Weronika-S.
W tej chwili dla katolików są zagrożenia wewnętrzne dramatem. Kościoły ogłoszone miejscem zarazy przez władze również kościelne, a ludzie ,,zioną taką zarazą,, więc maska, odległość i żel nas tylko uratuje... Dziękujemy arcykapłanom za tak miłosierne dla nas uczucia.