Clicks653

Stojte!

Stojte! - 10. septembra 2021 - Slová Pána Ježiša k nám

Stojte! Vravím vám, že musíte Stáť (na nohách) v tomto nebezpečnom čase, pretože dni sú zlé. satan, váš protivník, vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. reve ako lev, hľadajúci, koho môže zožrať v tejto neskorej hodine. Nepadnite mu za korisť. Čas rýchlo beží. Stojte! Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní a Pevní vo vašej Viere. Vaša Viera bude skúšaná mnohokrát a na rôznych cestách, aj v týchto zlých dňoch.

Zastaňte si teraz vašu pozíciu a neustupujte, pretože to je presne to, čo satan teraz chce a vyskúša urobiť svoje maximum preto, aby vám prekážal a zastavil vás. Toto je jeho hlavný plán: chce zničiť toľkých, koľkých len môže. Životy mnohých sú v ohrození a oni si to ani len neuvedomujú a ďalší sa o to Nestarajú. Je to voľba.

Zvážte si to a Stojte. Buďte na stráži v každom čase a nedovoľte satanovi uchmatnúť váš nestrážených. on sleduje každého. Ja taktiež Sledujem a preto Varujem, z Lásky a pretože sa Starám o každého. Buďte Prebudení a Stojte! Oblečte si Moju Plnú Výzbroj každý deň, aby ste boli schopní Obstáť proti všetkým úkladom satana, vášho protivníka. Zostávajte Prebudení, Zostávajte Stojaci a buďte vždy Ostražití, pretože dni sú zlé.

Ja Som Pre vás a Nie proti vám. Porazil som satana Na Kríži Pre vás, S Mojou Krvou a Z Lásky. satan je proti vám, nenávidí vás, ale vy ste Milovaní. Milujem vás a Starám sa o vás. Budem váš jediný Bezpečný Prístav v týchto zlých dňoch. Buďte vždy Všímaví a Modliaci sa. Stojte So Mnou, pretože mnohí stoja so satanom. Nebojte sa, ale Stojte! Ja Som Vo vás a Som Väčší než satan. Všetka Sila a Všetka Autorita sú Moje. Víťazstvo je vždy zaistené So Mnou, ale musíte Stáť So Mnou! Musíte Hľadať, ako byť Víťaziacim Premožiteľom. Ste toho schopní. Triumfujte! Buďte Silní a Odvážni a Stojte!

youtube.com/watch?v=BEkhe5klhyw
Public domain