Clicks418
aniomax
31

LITANIA KATYŃSKA

3 kwietnia 1940 roku z obozu w Kozielsku wyruszył do Katynia pierwszy konwój polskich jeńców. Tego samego dnia rozpoczęto rozstrzeliwania.

Litania Katyńska

Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie Panie
Nędzne strzępy oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę.
Przez przyczynę Panny Najświętszej Matki Boga Żywego, która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry, Ostrej Bramy czy Zebrzydowskiej Kalwarii strumienie łask swoich – Błagamy Cię Panie
o moc cierpliwości i wytrwania o możliwość dalszej walki orężnej za Polskę o opiekę Twą Boską - Błagamy Cię Panie
nad krajem zbeszczeszczonym przez wrogów.
O dar wiary niezłomnej w tryumf Twego imienia.
O dar nadziei, że nikłemi siłami swemi potrafimy się przyczynić do tego tryumfu.
O dar miłości czynnej i żywej dla udręczonej Ojczyzny
O dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół
- Błagamy Cię Panie
o Polskę wolną i niepodległą - Błagamy Cię Panie
o Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów - Błagamy Cię Panie
o Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych - Błagamy Cię Panie
o Polskę czystych rąk - Błagamy Cię Panie
o Polskę wzniosłych serc - Błagamy Cię Panie
o Polskę wielką, rządną i dobrą - Błagamy Cię Panie
o dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodu, a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszych - Błagamy Cię Panie

Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

( Modlitwa napisana przez jeńców wspólnie z ks. ppłk. Czesławem Wojtyniakiem, znaleziona podczas ekshumacji w Katyniu przy por. Witoldzie Klarnerze z Warszawy)
Slawek
Bóg zapłać.
"OJCZYZNO"
OJCZYZNO
Slawek likes this.
jadwiska
Litania Katyńska

Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie Panie
Nędzne strzępy oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę.
Przez przyczynę Panny Najświętszej Matki Boga Żywego, która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry, Ostrej Bramy czy Zebrzydowskiej Kalwarii strumienie łask swoich – Błagamy Cię Panie
o moc cierpliwości i …
More
Litania Katyńska

Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie Panie
Nędzne strzępy oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę.
Przez przyczynę Panny Najświętszej Matki Boga Żywego, która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry, Ostrej Bramy czy Zebrzydowskiej Kalwarii strumienie łask swoich – Błagamy Cię Panie
o moc cierpliwości i wytrwania o możliwość dalszej walki orężnej za Polskę o opiekę Twą Boską - Błagamy Cię Panie
nad krajem zbeszczeszczonym przez wrogów.
O dar wiary niezłomnej w tryumf Twego imienia.
O dar nadziei, że nikłemi siłami swemi potrafimy się przyczynić do tego tryumfu.
O dar miłości czynnej i żywej dla udręczonej Ojczyzny
O dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół
- Błagamy Cię Panie
o Polskę wolną i niepodległą - Błagamy Cię Panie
o Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów - Błagamy Cię Panie
o Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych - Błagamy Cię Panie
o Polskę czystych rąk - Błagamy Cię Panie
o Polskę wzniosłych serc - Błagamy Cię Panie
o Polskę wielką, rządną i dobrą - Błagamy Cię Panie
o dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodu, a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszych - Błagamy Cię Panie

Przez Chrystusa Pana naszego Amen.

( Modlitwa napisana przez jeńców wspólnie z ks. ppłk. Czesławem Wojtyniakiem, znaleziona podczas ekshumacji w Katyniu przy por. Witoldzie Klarnerze z Warszawy)
aniomax
Niech pamięć o naszych przodkach, pomordowanych i poległych Bohaterach nigdy nie ginie," bo wolność zawsze krzyżami się mierzy", a my jesteśmy zobowiązani do dbania o Ich groby, byśmy mogli żyć. Polecamy tę modlitwę, aby w świętych obcowaniu prosić z nimi o odrodzenie i świętość dla Polski, która jest królestwem Niepokalanej Królowej Polski, a to przecież zobowiązuje. Ania i Max