Stylita
10504

Boží slovo na den 2.10. A.D. 2019

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě …
Kallistratos
Ono je vcelku už jedno zda píše Joske, Barbarin nebo Theodorá-Máriá a spol. Opakovaně zveřejňuje a zcela zbytečně na co už zde bylo včera reagováno ... A jde-li o skauty a spol. tak mají můj respekt a i na svých dětech vidím, jak je určitý smysl pro čest, kolektiv a zodpovědnost za jiné v dobrém slova smyslu formoval. A pokud se to v nějaké pomatené hlavě níže hádá, není to můj problém, ať si …More
Ono je vcelku už jedno zda píše Joske, Barbarin nebo Theodorá-Máriá a spol. Opakovaně zveřejňuje a zcela zbytečně na co už zde bylo včera reagováno ... A jde-li o skauty a spol. tak mají můj respekt a i na svých dětech vidím, jak je určitý smysl pro čest, kolektiv a zodpovědnost za jiné v dobrém slova smyslu formoval. A pokud se to v nějaké pomatené hlavě níže hádá, není to můj problém, ať si taková běží klidně za pionýry a rudými šátky do Artěku :)
-----------------------------------------------------------------------------
Kallistratos
včera
Modlitba
Jako miros, což byla má úvodní registrace jsem vložil toto zřejmě před 8 lety. Je to opět ale vytrháno z kontextu a nejsem si jistý přesně obsahem, ale věřím, že kdo takto pečlivě sleduje druhého, tak má přehled. :) a jistou závislost :))

Bůh je svrchovaný vládce, který má pravomoc - učinit, ale i ukončit. Naše starost to ale není. V Jeho rukou je čas a jeho trvání. ON je nad časem. Jenže nás to nemusí vůbec trápit, pojem věčnosti má své relativní omezení, kterému nerozumíme, protože se pohybuje opět v časových a tedy omezených souřadnicích. Vše přetrvá a překoná LÁSKA a to by nás mělo motivovat a inspirovat. Že jsou tresty, bolest, smíření, odpuštění, ale i zatracení je jasné.... Ale některé věci nejsou naší starostí :)
-----------------------------------------------------------
Barbarin
před 5 hodinami
miros— 24.8.2011 23:09:06:
Peklo bude jednou zničeno samotným Bohem, trápení není věčné...
miros— 24.8.2011 23:26:17:
Duše je totiž smrtelná, Bůh ji může ukončit žití, zničit, uvést v neexistenci
Joske
Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“
Učedníci řešili, kdo je v nebeském království největší, ale sami do něho ještě nekročili.
Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
Ježíš jim tedy dal přímý návod. Důraz je kladený na slovo znovu. Ale jak se dospěl…More
Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“
Učedníci řešili, kdo je v nebeském království největší, ale sami do něho ještě nekročili.
Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království.
Ježíš jim tedy dal přímý návod. Důraz je kladený na slovo znovu. Ale jak se dospělý muž může stát znovu dítětem? Co dětského dospělý člověk ztratil?
Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.
Zde je třeba zastavit dotírající překotné myšlení dospělých, pospíchající s bludným vysvětlením. Učedník totiž musí i myslet, jako dítě.
A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce.“
Dítě, které má být přijímáno, není libovolné dítě ze světa. Ježíš zde hovoří o učedníku, který se stal znovu dítětem. Učedník, který se stal znovu dítětem, je ten nepatrný. Jedině učedník, který se stal znovu dítětem, je v Kristu. Kdo přijímá učedníka, který se stal znovu dítětem, přijímá Krista. Učedník, který se stal znovu dítětem, má anděla v nebi, hledícího na tvář nebeského Otce.
Přítel
Kdo nepřijme Boží království jako dítě,vůbec do něho nevejde. Lk 18,17
Kallistratos
Chválí se tu otevřenost, bezelstnost a bezprostřednost, ponížení před světem... A někdy i obyčejní žebráci, chudáci a nebo životní ztracenci migrující světem a ulicemi měst bývají jako děti, "malí" v očích společnosti a nemajetní, podobně jako děti. A tedy kdo je neviděn a nebo ponížen či bez majetku i možností moci je někdy blíže Bohu než se zdá.... A kdo přijímá takové, respektuje je a …More
Chválí se tu otevřenost, bezelstnost a bezprostřednost, ponížení před světem... A někdy i obyčejní žebráci, chudáci a nebo životní ztracenci migrující světem a ulicemi měst bývají jako děti, "malí" v očích společnosti a nemajetní, podobně jako děti. A tedy kdo je neviděn a nebo ponížen či bez majetku i možností moci je někdy blíže Bohu než se zdá.... A kdo přijímá takové, respektuje je a akceptuje jejich právo na život, přijímá Krista.... Je možné si to přeložit i do dnešní doby směrem k postoji k těm, kteří mají málo, hledají kde se usadit, žít... ? Pohrdání - před tím Kristus varuje - je to odporné jednání. A navíc - mají anděly co hledí na tvář Otce :) K čemu Kristus vybízí? Ochota služby a milosrdenství, pokora a respekt k "malým"?
--------------------------------------
.....A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali.....
apredsasatoci
Buď mi príkladom! Nasťahuje si ich domov! Môžeš ich evanjelizovat. 🚬 😊 Potom napíš zo záhrobia.
Pravda bude skryta
😀
Kallistratos
Překvapuje mne jak ohyzdou a sobeckou reakci máte na slova samotného Krista. Vaše volba ...
Pravda bude skryta
Kallistratos keď niečo píšete,tak konajte.Skutky rozhodujú. Inak je to jedno veľké pokrytectvo!
Kallistratos
Konám příteli, už jen to, že jsem schopen společně s manželkou se postarat, vychovat a uživit docela dost dětí. A dát jim společně se ženou svou lásku... Pravda není skryta, jen lidé ji/se skrývají. 🤗
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže však budeš poslouchat jeho hlas a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_02.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Toto praví Hospodin: „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže však budeš poslouchat jeho hlas a dělat všechno, co mluvím, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Proto můj anděl půjde před tebou.“
Ex 23,20-23a

Žalm:
Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
kdo dlíš ve stínu Všemocného,
řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz,
můj Bůh, v něhož doufám!“

Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka,
ze zhoubného moru.
Ochrání tě svými perutěmi,
uchýlíš se pod jeho křídla.

Štít a pavéza je věrnost jeho.
Nemusíš se bát noční hrůzy,
šípu létajícího ve dne,
moru, který se plíží ve tmě,
nákazy, jež pustoší o polednách.

Nepřihodí se ti nic zlého
a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz,
aby tě střežili na všech tvých cestách.
Zl 91

Evangelium:
Mt 18,1-5.10

Církevní kalendář:
sv. andělé strážní
Bůh nám dal každému při křtu svatém anděla, aby nás střežil a vychovával. Andělé jsou s námi přítomni, přispívají nám, jsou s námi a pro nás. Nejstarší svědectví úcty k andělům strážným se dochovalo z IX. století. V liturgii byla úcta k nim nejprve spojována se svátkem sv. arch. Michala. Zvyk zasvěcovat andělům strážným zvláštní svátek se začal šířit v XV. století ve Španělsku. Papežem Lvem X. byl potvrzen r. 1518. Od r. 1608, na žádost Ferdinanda II., byl Pavlem V. povolen slavit na habsburském území a na dnešní den jej stanovil papež Klement X. v roce 1670, s rozšířením na celou Církev.
více: catholica.cz