Roberto 55
To je samozrejme prenasledovanie krestanov pod plastikom neexistujucej corony...
fiat33
A za tichej podpory pardon za hlasného potlesku predstaviteľa a milovníka očkovania, Vatikánu.
Svätý Malachiáš(prorok)
Jasné typické útočiť na Cirkev,kresťanov a katolíkov a kostoly kde by ľudia chceli slúžiť a byť prítomný na svätej liturgii. Keď sa jedná o moslimov,imigrantov arabských a islamistov tak oni môžu robiť čo chcú aj byť v mešite,nedodržiavať žiadne opatrenia,nemusia nosiť rúška, nemusia byť očkovaní a čipovaní. Môžu robiť pelech a ničiť majetok cudzí atď. To je satanská agenda.
Peter(skala)
Odvažni chlapi, ubohí policajti