Clicks15

Modlitwa i czuwanie przygotowaniem na przyjście Ducha Świętego

Quas Primas