Św. Faustyna - stopnie wypełniania Woli Bożej

ŚW. FAUSTYNA WIDZIAŁA, JAK W CZASIE MSZY ŚW. DZIECIĄTKO JEZUS ZASTĄPIŁO KAPŁANA (Dz 442) W pewnej chwili, kiedy odprawiał mój spowiednik Mszę św. tak jak zawsze, widziałam Dziecię Jezus na …
Sw.Joanna
Czy dzienniczek Faustyny jest autentyczny czy też podrobiony do potrzeb czasu.Święta Joanna w swym widzeniu powiedziała że spalą wszystkie święte księgi i napiszą je od nowa i będzie tak jakby nigdy nie były spalone.Jest to Święta z 14 wieku.