Clicks593

3. ctihodní: o.Mordel, o.Harvilik, o.Špánik o sv.prijímaní

1. o.Štefan Mordel – otvorený list o.Vittekovi

Vrátim sa k Vášmu tvrdeniu, že žiadať sv. prijímanie do úst je hriechom, pretože sa tu prejavuje neposlušnosť a preto kňaz môže odmietnuť takémuto veriacemu podať sv. prijímanie. Toto tvrdenie skutočne považujem za nehorázne.

2. o.Dušan Harvilik: “Vy, mediá, nám tvrdíte, že nábožný vírus chodí len po kostoloch,…”

… a preto Panna Mária nás varuje pred tou dobou a nám dáva zbrane, nemusíme sa báť. Zlý duch má možno nejaký plan, cez tie vírusy, ako vidíte.
Také svedectvo Ukrajinského biskupa z Ľvova. Hovoril: pekný nábožný virus si na nás pripravili. Vy, média, nám tvrdíte, že nábožný virus chodí len po kostoloch, len tam sa nakazíte, svätená voda vás nakazí, prijímanie vás nakazí a ten nábožný virus obchádza tie stanice autobusy, neverte nič, povedal tento biskup krásne svedectvo vo ľvovskej katedrále, je to na internete.

3. o.Ivan Špánik: "Bratom kňazom, všetkým ľuďom dobrej vôle, nebojte sa!"

Vieme, že bezprostredným predobrazom prijímania eucharistického chleba bolo nielen zázračné rozmnoženie chlebov, ale aj Ježišova poznámka na záver: „pozbierajte zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo nazmar.“ (Jn 6,12)
Cirkev si bola vedomá, že je prakticky nemožné pozbierať všetky malé odrobinky zo svätých hostií, ak by sa sv. prijímanie kládlo do rúk. Preto ustanovilajediný, úctivý a bezpečný spôsob: položiť svätú hostiu priamo na jazyk, a tak preventívne zabrániť vzniku omrviniek. „Touto už tradičnou formou je lepšie zabezpečené rozdávanie s úctou, ktoré je náležité a dostatočne hodné prijímania; zároveň sa tak predchádza nebezpečiu profanácie.“
(Inštrukcia Memoriale Domini)
obyčajná veriaca žena
Vynikajúci kňazi! Š tefan Mordel je z mojej rodne dediny a k Ivana Špánika poznám z duchovných obnov. Kiež by takých bolo čo najviac!
Malá poznámka: dĺžeň má na a.