Clicks1.5K
defendfaith
1

Už aj katolícky filozof Vlado Gregor, pozoruje v práci dnešného pontifika veľké rany Cirkvi...

Profil Vlada Gregora

53. Aj my, katolíci, sme rozdávali aj dostávali po nose,
ale zaslúžime si vidieť smrť Cirkvi v priamom prenose? Advent 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristus nám prízvukuje, že naša reč má byť áno, áno, nie, nie a čo je navyše, je od Zlého. Spĺňa toto pravidlo jeho posledný, alebo modernejšie, ostatný námestník?

Začal veľmi skromne a sympaticky s tým, že on nie je pápež, iba rímsky biskup. Obávam sa, že to bolo hlavne preto, aby sa dištancoval od doterajšej Cirkvi, ktorú si on predstavuje celkom, ale celkom ináč. Potom vyhlásil anketu o sexuálnych vzťahoch, ktoré sa mu zdajú v rozpore so stáročnou morálkou Cirkvi a treba voči nim objaviť nový prístup. Už toto mi veľmi, ale veľmi zasmrdelo. Písal som o tom 24. 3. 2015 a citujem tam Orwella, ktorý povedal, že štatistikou sa nedá pochopiť pravda. To, že sa niektoré homosexuálne a promiskuitné vzťahy môžu javiť občas lepšie, ako tie riadne a tradičné, ešte vôbec nedokazuje, že majú aj rovnakú hodnotu a čísla o pocitoch neudávajú počty ľudí, ktorým sa takýmto spôsobom života ubližuje a krivdí. Neprišlo teda s novým pontifikom len zľahčovanie homosexuality, ale aj stáročných a nekompromisných názorov na rozvody a potraty. Milí moji, na týchto pilieroch stojí celá civilizácia, nielen kresťanská a nakoniec aj komunisti a ateisti priznali škodlivosť a neudržateľnosť tých najrôznejších a najpestrejších variantov spolužitia. Milosrdenstvo áno, ale podpora a chvála takýchto tendencií, hoci aj podprahová, to teda nie! Zmierliví môžeme byť, ale iste nie uznanliví.

Ešte vážnejšou je tá skutočnosť, že náš vlastný otec, ktorého automaticky nazývame svätým, sa ku svojim vlastným správa veľmi čudným štýlom. Vy, moslimovia, si čítajte Korán, vy, ateisti a agnostici, si čítajte, čo chcete a my, katolíci, si prípadne čítajme tú svoju Bibliu, ale neskúšajme tých druhých obracať a presviedčať, pretože to je slávnostná hlúposť... Mnohí misionári a mučeníci sa asi pri takýchto slovách obracajú v hroboch a keby Ježiš nebol vstal z mŕtvych, asi by sa obracal tiež.

Najmilší moji, roky a stáročia odolávala naša Cirkev útokom zvonku, držala sa, rástla a pevnela. Nezdá sa vám, že v tom čase zrýchleného vývoja, ktorý sa zvykne nazývať daným a nepochybným pokrokom, sa akosi začína rozkladať zvnútra? Aj také niečo sa v tých našich svätých Písmach vyskytuje, že beda bude ľuďom, ktorí rozorávajú prastaré medze a ozajstná katastrofa príde, až uvidíme spustošenie na svätých miestach, či už starobylejších, alebo modernejších. Vyzerá to tak, že ľudstvu naozaj žiadne poučenia nestačia a občas si tie nešťastia, pohromy a ostatné následky hlúpych rozhodnutí určitá generácia vyskúša na vlastnej koži. Len aby pritom neutrpela popáleniny tretieho stupňa!

MENE, TEKEL, FARES.

Vlado Gregor gregigregor58@gmail.com
defendfaith