Clicks1.6K
dominikguzman
11
KabbAlah? Praktická Kabala, ktorá je dnes veľmi v móde.More
KabbAlah?

Praktická Kabala, ktorá je dnes veľmi v móde.
Pepík
Ceskoslo, nevěřil bych, že si chodíš pro rozumy na web antikrist.info. On se tedy jmenuje 666.info, ale to je to samé. Přátelé mne upozornili, že jsi tu citoval neexistujícího Mojžíše Samce. Teď nevím. Naletěl jsi, nebo v tom jedeš? Přikláněl bych se k variantě B, když ses neuráčil odpovědět Menhirovi.
Pepík
To jsi napsal pěkně, Luboši.
Kokso, na hnojišti intenetu se vzdělává ceskoslo, z něho si příklad neber. Podívej, jak dopad. Místo aby studoval Bibli, shání nesmysly.
Filofej
Priznám, že po duchovných cvičeniach zameraných na jedinečnosť a výlučnosť spásy v Ježišovi Kristovi som spálil všetky knihy,ktoré sa zaoberali psychotronikou, nekrestanskou mystikouba podobne. ODPORÚČAM.
Pepík
Ceskoslo, na co církev vyčleňuje lidi? Na zakazování nebo na četbu magických knih? Nic o tom nevím, mohl bys uvést zdroj, ze kterého čerpáš své informace?
Filofej
Kokso
Prajem ti múdrosť od Ducha Svätého pri tej diskusii.
Peter(skala)
Kabala - židovská mystika
Kabala - mystický smer židovskej filozofie. Jej ambíciou je vysvetliť princíp stvorenia a fungovania sveta. Ortodoxný judaizmus ju považuje za ezoterickú tradíciu, ktorá má svoj pôvod u Mojžiša na hore Sinaj a ktorá sa odovzdávala z generácie...

celý článok

téma

Kabala
Mystické židovské hnutie kabala sa rozvíjalo v 12. storočí v Španielsku a v južnom Francúzsku. …More
Kabala - židovská mystika
Kabala - mystický smer židovskej filozofie. Jej ambíciou je vysvetliť princíp stvorenia a fungovania sveta. Ortodoxný judaizmus ju považuje za ezoterickú tradíciu, ktorá má svoj pôvod u Mojžiša na hore Sinaj a ktorá sa odovzdávala z generácie...

celý článok

téma

Kabala
Mystické židovské hnutie kabala sa rozvíjalo v 12. storočí v Španielsku a v južnom Francúzsku. Neskôr sa stalo zdrojom pre hnutie chasidov v Nemecku. (Chasidizmus - hnutie zbožných - v mnohom nadviazal na židovskú mystiku. Je to...

celý článok

Súčasná tvár kabaly
Rozhovor s Moše Idelom, profesorom Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, najväčším súčasným odborníkom a znalcom v oblasti výskumu kabaly, ktorý je spolu s Viktorom Melkom autorom diela Des Chemins de la kabbale (Cesty kabaly).

celý článok
Peter(skala)
Kabala
Mystické židovské hnutie kabala sa rozvíjalo v 12. storočí v Španielsku a v južnom Francúzsku. Neskôr sa stalo zdrojom pre hnutie chasidov v Nemecku. (Chasidizmus - hnutie zbožných - v mnohom nadviazal na židovskú mystiku. Je to...

celý článok
Filofej
Kokso

Načo chodiť na diablov pozemok?
dominikguzman
Nuž nechcel som zbytočne to tu nejako rozširovať, chcel som poukázať na praktickú časť Kabaly a to, ako sa jej pôsobenie s mnohým iným rozšírilo do sveta. Myslím si, že na to úplne stačila tá minúta 25 na to, aby si každý kresťan uvedomil o čom je kabala a hlavne, že je to o nosení rôznych talizmanov za prospech atď. Propagovať tieto veci nechcem, chcel som len poukázať na to. Patrí to k …More
Nuž nechcel som zbytočne to tu nejako rozširovať, chcel som poukázať na praktickú časť Kabaly a to, ako sa jej pôsobenie s mnohým iným rozšírilo do sveta. Myslím si, že na to úplne stačila tá minúta 25 na to, aby si každý kresťan uvedomil o čom je kabala a hlavne, že je to o nosení rôznych talizmanov za prospech atď. Propagovať tieto veci nechcem, chcel som len poukázať na to. Patrí to k mystickému učeniu v židovstve a niektorí ľudia môžu byť týmto tiež zvedený, napríklad, že viac pochopia Boha, Písmo, Krista a pod.
Peter(skala)
Zaujímavá téma, len škoda že tak málo. Nie je niečo viac?