Clicks339

17.11.2019 nejdůležitější z kard. Burke skrz slovenského tlumočníka

Libor Halik
3
Kardinála vidíme na konci kratičkého videa z Trnavy. Celá mše sv. na: Kardinál Burke na Slovensku was live. a www.tvlux.sk/archiv/play/21953
Kardinál Burke na Slovensku nemluvil rovnou o modloslužbě antipapeže Bergoglia (Františka) s amazonskými modlami Pachamama 4.-27.10.2019 ve Vatikánu. Ale z analýzy, kterou podal, to plyne. Kdo má uši k slyšení, slyší. Když byl v rodných USA, mluvil přímo o modlách.
Strážce likes this.
Kardinál Burke (v USA): Jestliže papež, místo aby nás všechny utvrzoval ve víře, dělá opak a místo křesťanství předkládá pohanství jako ameroindiánské novopohanství (Pachamamu), je evidentní, že NEmůže být platným papežem, pro kterého platí privilegium, že nemůže být podroben soudu. Kdo by ho následoval, přestal by být katolíkem, stal by se odpadlíkem a heretikem a připravoval by si místo …More
Kardinál Burke (v USA): Jestliže papež, místo aby nás všechny utvrzoval ve víře, dělá opak a místo křesťanství předkládá pohanství jako ameroindiánské novopohanství (Pachamamu), je evidentní, že NEmůže být platným papežem, pro kterého platí privilegium, že nemůže být podroben soudu. Kdo by ho následoval, přestal by být katolíkem, stal by se odpadlíkem a heretikem a připravoval by si místo v pekle. www.lumendelumine.cz/index.php
Samson1
Tak jsem se díval na petrovy klíče, co je onich psané a našel jsem toho: www.pastorace.cz/clanky/mezi-jidasem-a-…
Mezi zradou Petra a Jidáše je podstatný rozdíl. Jidáš kradl, nosil měšec, zosnoval za peníze zradu a ještě zradil Pána polibkem, protože to bylo domluvené znamení pro stráž. Na oko to mělo vypadat před apoštoly jako pravověrný projev lojality ke Kristu. Zosnovaná zrada. Petr zapřel …More
Tak jsem se díval na petrovy klíče, co je onich psané a našel jsem toho: www.pastorace.cz/clanky/mezi-jidasem-a-…
Mezi zradou Petra a Jidáše je podstatný rozdíl. Jidáš kradl, nosil měšec, zosnoval za peníze zradu a ještě zradil Pána polibkem, protože to bylo domluvené znamení pro stráž. Na oko to mělo vypadat před apoštoly jako pravověrný projev lojality ke Kristu. Zosnovaná zrada. Petr zapřel ze slabosti, zapřel, ale nezradil. Proto Pán o Jidášovi řekl, že by bylo lepší, kdyby se nenarodil. I Jidáš se mohl zastavit a prosit o odpuštění. On šel za veleknězi, řekl, že zradil krev spravedlivého, hodil peníze zpět pod nohy velekněží a v zoufalství se oběsil. Petr se setkal v pohledu s Pánem a hořece se rozplakal. Ale za Petrem stála modlitba Pána: Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvá víra nepřestávala a ty po svém obrácení utvrzuj své bratry. Prostě Pastorace .cz se v mnoha věcech kardinálně mýlí. Je rozdíl mezi Zradou Jidáše a Petrovým zapřením. Petr oslavil Pána svou smrtí na kříži.