Clicks44
vi.news

Có phải Tổng Giám mục Viganò đang sống ở Thụy Sĩ?

Francis’ phóng viên tòa án Franca Giansoldati gợi ý trên IlMattino.it (tháng 19), rằng Tổng giám mục truyền tin Carlo Maria Viganò có lẽ đang sống ở Thụy Sĩ.

Giansoldati tiếp tục dành phần lớn bài báo tuyên truyền thô thiển của mình để phỉ báng Viganò, một trong những vị giám mục không suy đồi cuối cùng của Giáo hội.

Cô ta thậm chí còn chưa sẵn sàng tuyên bố rõ ràng rằng Viganò đã bị xóa khỏi Chính quyền Vatican và được gửi với tư cách một Khâm sứ đến Washington, bởi vì ông đã phát hiện ra một sự suy đồi đặc hữu ở Vatican.

Bài báo của cô chỉ nói rằng Benedict XVI đánh giá "rất cao" ông ấy nhưng ngài "quá yếu" để bảo vệ ông.

Giansoldati chìm xuống tầm thấp mới của báo chí bằng cách gợi ý rằng Viganò chỉ trích Giáo triều suy đồi của Francis vì căn hộ ở Vatican của ông đã được trao cho người khác sau khi ông trở về từ Mỹ.

#newsWwsclahaco