ľubica
Z viacerých zdrojov som dostal informáciu, že po kostoloch sa neustále pohybujú neoboľševické kádre a sliedia, čo sa tam deje, aby to mohli ohlásiť nadriadeným. Niekdajší predstavitelia Komunistickej strany Československa a bývalí eštebáci bonzujú na kňazov, ale aj veriacich ešte horlivejšie ako za komunizmu.
Sú prípady, že kňazov za ich odvahu rozdávať Eucharistického Krista podľa normy – do …More
Z viacerých zdrojov som dostal informáciu, že po kostoloch sa neustále pohybujú neoboľševické kádre a sliedia, čo sa tam deje, aby to mohli ohlásiť nadriadeným. Niekdajší predstavitelia Komunistickej strany Československa a bývalí eštebáci bonzujú na kňazov, ale aj veriacich ešte horlivejšie ako za komunizmu.
Sú prípady, že kňazov za ich odvahu rozdávať Eucharistického Krista podľa normy – do úst – neopacistické štruktúry nechávajú preložiť na iné miesto. Preto chcem všetkých poprosiť o modlitbu za týchto kňazov, naozaj sú vo veľmi ťažkej situácii. Prijmime to ako obetu za svoje hriechy, za kňazov, za biskupov, alebo za obrátenie hriešnikov, či duše v očistci.Varovné proroctvá Bruna Cornacchiolu najmä (ale nielen) pre Cirkev
Libor Halik shares this
2.1K
Pronásledování církve na Slovensku bude větší než v okolních zemích - předpověděl biskup Hnilica a už začalo
Libor Halik
Kněz r.2020 na Slovensku: "Pokud bych vám nyní podal svaté přijímání, tak mě pošlou pryč z Bratislavy". Jsou případy, že kněží za jejich odvahu rozdávat eucharistického Krista podle normy - do úst - neopacistické struktury nechávají přeložit na jiné místo. Proto chci všechny poprosit o modlitbu za tyto kněze, opravdu jsou ve velmi obtížné situaci. Pronásledování je to celosvětové (i v USA Here…More
Kněz r.2020 na Slovensku: "Pokud bych vám nyní podal svaté přijímání, tak mě pošlou pryč z Bratislavy". Jsou případy, že kněží za jejich odvahu rozdávat eucharistického Krista podle normy - do úst - neopacistické struktury nechávají přeložit na jiné místo. Proto chci všechny poprosit o modlitbu za tyto kněze, opravdu jsou ve velmi obtížné situaci. Pronásledování je to celosvětové (i v USA Herec Jim Caviezel kritizuje uzatvorenie kostolov kvôli Covidu: Idete do lietadla. Vidíte tam množstvo ľudí. Sedia v rúškach jeden vedľa druhého. Tu sa vírus nešíri. Ale keď idete do kostola, odrazu je vírus všade ), ale jak předpověděl biskup Hnilica, na Slovensku bude větší než v okolních zemích.
Kňaz r.2020 na Slovensku: „Ak by som vám teraz podal sväté prijímanie, tak ma pošlú preč z Bratislavy“. Sú prípady, že kňazov za ich odvahu rozdávať Eucharistického Krista podľa normy – do úst – neopacistické štruktúry nechávajú preložiť na iné miesto. Preto chcem všetkých poprosiť o modlitbu za týchto kňazov, naozaj sú vo veľmi ťažkej situácii. Prenasledovanie je to celosvetové (aj v USA), ale ako predpovedal biskup Hnilica, na Slovensku bude väčšie ako v okolitých krajinách.
Libor Halik
V ateistické České republice, která statistický patří do misijních oblasti ve světě, kněží rozdávají sv. přijímání do úst, tak jak jdou v řadě, ne až nakonec jako nějaké černé ovci, která se nechce přizpůsobit. Kdo nevěří, ať se přijde o tom přesvědčit. Protože Slovák, biskup Hnilica, který žil ve Vatikánu, a nebyl přijat do slovenské biskupské konference po r.1990, který zemřel ve vyhnanství v …More
V ateistické České republice, která statistický patří do misijních oblasti ve světě, kněží rozdávají sv. přijímání do úst, tak jak jdou v řadě, ne až nakonec jako nějaké černé ovci, která se nechce přizpůsobit. Kdo nevěří, ať se přijde o tom přesvědčit. Protože Slovák, biskup Hnilica, který žil ve Vatikánu, a nebyl přijat do slovenské biskupské konference po r.1990, který zemřel ve vyhnanství v Čechách, předpověděl pronásledování církve na Slovensku v době před čipováním značkami 666, nejen pronásledování v době čipování kdy bude viditelně a veřejně 3,5 roku po celé planetě vládnout Antikrist Šelma ze Zjevení.
V ateistickej Českej republike, ktora statisticky patri do misijních oblasti na svete, knazi rozdavaju sv.prijimanie do úst, tak ako idu v rade, nie až nakoniec ako volajakej ciernej ovci, ktora sa nechce prisposobit. Kto neveri, pridite sa o tom presvedcit. Pretože Slovák, biskup Hnilica, ktorý žil vo Vatikáne, a nebol prijatý do slovenskej biskupskej konferencie po r.1990, ktorý zomrel vo vyhnanstve v Čechách, predpovedal prenasledovanie cirkvi na Slovensku aj v čase pred čipovaním značkami 666, nielen prenasledovanie v čase čipovania keď bude viditelne a verejne 3,5 roka po celej planéte vládnuť Antikrist Šelma zo Zjavenia. Viacej: Zdá sa to iba mne, alebo toto čo sa tu dnes deje, je dielo Satana na zničenie cirkvi, manželstva a Eucharistie?
ľubica
od L. H.: do sk jazyka:V ateistickej Českej republikee, ktorá statisticky patrí do misijných oblastí vo svete, knazi rozdávajú sv. Prijímanie do úst, tak ako idú v rade, nie až nakoniec ako nejakej čiernej ovci, ktorá sa nechce prispôsobit. Kto neverí, nech sa príde o tom presvedčit. Pretože Slovák, biskup Hnilica, ktorý žil vo Vatikáne, a nebol prijatej do slovenské biskupskej konferencie po …More
od L. H.: do sk jazyka:V ateistickej Českej republikee, ktorá statisticky patrí do misijných oblastí vo svete, knazi rozdávajú sv. Prijímanie do úst, tak ako idú v rade, nie až nakoniec ako nejakej čiernej ovci, ktorá sa nechce prispôsobit. Kto neverí, nech sa príde o tom presvedčit. Pretože Slovák, biskup Hnilica, ktorý žil vo Vatikáne, a nebol prijatej do slovenské biskupskej konferencie po r.1990 a ktorý zomrel vo vyhnanstve v Čechách, predpovedal prenasledovanie cirkve na Slovensku v dobe pred čipovaním značkami 666, nielen prenasledovanie v dobe čipovánia kedy bude viditelne a verejne 3,5 roku na celej zemi vládnuť Antikrist a Šelma zo Zjevenia.
Viacej: Zdá sa to iba mne, alebo toto čo sa tu dnes deje, je dielo Satana na zničenie cirkvi, manželstva a Eucharistie?
fiat33
Dnes som sa veľmi potešila, keď som našla ďalší argument proti prijímaniu na ruku. Keď vám niekto hovorí, že ani ruky ani jazyk nemáte posvätené (bohužiaľ dnes sa to už nepraktizuje) a s jazykom narobíme veľa zlého a iné bludy. O čo všetko nás pripravili....
Dr. Peter Kwasniewski:
V tradičnom obrade krstu pred 2VK sa požehnával jazyk dieťaťa pri krste:
„Pri tradičnom obrade krstu, kňaz požehná a …More
Dnes som sa veľmi potešila, keď som našla ďalší argument proti prijímaniu na ruku. Keď vám niekto hovorí, že ani ruky ani jazyk nemáte posvätené (bohužiaľ dnes sa to už nepraktizuje) a s jazykom narobíme veľa zlého a iné bludy. O čo všetko nás pripravili....
Dr. Peter Kwasniewski:
V tradičnom obrade krstu pred 2VK sa požehnával jazyk dieťaťa pri krste:
„Pri tradičnom obrade krstu, kňaz požehná a exorcizuje trochu soli ... a potom trochu soli nasype do úst dieťaťa ... znamená to, že je požehnaný jazyk pre nevyhnutné prijímanie Eucharistie, chleba života ... váš jazyk je teda požehnaný, aby mohol správne prijať hostiu. “

Pri tomto obrade sa kňaz modlí:

Bože našich otcov, Bože, prameň všetkej pravdy, pokorne ťa prosíme, aby si bol dobre naklonený svojmu služobníkovi, M. Po tejto prvej [3] príchuti soli nech sa jeho (jej) hlad po nebeskej výžive nepredlžuje, ale čoskoro nech je uspokojená. Lebo potom bude vždy vzdávať úctu tvojmu svätému menu s vrúcnosťou, radosťou a dôverou. [4] Vo svojej nežnej starostlivosti, Pane, ho privedieš do kúpeľa s vodou, kde sa človek znovu narodí, aby mohol v rodine svojich verných konečne dosiahnuť večnú odmenu, ktorú si sľúbil; skrze Krista, nášho Pána.
fiat33
Nerozumiem prečo bonzujú veď na stránke KBS je citujem: Pri prijímaní sa odporúča ( nie nariaďuje) prednostne podávanie chleba?(to vážne? mi skoro zabehlo) na ruku. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst...
kto si robí takúto nadprácu?
Dudko
tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20200930063
tieto inštrukcie nie sú cirkevné, ale vypracovali ich neveriaci. Stránka KBS ich len uverejnila - samozrejme v originále, bezo zmien v texte...
U.S.C.A.E.
otázka je načo sa nimi riadia a áno toto mohol vypotiť iba neveriaci hoc by bol matrikový katolík toho by sa zišlo najprv varovať že toto nie a potom ak by to nemienil napraviť tak ho vyobcoať
U.S.C.A.E.
áno je tu dokonca až vážna neposlušnosť voči potvrdeniu toho že ani skutočná infekčná choroba nezakladá dôvod na upretie NORMATÍVNEHO spôsobu podávania Eucharistického Krista ako prepáčte keď je to postavené štýlom papagájovanie Mikasa hoc aj Biskupmi versus NEDOKNUTEĽNÉ PRÁVO NA ÚCTIVÉ PRIJATIE BOHOČLOVEKA JEŽIŠA KRISTA V SÚLADE S FORMOVANÝM SVEDOMÍM VOĽBA JE JASNÁ

nie každý si …More
áno je tu dokonca až vážna neposlušnosť voči potvrdeniu toho že ani skutočná infekčná choroba nezakladá dôvod na upretie NORMATÍVNEHO spôsobu podávania Eucharistického Krista ako prepáčte keď je to postavené štýlom papagájovanie Mikasa hoc aj Biskupmi versus NEDOKNUTEĽNÉ PRÁVO NA ÚCTIVÉ PRIJATIE BOHOČLOVEKA JEŽIŠA KRISTA V SÚLADE S FORMOVANÝM SVEDOMÍM VOĽBA JE JASNÁ

nie každý si hneď uvedomí tento problém s podávaním na ruku lebo v rade iných je menej viditeľný a tkvie v tom že laicizuje klerikov a klerikalizuje laikov a s týmto podávaním automaticky banalizujete Krista čiže ďalší vážny problém to vlastne nemá jedinej dobrej stránky a podávanie na ruku nám bol čert dlžný
dyk
V tom je to. Prijímajú na jazyk, Nie su poslušný svojmu pastierovi a tým sa vylučujú zo spoločenstva veriacich a nakoniec prijímajú Eucharistiu nehodne.
"Poslušnosť je lepšia než obeta". (Samuel)
ľubica
dyk, si vedal ajk ta jedla...... ibaže by si bol TU nastrčený štbák!
Dana22
Demokrati,ľavičiari,...majú často 2 tváre

Kupovanie hlasov -proti Trumpovi

pi-news.net/…ven-wahlbetrug-in-minneapolis/

preklad bol robený cez translator
Americký tajný novinár James O'Keefe v nedeľu zverejnil video muža menom Liban Mohamed, ktorý prechádzal somálskou komunitou v Minneapolise so stovkami poštových lístkov a „vreckami s hotovosťou“, aby zbieral hlasy pre americké prezidentské …More
Demokrati,ľavičiari,...majú často 2 tváre

Kupovanie hlasov -proti Trumpovi

pi-news.net/…ven-wahlbetrug-in-minneapolis/

preklad bol robený cez translator
Americký tajný novinár James O'Keefe v nedeľu zverejnil video muža menom Liban Mohamed, ktorý prechádzal somálskou komunitou v Minneapolise so stovkami poštových lístkov a „vreckami s hotovosťou“, aby zbieral hlasy pre americké prezidentské voľby 3. novembra. .

V druhom videu v sérii (pozri olovo) teraz ukazuje volebného podvodníka, ktorý voličovi zaplatil za jeho hlasovací lístok „vreckové“ v hodnote 200 dolárov. V druhom rozhovore požaduje zberateľ volebných urien za každý hlasovací lístok 800 dolárov.
displej

Výskum je založený na zasvätených vedomostiach informátora menom Omar Jamal, ktorý sa obrátil na zverejňovaciu platformu O’Keefe „Project Veritas“ a urobil desiatky takýchto nahrávok. Volebný podvod je verejným tajomstvom somálskej komunity v Minneapolise. Volební podvodníci súviseli so somálskym poslancom Ilhanom Omarom. Podľa Jamala, ktorý je už podozrivý z korupcie, vyplatili peniaze za kampaň svojmu milencovi a vzali si svojho brata, aby mu získali americké noviny.

„Chystáte sa to urobiť znova v prezidentských voľbách?“ Pýta sa reportér. "Áno, samozrejme. Robia to vždy, “odpovedá volebný falšovateľ v Somálsku. „Teraz sa pripravuješ na november.“

Podľa Jamala, ktorý mohol rozhodnúť o prezidentských voľbách, žilo v Minneapolise 80 000 somálskych migrantov. "A preto sa peniaze stali rozhodujúcimi." Za to, aby títo migranti hlasovali určitým spôsobom, sa vyplácajú milióny dolárov. ““

Volebný falšovateľ Osman Ali Dahquane Jamalovi do telefónu povedal, že má 40 voličov, ktorí za každý hlas dostali 800 dolárov. "To je drahé," povedal Jamal. „Áno, ale mám 40 hlasov.“ Ďalší zberateľ volebných urien uviedol, že za každý hlas dostal 200 až 300 dolárov.

Europoslanec Ilhan Omar vymyslel volebný podvod podľa bývalého zamestnanca, ktorý nebol identifikovaný menom. Peniaze pochádzajú „od kandidátov na voľby“, uviedol do telefónu Osman Ali Dahquane. Kandidát Antone Melton-Meaux „má najviac peňazí. Vzali sme jeho peniaze a stále sme hlasovali za Ilhana Omara. To bol môj nápad. ““

"Platil Ilhan Omar za hlasy?" Pýta sa Jamal Osman. „Áno, ale zaplatila nesprávnym ľuďom.“

Volební podvodníci si uvedomujú, že kupovanie hlasov je nezákonné. "Je nám to jedno," povedal Dahquane.

Kupovanie hlasov je bežnou súčasťou somálskej kultúry, nikto si o tom nič nemyslí. Osman Ali Dahquane uvádza, že Al-Shabab (alebo Al-Káida) platil aj doma v Mogadišu a stále tak robí za peniaze z USA.

"Včera som poslal 2 000 dolárov na ministerstvo vnútra v Mogadišu." Tu je odvykanie. A Al-Shabab odo mňa chce, aby som zaplatil 1 000 dolárov, aby ma nechal na pokoji. ““

Skorumpovaní sú aj sudcovia volebných komisií v Minneapolise. Zamestnanci Ilhan Omar by spočítali hlasy podľa anonymného bývalého zamestnanca Omar: „Ľudia vo volebnej miestnosti sú tí istí ľudia, ktorí pracujú pre Ilhan Omar a vedú volebné miestnosti. Ľaví progresívci. Všetko majú vo svojich rukách. ““

Zamestnanci Ilhana Omara dokonca zaškrtnú políčka vo volebnom boxe, uviedla zamestnankyňa. Do volebných miestností majú povolený prístup „tlmočníci“, ktorí sú v skutočnosti pracovníkmi volebných kampaní za demokratov a ktorí následne vypĺňajú hlasovacie lístky.

Podľa iného informátora do volebnej kampane v USA už tieklo najmenej 250 000 dolárov. "Tokuje veľa peňazí, pretože táto žena (Ilhan Omar) chce ukončiť americké financovanie Izraela." Ali Isse Gainey a majiteľ obchodného domu Basim Sabri financovali kampaň Ilhana Omara. Peniaze prišli priamo z nákupného centra. Je Palestínčan a všetko toto financuje. Basim Sabri je dôvod, prečo sa Ilhan Omar v Kongrese vždy zastáva Palestínčanov. Chcú vyplácať peniaze Izraelu. ““

Volebné podvody sú v USA možné až na päť rokov väzenia a pokuty až do výšky 10 000 dolárov. Donald Trump na Twitteri v pondelok vyzval prokurátora v Minnesote, aby vyšetril obvinenia poslanca Ilhana Omara.

Nemecké protitrumpovské médiá, ktoré sa minulý týždeň vrhli na správu, že Donald Trump údajne nechce voľby uznať, zatiaľ mlčali o najväčšom škandále už aj tak popleteného amerického volebného roku.

„Minulý týždeň ma redakčná sieť blízka nemeckej SPD požiadala„ urgentne “o komentár, pretože Trump údajne hrozil, že neuzná voľby v USA,“ uviedol predseda AfD vo Výbore pre zahraničné veci Petr Bystron. "To je samozrejme úplný nezmysel." Trump iba poukázal na nebezpečenstvo masívnej manipulácie poštovými hlasmi zo strany demokratov, čo teraz dokázal projekt Veritas. Keď som na to upozornil, môj komentár vynechali. Iba politici kritizujúci Trumpa ako Omid Nouripour

pi-news.net/…ven-wahlbetrug-in-minneapolis/

youtube.com/…v=MV7oDl8yDZk&feature=emb_logo
Pavol Iring
johanika
Baránek: „Pri zlostnej a nelogickej komunikácií vedenia štátu sa určite dostaneme skôr či neskôr k udavačstvu.“ Ľudia z obce na východe Slovenska to už zažili
hlavnespravy.sk
johanika
Všimnite si ako automaticky zatvorili kostoly, ale krčmy nechali otvorené. Vôbec ma to neprekvapuje. Keď Cirkev dovolila odstrániť Svätenú vodu v čase, kedy boli plné kúpaliská, tak sa nedivím Mikasovi, že Cirkev už berú za kultúrnu a nie duchovnú inštitúciu. Nakoniec aj premiér Matovič povedal, žiadne kostoly, žiadne kultúrne podujatia. Mať takto poslušnú Cirkev je snom všetkých liberálnych …More
Všimnite si ako automaticky zatvorili kostoly, ale krčmy nechali otvorené. Vôbec ma to neprekvapuje. Keď Cirkev dovolila odstrániť Svätenú vodu v čase, kedy boli plné kúpaliská, tak sa nedivím Mikasovi, že Cirkev už berú za kultúrnu a nie duchovnú inštitúciu. Nakoniec aj premiér Matovič povedal, žiadne kostoly, žiadne kultúrne podujatia. Mať takto poslušnú Cirkev je snom všetkých liberálnych politikov. Viete ako nám to vysvetlia? Na to je aj špeciálna terminológia: „spoluzodpovednosť za spoločné dobro.“ Znie to krajšie ako povedať o totálnej kapitulácii,“ píše Taraba na sociálnej sieti.
Peter(skala)
presne si to vystihla... opilci môžu sa opíjať do nemoty ale veriaci nemôžu sa spoločne modliť? Krčmery, Kramara, ale aj biskupi sa nechali opiť vínom strachu a teraz ich do ženie ešte do väčšej pasce.

Treba jednoznačne otvoriť kostoli, modliť sa pobožnosti a kto chce ruška, tak nech si dá, ale nech nevopruzuje ostatných.

... a ked niekto sa bojí Korony, tak nechc berie lieky.
nech sa nesťažuje…More
presne si to vystihla... opilci môžu sa opíjať do nemoty ale veriaci nemôžu sa spoločne modliť? Krčmery, Kramara, ale aj biskupi sa nechali opiť vínom strachu a teraz ich do ženie ešte do väčšej pasce.

Treba jednoznačne otvoriť kostoli, modliť sa pobožnosti a kto chce ruška, tak nech si dá, ale nech nevopruzuje ostatných.

... a ked niekto sa bojí Korony, tak nechc berie lieky.
nech sa nesťažuje na tých, čo ruška nenosia ked sám nechce brať lieky
Lieky su, aj lekari su, len chorí ludia sa nechcu liečiť - to je ich problem - zvaluju vinu na iných, ale sami kričia: lekár, lieč sám seba!
johanika
Ako tak pozerám okolo seba, bývalí komunistickí ŠTBáci, pán Čulen, sú len slabým odvarom tých dnešných. Na každom kroku vidíte terajších 40-tnikov a mladších ľudí ako udávajú - sú k tomu vychovávaní a pobádaní.
Dana22
Ktosi písal v diskusii,že bývalí štb-áci si po ukončení činnosti-oficiálne vo februári 1992 založili firmy,združenie Prométheus a rozličné slobodomurárske bunky,Medzi niektorými sú aj "satanské komunity".
Systém "práce" prevzali ako u štb.
johanika
Ja si skôr myslím, že dnešné udávanie, škodenie druhým, vyžívanie sa v nešťastí druhého.. je štýl bezcitnej egoistickej výchovy bývalých štb-ákov. Tí preniesli tieto špinavé praktiky na svoje deti, vnukov... "Ochrancovia poriadku" sami hovoria, že nestíhajú riešiť obrovské množstvá rozličných udaní.
Christophor
"Sv. Athanasios...zažil mnohé násilí i vícekrát opakované vyhnanství.
To využíval k písemnému vysvětlování a k šíření pravé víry.
Ariáni všemožně usilovali o jeho sesazení a mnohokrát jej křivě obžalovali. Ve vyhnanství prožil přes 17 let ze 45 roků, v nichž byl patriarchou."

( catholica.cz/?id=1340 )
tovika
Pane, smiluj se! Kriste, smiluj se! Pane, smiluj se!
Hermenegild
Odkaz poslankyni Cigánikovej: Ak ľudia umierajú na covid a ďalšie pliagy, tak ich netreba nahradiť v ďalšej generácii, alebo chcete vyhubiť náš maličký národ?