Państwo polskie w praktyce! Tak właśnie działa polski Sejm. Na jednej z najważniejszych komisji, bo zajmującej się sprawami Wojska Polskiego i obronności, przechodzi dokument, który poznały 2 osoby na 39 do tego ZOBLIGOWANYCH!

To nie jest kwestia chcę/nie chcę. To jest OBOWIĄZEK ludzi, których wybrał naród, do tego, by wykonywali oni rzetelnie swoją pracę.
Nie musimy chyba mówić, że dokumenty dotyczące rozwoju polskiej armii są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa naszego państwa. To są dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Polski, które mogą być zinfiltrowane przez obce służby. Chyba nigdy się tego nie dowiemy, czy ktoś z zewnątrz miał na nie wpływ, skoro posłowie się nimi zajmujący i tak nie wiedzą, co jest ich zawartością. Dobrze, jakbyśmy poznali z imienia i nazwiska ludzi, którzy nie byli na tyle zainteresowani, by zapoznać się z tym dokumentem.