00:37
San Pio da Pietrelcina Ježišu, plný milosti a milosrdenstva, Ty si kvôli spáse ľudských duší prijal utrpenie a zomrel na kríži, aby si nám tak vydobyl odpustenie hriechov; pokorne Ťa prosíme: na …More
San Pio da Pietrelcina

Ježišu, plný milosti a milosrdenstva,
Ty si kvôli spáse ľudských duší prijal utrpenie a zomrel na kríži, aby si nám tak vydobyl odpustenie hriechov; pokorne Ťa prosíme:
na príhovor svätého Pia z Pietrelciny, kňaza a nositeľa Tvojich rán, ktorý Ti veľkodušne slúžil, a svoj život dal za záchranu hriešnikov, vypros mi odpustenie mojich hriechov a milosť …

Pre Tvoju väčšiu slávu ho osláv a všetkých nás pritiahni k svojmu milujúcemu Srdcu.
Lebo Ty žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému …