Clicks110

Rzymskie Martyrologium - Dnia 4-go stycznia

Dnia 4-go stycznia oktawa Młodzianków.
Na Krecie dzień pamiątkowy św. Tytusa. Wyświęcony na tejże wyspie na Biskupa przez św. Pawła, Apostoła, zakończył tamże swój żywot poświęcony wiernemu pełnieniu urzędu kaznodziejskiego i został pochowany w kościele powierzonym mu przez Apostoła, jako wierny sługa Pana.
W Rzymie św. Męczenników: Pryskusa, Kapłana; Pryscyllianusa, Kleryka i pobożnej niewiasty Benedykty, którzy za czasów bezbożnego cesarza Juliana pod mieczem katowskim życie swe ofiarowali za wiarę.
Tamże św. Dafrozy, małżonki św. Flawiana, Męczennika. Po śmierci męża została wygnana i zakończyła swój żywot przez miecz katowski, za panowania tego samego Juliana.
W Adrumetum w Afryce dzień pamiętny św. Marilusa, Męczennika, który za czasów prześladowania za panowania cesarza Sewerusa, na rozkaz okrutnego namiestnika Skapuli został pożarty przez dzikie bestie.
Również w Afryce chwalebnych Męczenników Akwilinusa, Geninusa, Eugeniusza, Marcjana, Kwinktusa, Teodusa i Tryfona.

W Bolonii św. Hermesa, Ageusza i Kajusa, żyjących za czasów cesarza Maksymina. - W Langres we Francji świętego Gregoriusza, Biskupa, słynącego ze swej cudotwórczości. - W Reims we Francji świętego Rygoberta, Biskupa i Wyznawcy.

za: Rzymskie Martyrologium
Módlmy się za tych, co pychą brudzą sukna czyste...
predex
Sw Stanisław obłożył klątwą naszego Krola Boleslawa śmialego , na polecenie papieża, tym samymn wydał na niego wyrokm śmierci , jego brat go zamordowal i uratował Germanie od powrotu do Polski.

Warto by było mu dac tytu l świetego patrona , na pewno ale nie Polski tylko Niemiec , czy rusi czy Wegfier.

To
Niestety Za zamordowanie naszego Krola Boleslawa Śmiałego i tym samym wypelnienie klątwy …More
Sw Stanisław obłożył klątwą naszego Krola Boleslawa śmialego , na polecenie papieża, tym samymn wydał na niego wyrokm śmierci , jego brat go zamordowal i uratował Germanie od powrotu do Polski.

Warto by było mu dac tytu l świetego patrona , na pewno ale nie Polski tylko Niemiec , czy rusi czy Wegfier.

To
Niestety Za zamordowanie naszego Krola Boleslawa Śmiałego i tym samym wypelnienie klątwy Biskupa Stanisława,jego brat Waclaw zostal świętym , i dostał korone od paspieżą i papież zniósł zależność klenna Węgrom od Polski.

Przez tego tzw świętego od Polski odpadły obie rusie ,Węgry, i cała Germania,że jest pon świetym Polskim , to jhest kpina z P(Olski.

Niestety cala ta historia msci sie na nas do dzisiaj , już nigdy nie odbudowała Polska swojej potegi .

Dodam tylko ,że wszystkie nmiasta na obu rusiach, i germani zbudowali Polacy a konkretnie lechici.

Ja sie tylko zastanawiam , czy np. JPII wiedział o tym , jak myslicie, czy np X Piotyr Natanek wie o tym , czy raczej nie , on jest historykiem czy oni znaja źródla kronik.
predex
Jak sie tworzy mity antypolskie,

zdrajce Sw Stanislawa zrobiono świetym patronem Polski.

Ch chaq cha , on byl z pochodzenia Niemcem, wywolal bunt takich samych jak on panów niemieckich przeciwko kjrolowi Boleslawowi śmiałemu wielkiemu , cesarzowi.
Warto było go zrobic świetym , bo przez niegfo Polska strracila lenno węgierskie obiew rusie i germanie.

Dodam jeswzcze ,że zamordowal go jego brat…More
Jak sie tworzy mity antypolskie,

zdrajce Sw Stanislawa zrobiono świetym patronem Polski.

Ch chaq cha , on byl z pochodzenia Niemcem, wywolal bunt takich samych jak on panów niemieckich przeciwko kjrolowi Boleslawowi śmiałemu wielkiemu , cesarzowi.
Warto było go zrobic świetym , bo przez niegfo Polska strracila lenno węgierskie obiew rusie i germanie.

Dodam jeswzcze ,że zamordowal go jego brat Wladyslaw węgierski , tak pi9sza kroniki Galla i Kadlubka, i za to Władysław dostał tytuł świetego , za wypelnhienie klątwy rzuconej przez zdrajce Biskupa Stanislawa na krola , a Węgrom [papiez zniosl lenno od Polski.

A nbie ładnie tak cenzorować i tworzyc nmity antypolskie kosztem papieskich szachrajstw.