale i nie da się tego oddzielić.

W Grzechyni duch przemawiający do Pani Agnieszki poprosił o oddanie wolnej woli ( co oczywiście nie jest możliwe). Właściwie wmówił Jej i ks. Piotrowi, że tak jest - i na chwile obecną nieustanie mówi im co mają robić. Ten słynny już "telefon z nieba" jest zniewoleniem.
Każdy z nas może i powinien zawierzyć się Bogu, prosic aby nasza wola ( nasze wybory) były takie jakie podobają się Bogu.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością
,,...wolna wola jest oprócz pamięci ( zdobywamy doświadczenie) i rozumu ( służy do celów wiadomych:) ) - "wyposażeniem" duszy. Te trzy rzeczy sa nazywane władzami duszy. I de facto trudno oddać rozum, pamięć i wolną wolę . Nie ma takiej opcji, bo jak.''
------------------------------------------------------------------
Te Orędzia nie pochodzą od Agnieszki z Grzechyni:

,,...Koch…More
Bóg jest Miłością
,,...wolna wola jest oprócz pamięci ( zdobywamy doświadczenie) i rozumu ( służy do celów wiadomych:) ) - "wyposażeniem" duszy. Te trzy rzeczy sa nazywane władzami duszy. I de facto trudno oddać rozum, pamięć i wolną wolę . Nie ma takiej opcji, bo jak.''
------------------------------------------------------------------
Te Orędzia nie pochodzą od Agnieszki z Grzechyni:

,,...Kochane dzieci światłości, miłe Mojemu Świętemu, Niepokalanemu Sercu. Co daje dobrowolne oddanie się w Niewolę? Niewolnik Mój lub Niewolnik Trójcy Świętej, jest zawsze Niewolnikiem Trójcy Świętej. Ja nigdy nie pozostawiam sobie niczego, lecz każdy, kto oddał swą wolną wolę, w Moją niewolę, na Mój wzór, staje się Bożym niewolnikiem.
Jakie skutki i konsekwencje posiada taka niewola? Każdy, kto dobrowolnie oddał swoją wolną wolę, nigdy nie będzie w piekle!!! Nie oznacza to jednak, że uniknie czyśćca, o nie, gdyż każda dusza, także dusza niewolnika, musi się dostatecznie oczyścić w czyśćcu, by kryształowa trafić do Nieba po wieczną nagrodę. Oddając swoją wolną wolę, oddajecie Bogu możliwość ingerencji wbrew waszej woli, lecz tego nie może Trójca Święta uczynić, wobec kogoś, kto nie oddał swej wolnej woli, w Niewolę. Takiej duszy nie można uratować, gdy jest nadmiernie obciążona ciężkimi grzechami, bo Trójca Święta szanuje dar wolnej woli.
Boże niewolnictwo nie zabiera wolności wyboru, lecz umożliwia człowiekowi podejmowanie właściwych decyzji. Jeżeli jednak jest ktoś, kto dobrowolnie oddał się w Moją niewolę, a uparcie czyni coś wbrew Woli Bożej, mniemając, że czyni dobrze, to taką osobę, Bóg oczyści wieloma krzyżami. Gdyby i to nie pomogło, osoba taka będzie odwołana z tego świata. Nie trafi ona na wieczne męki, chodź na to zasługuje, bo akt oddania się w niewolę miłości uratuje wieczność tej osoby, ale jednak czeka tę osobę kara głębokiego czyśćca.
Najgorszym grzechem, najcięższym do jego eliminacji jest grzech pychy. Dusza osoby pysznej zapiekła jest w samouwielbieniu i wysokim mniemaniu o sobie. Osoba taka nie da sobie nic powiedzieć, żaden argument do takiej osoby nie trafia. Osoba, która wpadła w grzech pychy, sama nigdy z niego nie da rady uwolnić się...''
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , nie wiem skąd pochodzą te teksty. Jakis czas temu nabyłem "Świadecto" Pani Lenczewskiej - (nieco mi go przypominają ) i będąc już po doświadczeniach grzechyńskich oraz po przeczytaniu kilku wartościowych w mojej ocenie pism doktorów Koscioła - byłem zaniepokojony kilkoma rzeczami w nich zawartymi.

''Świadecto" posiada imprimatur i ksiadz, który dokonywał oceny teolog…More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , nie wiem skąd pochodzą te teksty. Jakis czas temu nabyłem "Świadecto" Pani Lenczewskiej - (nieco mi go przypominają ) i będąc już po doświadczeniach grzechyńskich oraz po przeczytaniu kilku wartościowych w mojej ocenie pism doktorów Koscioła - byłem zaniepokojony kilkoma rzeczami w nich zawartymi.

''Świadecto" posiada imprimatur i ksiadz, który dokonywał oceny teologicznej jest za tresci odpowiedzialny- niechaj Pan Bóg go rozliczy. Ja nie kusze się o to i o komentarz.
Chętnie podyskutowałbym o kilku rzeczach z ks. Trojanowskim.

W związku z tymi dylematami zastosowałem co do tej książki ( a ostatnio do wielu różnych tego typu publikacji) - metodę polecaną przez św. Jana od Krzyża:

....Nigdy zatem nie powinna dusza ośmielać się pragnąć i dopuszczać do siebie tych objawień, choćby nawet były, jak mówię, od Boga. Gdyby bowiem pragnęła je przyjmować, spadnie na nią sześć przykrych następstw.

Pierwsze: pomniejszy swoją wiarę, doświadczenie bowiem zmysłowe bardzo osłabia wiarę, ponieważ wiara, jak mówiliśmy, przekracza wszelkie odczucie zmysłowe. Nie zamykając oczu na te wszystkie rzeczy zmysłowe, pozbawia się środka zjednoczenia z Bogiem.

Drugie: objawienia te nie odrzucone są przeszkodą dla ducha, bo na nich zatrzymuje się dusza (12) i duch nie może wzlecieć do tego, co jest niewidzialne. To właśnie była jedna z przyczyn, dla których Zbawiciel powiedział uczniom, iż lepiej jest, by On odszedł od nich, bo inaczej nie przyjdzie Duch Święty (J 16, 7). Dlatego również Marię Magdalenę, która po Zmartwychwstaniu przypadła do Jego stóp, oddalił, by umocniła się w wierze (J 20, 17).

Trzecie: dusza, zatrzymując się na posiadaniu tych objawień, nie dąży do prawdziwego wyrzeczenia i ogołocenia ducha.

Czwarte: traci wewnętrzny skutek i ducha tych objawień, albowiem zwraca oczy na to, co w nich zmysłowe, a co stanowi wartość podrzędną. Dlatego nie otrzymuje już tak obficie ducha, którego one sprawiają, ten bowiem udziela się i zachowuje dzięki wyrzeczeniu się wszystkiego co odczuwalne i bardzo różne od czystej duchowości.

Piąte: traci łaski Boże, gdyż je sobie przywłaszcza i nie korzysta z nich należycie. Przywłaszczać je zaś sobie i nie korzystać z nich, to znaczy pragnąć ich, uważać je za swoje. A przecież Bóg nie daje ich duszy na własność, dusza nie powinna zapominać, że są one własnością Boga.

Szóste: pożądanie tych objawień otwiera drogę szatanowi, by mógł duszę oszukiwać innymi widziadłami, które umie on bardzo naśladować i przedstawić je duszy jako dobre. Mówi bowiem Apostoł, (s.219) że diabeł może się przemienić w anioła światłości (2 Kor 11, 14). Za łaską Bożą będziemy jeszcze mówili o tym przedmiocie w trzeciej księdze, w rozdziale o łakomstwie duchowym

Jest przeto zawsze rzeczą stosowną, by dusza odrzucała te zjawiska z zamkniętymi oczami, od kogokolwiek by pochodziły. Jeżeli tego nie uczyni, da miejsce zjawom diabelskim i taką moc szatanowi, że nie tylko jedne zjawy będzie przyjmować za drugie, lecz tym sposobem mnożyć się będą te od złego ducha, a ustawać te od Boga i dojdzie do tego, że pozostaną same diabelskie. Doświadczyło tego wiele dusz nieostrożnych i nieroztropnych, które do tego stopnia się czuły bezpieczne przyjmując te rzeczy, że wiele spośród nich musiało wielkiego użyć trudu, by wrócić do Boga przez czystą wiarę. A niemało było takich, które nie mogły wcale wrócić, gdyż szatan już je zbyt usidlił. Przeto pożytecznie jest zamykać się i bronić przed nimi wszystkimi. Odrzucając bowiem złe, unika się błędów diabelskich, a odrzucając dobre, unika się przeszkody w wierze i duch zbiera z nich owoce. Jeśli wówczas, kiedy dusza je przyjmuje, Bóg je odbiera (ponieważ zagarnia je na własność, nie wykorzystując ich odpowiednio), a szatan wprowadza i pomnaża swoje, znajdując dla nich miejsce i okazję – to przeciwnie, gdy dusza wyrzeka się ich i jest im przeciwna, zły duch zaczyna ustępować, widząc, że nie sprawia szkody, Bóg zaś zwiększa i pomnaża łaski w tej pokornej i ogołoconej duszy, stawiając ją nad wieloma, jak owego sługę, który był wierny w małym (Mt 25, 21).

Droga na Górę Karmel ks.II rozdz: 11, akapit: 7-8
..........
bywało juz tak z tego typu tekstami ( np. Poemat Boga Człowieka), że nawet papiez zalecał druk, otrzymywały imprimatur, które potem było cofane. Myśle, że św. Jan od Krzyża ma rację. Zaczynam to rozumieć.
Ciekawą rzeczą jest też to, że Pani Alicja Lenczewska zniszczyła swoje zapiski. I choć je przepisywała i porządkowała- niszczyła. Chyba nieliczne pozostały. Nie wiem czy jej wolą była ich publikacja.

Pozdrawiam
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością,
czyli rozumiem, że odrzucasz wszystkie Orędzia , nawet uznane przez Kościół, takie jak Dzienniczek Św. Faustyny, Objawienia Fatimskie, ,,Orędzia Zbawienia'' Zofii Nosko, Objawienia w Gietrzwałdzie, Objawienia w Quito w La Salette i w Lourdes i wiele innych.
A co z prorokami ze Starego i Nowego Testamentu. Też ich nie słuchasz i odrzucasz? Czy Pismo Święte też do ciebie nie …
More
Bóg jest Miłością,
czyli rozumiem, że odrzucasz wszystkie Orędzia , nawet uznane przez Kościół, takie jak Dzienniczek Św. Faustyny, Objawienia Fatimskie, ,,Orędzia Zbawienia'' Zofii Nosko, Objawienia w Gietrzwałdzie, Objawienia w Quito w La Salette i w Lourdes i wiele innych.
A co z prorokami ze Starego i Nowego Testamentu. Też ich nie słuchasz i odrzucasz? Czy Pismo Święte też do ciebie nie przemawia ?
,,19 * Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła*.''(1 Tes 5,19-20).

17 * W ostatnich dniach - Mówi Bóg - wyleję Ducha Mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. 18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. 19 I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, 20 słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. 21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.(Dz 2,17-21)

_-------------------------------------------------------------

Czy ta zbytnia ostrożność , nie pochodzi od szatana?

Żeby się nie okazało, że z deszczu wpadłeś pod rynnę!
Skoro Pismo Święte Mówi nam, że Bóg w dniach ostatecznych ześle Ducha Świętego i wielu będzie prorokowało, będą mieli widzenia i sny, to jak można tego proroctwa nie przyjąć i je odrzucić.
Czyli według ciebie, można sprzeciwić się Bogu i tak postąpić jak Jonasz?
Mamy uciekać przed Bogiem i nie przyjmować Proroctw, które przez niektórych wybranych Proroków Bóg chce nam objawić ? Wszystko należy przyjmować jako od złego ducha pochodzące?

Radzę więcej się modlić na Różańcu Świętym i więcej przebywać przed Najświętszym Sakramentem a także, prosić Boga o światło Ducha Świętego i o rozeznanie i prowadzenie.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , nie odrzucam wszystkich orędzi - korzystam z pism świętych Kościoła Katolickiego - św. Katarzyny ze Sieny, św. Jana od Krzyża, św. Faustyny Kowalskiej i innych uznanych przez KK
Jak Pani zapewne wie, zadaniem oredzi prywatnych nie jest dodawanie czegoś nowego do tego co naucza Pismo Święte czy oficjalne nauczanie Kościoła, ich rolą jest lepsze zrozumienie tej nauki.

More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , nie odrzucam wszystkich orędzi - korzystam z pism świętych Kościoła Katolickiego - św. Katarzyny ze Sieny, św. Jana od Krzyża, św. Faustyny Kowalskiej i innych uznanych przez KK
Jak Pani zapewne wie, zadaniem oredzi prywatnych nie jest dodawanie czegoś nowego do tego co naucza Pismo Święte czy oficjalne nauczanie Kościoła, ich rolą jest lepsze zrozumienie tej nauki.

Proroctwa Starego testamentu - sa w nim właśnie.

Posiadam orędzia Zofii Nosko, przeczytałem bardzo dawno temu ( ponad 10 , może więcej). Kilka lat temu miałem okazję zapytać arcybiskupa Dzięge o nie. Zamyślił się i dał do zrozumienia, że są tam nieprawidłowości ( ja mam wydanie kanadyjskie, o ile to ma znaczenie). Staram się być na grobie Zofii Nosko, zapalam znicz i podziwiam jej postawę życiową. Mam jednak w pamięci to, że bardzo trudno jest człowiekowi uchronić sie od zwodzenia. Ludzie bogobojni są na nie szczególnie narażeni.

Można być nieświadomym tego, z kim sie rozmawia ( dotyczy mistyków). Dlatego pomimo ogromnej liczby tego typu objawień w historii Kościoła - uznano ich około 70.

Nie obawiam się, że coś przegapię :)

Obawiam się raczej sytuacji odwrotnej.

Ja do tej pory nie znalazłem w Piśmie Świetym - tego, że Pan Bóg chce zwrotu wolnej woli. Przytoczyła Pani kiedyś fragment : ...beze Mnie nic nie możecie uczynić"

Ja przytoczę większy fragment : ...Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Trwanie w Jezusie - oznacza brak grzechu ciężkiego. Można czynic dobro żyjąc w grzechu ciężkim lub czynić dobro nie będąc w nim( trwajac w Jezusie). Bóg wynagradza każde dobro, ale sprawiedliwość boża rozróżnia nagrodę w obu stanach :

…”Dobro, które się czyni w łasce bez grzechu śmiertelnego, otrzymuje życie wieczne, dobro zaś, które się czyni bez łaski, nie zasługuje na życie wieczne, wszelako jest wynagradzane, jak ci to już wyłożyłem. Niekiedy użyczam im czasu do poprawy albo polecam ich sercu sług moich, by zasyłali za nich ciągłe modlitwy, które wydobywają ich z grzechu i nędzy. Niekiedy nie otrzymują czasu ani modlitw, które by ich usposabiały do przyjęcia łaski, tych nagradzam dobrami doczesnymi, traktując ich jak zwierzęta, które się tuczy, by powieść je do rzeźni [Dialog o Bożej Opatrzności str 112]
….Nie chcieli w działaniu swym korzystać ani z czasu, ani z modlitw, ani różnych innych sposobów, którymi ich wzywałem, więc choć odtrąceni zostali przeze Mnie za swoje błędy, dobroć Moja chce jednak wynagrodzić ich uczynek. Tę drobną usługę, którą oddali, nagradzam rzeczami doczesnymi, oni tuczą się nimi, nie poprawiając się i tak dochodzą do mąk wiecznych. Widzisz, że zostali oszukani
. ” [Dialog o Bożej Opatrzności str 112]

To co powinniśmy robić za naszego życia - powinno zasługiwać na życie wieczne. I faktycznie wtedy słowa Pana Jezusa nabierają sensu. Musimy trwać w Jezusie ( nie żyć w stanie grzechu ciężkiego) i wtedy możemy uczynić COŚ co ma wartość zsługującą na życie wieczne.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg Jest Miłością, zgadzam się, że powinniśmy zasługiwać na życie wieczne , ale nie tylko dla siebie, ale także dla innych dusz, którym grozi wieczne potępienie.

Jedno zdanie mnie zaniepokoiło w tym Orędziu. Nie wydaje mi się , aby to Bóg powiedział:

,,Niekiedy nie otrzymują czasu ani modlitw, które by ich usposabiały do przyjęcia łaski, tych nagradzam dobrami doczesnymi, traktując ich jak …More
Bóg Jest Miłością, zgadzam się, że powinniśmy zasługiwać na życie wieczne , ale nie tylko dla siebie, ale także dla innych dusz, którym grozi wieczne potępienie.

Jedno zdanie mnie zaniepokoiło w tym Orędziu. Nie wydaje mi się , aby to Bóg powiedział:

,,Niekiedy nie otrzymują czasu ani modlitw, które by ich usposabiały do przyjęcia łaski, tych nagradzam dobrami doczesnymi, traktując ich jak zwierzęta, które się tuczy, by powieść je do rzeźni [Dialog o Bożej Opatrzności str 112]''.
Bóg jest Miłością
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , wklejam cały końcowy fragment, a poniżej link do rozdziału

.....Niekiedy nie otrzymują czasu, ani modlitw, które by ich usposabiały do przyjęcia łaski: tych nagradzam dobrami doczesnymi, traktując ich, jak zwierzęta, które się tuczy, by powieść je do rzeźni. Ci, którzy zawsze i w rozmaity sposób wierzgali przeciwko mojej dobroci, czynią jednak coś dobrego, nie będąc …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA , wklejam cały końcowy fragment, a poniżej link do rozdziału

.....Niekiedy nie otrzymują czasu, ani modlitw, które by ich usposabiały do przyjęcia łaski: tych nagradzam dobrami doczesnymi, traktując ich, jak zwierzęta, które się tuczy, by powieść je do rzeźni. Ci, którzy zawsze i w rozmaity sposób wierzgali przeciwko mojej dobroci, czynią jednak coś dobrego, nie będąc w stanie łaski, jak ci rzekłem, lecz w grzechu. Nie chcieli w działaniu swym korzystać z czasu ani modlitw, ani różnych innych sposobów, którymi ich wzywałem, więc choć odtrąceni zostali przeze Mnie za swoje błędy, dobroć moja chce jednak wynagrodzić ich uczynek. Tę drobną usługę, którą oddali, nagradzam rzeczami doczesnymi; oni tuczą się nimi, nie poprawiając się i tak dochodzą do mąk wiecznych.

Widzisz, że zostali oszukani. Kto ich oszukał? Oni sami, gdyż pozbawili się światła wiary żywej i idą, jak ślepi, macając dokoła siebie i przywiązując się do tego, czego dotkną. Ponieważ patrzą tylko okiem ślepym, umieszczając uczucie swe w rzeczach przemijających i oto ich błąd. Czynią, jak szaleńcy, którzy widzą jedynie złoto, a nie jad. Wiedz, że wszystkie dobra tego świata, jego radości, jego uciechy wzięli, zdobyli i posiedli beze Mnie, z własnej i nieuporządkowanej miłości. Są doskonałym obrazem skorpionów, o których opowiedziałem ci na początku posługując się symbolem drzewa. Mówiłem, że noszą złoto z przodu, a jad z tyłu; że nie ma w nich jadu bez złota, ani złota bez jadu, lecz najpierw widać złoto i nikt nie myśli bronić się od jadu, prócz tych, co są oświeceni światłem wiary.


Św. Katarzyna ze Sieny: XLVI - O złościach, które wynikają z zaślepienia umysłu; i jak dobre uczynki, które nie są dokonane w stanie łaski, są niczym dla życia wiecznego. (sienenka.blogspot.com)
Bóg jest Miłością
Egzorcyści mają co robić
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Bóg jest Miłością
,,Egzorcyści mają co robić''
---------------------------------------------
Mają i jeszcze nigdy nie było tylu zniewolonych i opętanych co obecnie. Nawet małe dzieci są opętane.
Tak wygląda życie bez Boga.