Rockový rytmus má korene v satanské woodoo

Jedna posadnutá satanistka mi povedala: „Pozor na hudbu! Ani neviete, ako si satan cez ňu získava a ovplyvňuje ľudí.“ Mnohé hudobné kapely doslova živorili na hudobnej scéne, pokiaľ za slávu …More
Jedna posadnutá satanistka mi povedala: „Pozor na hudbu! Ani neviete, ako si satan cez ňu získava a ovplyvňuje ľudí.“ Mnohé hudobné kapely doslova živorili na hudobnej scéne, pokiaľ za slávu neuzavreli s diablom zmluvu. A potom sa odrazu dostali na svetovú slávu.
Hudba z vnuknutia zlého ducha, nech by bola akákoľvek pekná a kvalitná, privoláva zlého ducha k tomu, ktorý ju počúva.
Rockový rytmus má korene v démonské woodoo. Woodoo je zosielanie zlých duchov - je schopná uviesť do tranzu a urobiť prístupným pre démonické vplyvy. V kultúrach ako sú africké a indiánske kmene, tanec tam nie je zábavou, ale rituálom na privolanie a vzyvanie ich božstiev démonov.
Aleister Crowley ktorý je považovaný za najväčšieho satanistu XX. storočia doporučoval. Mládež treba učiť, ako sa dostať do tranzu, a tak mohli nadviazať kontakt s démonickým svetom.
Navrhuje tri metódy:
1. hudbu založenú na silnom rytme, opakovaní a monotónnosti
2. zamorené prostredie: alkohol, cigarety, drogy, nemravné reči atď.
3…More
Lukaš 1 shares this