CÓRKA MARYI
312.8K

JEZUS: Doktryna Mojego Kościoła zostanie wkrótce rozdarta ...

JESUS: The doctrines of My Church ... will soon be thrown asunder

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 1 lipca 2012 roku, godz. 15.45

Moja szczerze umiłowana córko, jakże grzech Mnie miażdży w tej chwili i jak bardzo będę cierpiał mękę odrzucenia.

Moja głowa jest ściskana poprzez ciernie w Mojej Koronie, tak samo jak Głowa Mojego Kościoła, Mój święty Wikariusz na ziemi, cierpi ból przez prześladowania, które znosi z ręki jego wrogów. Mój Kościół na ziemi, Moje Ciało na ziemi, są jednym. Przygotowywane jest ukrzyżowanie. Doktryna Mojego Kościoła zostanie wkrótce rozdarta, tak jak Moje Nauczanie na ziemi zostało rozdarte przez faryzeuszy i tych, którzy myśleli, że znają Słowo Mojego Ojca lepiej, niż Ja je znałem.

Wszyscy musicie się modlić za Mój Kościół na ziemi. Zawsze musicie pamiętać, że nie istnieje żadna inna doktryna niż ta, która była przeze Mnie głoszona podczas Mojego Życia na ziemi. Wszystko to, co jest prawdą, nigdy nie zostanie zmienione, a jeśli zostanie, to będziecie zmuszani do przełknięcia kłamstwa.

Moja córko, nigdy nie pozwól tym, którzy w tym czasie wciąż odrzucają Moje Słowo, odwodzić cię lub Moich wyznawców od pomagania Mi w ocalaniu Mojego Kościoła na ziemi. Gdy tym razem wróg atakuje Mój Kościół, musicie się połączyć razem i zapewnić, żeby Ewangelie były szerzone aż po krańce ziemi. Sakramenty spowiedzi świętej, chrztu, małżeństwa i Najświętszej Eucharystii muszą zostać zachowane. Jednak nawet one staną się trudno dostępne.

Moi wyświęceni słudzy, którzy Mnie kochają, muszą teraz rozpocząć przygotowania. Już wkrótce zakażą wam udzielania tych Darów dzieciom Bożym.,Czas na przygotowanie się rozpoczął. Pozwólcie Mi, że was pouczę, poprowadzę i pomogę wam przyprowadzić Resztę Mojego Kościoła do Bram Raju.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-i-najswietszej-eucharystii-musza-zostac-zachowane