Szczepienia do 2023. Kolejna, gigantyczna umowa UE z Pfizer i BioNTech
Adrianna7

Szczepienia do 2023. Kolejna, gigantyczna umowa UE z Pfizer i BioNTech - PCH24.pl

Komisja Europejska już wie, że masowe szczepienia będą prowadzone co najmniej do 2023 roku. Właśnie zatwierdziła umowę z koncernami Pfizer/BioNTech …
Jan Zbigniew wojan
Dnia 04.05.7529 roku sławiańskiego i 2021 roku łacińskiego sprzedali Polskę: Głosowanie nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady UE, Euratom 2020-2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie System zasobów własnych Unii Europejskiej.
Zobacz jak głosowali:
Głosowanie nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady UE, Euratom 2020 - 2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. youtube.com/watch?v=QI4iNbXcyrY
Art..90 Konstyt…More
Dnia 04.05.7529 roku sławiańskiego i 2021 roku łacińskiego sprzedali Polskę: Głosowanie nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady UE, Euratom 2020-2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie System zasobów własnych Unii Europejskiej.
Zobacz jak głosowali:
Głosowanie nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady UE, Euratom 2020 - 2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. youtube.com/watch?v=QI4iNbXcyrY
Art..90 Konstytucji RP: 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Głosowanie odbyło się niezgodnie z Konstytucją RP - ustawę uchwalono zwykłą większością głosów, a nie 2/3 ! Za łamanie zasad konstytucyjnych grozi Trybunał Stanu !
Konfederacja Trybunał Stanu dla Morawieckiego za łamanie prawa i sprzedanie polskiej suwerenności!…
youtube.com/watch?v=i69feN6kIvo
Jan Zbigniew wojan
Tak nowe rozporządzenia ministra chorób zostały przedstawione wczoraj /07.05.21/: "Nadal jednak zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach …More
Tak nowe rozporządzenia ministra chorób zostały przedstawione wczoraj /07.05.21/: "Nadal jednak zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, jak również na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej." A tak dziś /08.05.21/: "Natomiast bez maseczki można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych." Ale to nie koniec ciekawostek, bo zasady te będą obowiązywać od godziny 00.00 dnia 16.05.21 roku co by znaczyło, że do godziny 24.00 dnia 15.05.21 r. wirus jeszcze będzie atakował, a potem już nie - widocznie taką mają umowę ! Kogo słuchać, kto ma rację - można się naprawdę pochorować z tak mądrej głupoty ! W Chinach zaszczepionych około 5%, USA niecałe 30%, Niemców około 20%, a w Polsce już ponad 35% no i kto jest “lepszy”? Niektóre media piszą, że jest to zasługa historyka M. Dworczyka, lecz chyba na pochwałę zasłużył Pazura ! Na jesień dowiemy się kto prowadzi w tym szczepionkowym szale, policzymy zgony tej tzw. czwartej fali, poszczepiennej - będzie przykro, oj będzie, a odszczepić się niestety już nie da, lecz komu to tłumaczyć ? Baba na targu mówiła, że podczas testowania “szczepionki” na różnych zwierzętach, wszystkie zdechły nawet nie doczekawszy 10 miesiąca po zaszczepieniu, a Baba wie co mówi !
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
jac505
Jeszcze 1,5 roku i szczypionki zostaną uznane za bezpieczne i nie będziemy mogli powołać się na art. 39 Konstytucji, i nie będziemy mogli odmówić przyjęcia szczypionki przeciwko chorobie dopisanej na listę chorób zakaźnych. Panie Jezu przyjdź !
Julia Pole
ale możemy powiedzieć, że mieliśmy w przeszłości wstrząs anafilaktyczny, a poza tym źle się czujemy ;)
jac505
A jak ktoś nie ma dowodu w postaci zapisu ? Pan Bóg w Przykazaniu mówi jasno - nie możemy kłamać. Pozdrawiam
TomUrb
czy coś jeszcze może dodać mu szkaradztwa 🤪
Weronika....S
@izzza Ohyda. Niedziela.pl niby katolicki portal prezentuje Morawieckiego w ohydnej masce w kształcie ,,ryjka,,. To wyjątkowe szkaradztwo nawet jak na maskę. Człowiek zostaje upodobniony w tym do istoty całkowicie niższej rasy. Współczuję ci, że tego nie jesteś w stanie dostrzec.
modernistae prohibere
Maska odbiciem lustrzanym jej właściciela