31:28
LABORATOŘ SMRTI TODESLABOR LUGAR. LABORATOŘ SMRTI LUGARCENTER Reportážní film z roku 2018, nyní s mimořádnou aktuálností, o biolaboratoři Lugar Center, nazývané laboratoř smrti, v gruzíns…More
LABORATOŘ SMRTI TODESLABOR LUGAR.

LABORATOŘ SMRTI LUGARCENTER
Reportážní film z roku 2018, nyní s mimořádnou aktuálností, o biolaboratoři Lugar Center, nazývané laboratoř smrti, v gruzínském Tbilisi.
O výzkumu nebezpečných patogenů s potenciálem stát se biologickými bojovými látkami, který americké ministerstvo obrany přesunulo do prozápadních republik bývalého Sovětského svazu. Po stopách laboratoře Lugar Center v gruzínském Tbilisi:
O nevysvětlitelných epidemiích na gruzínské půdě, korupci na nejvyšších vládních místech a neuvěřitelných zakázkách, jako je povolení soukromé laboratoři provozované americkým ministerstvem obrany beztrestně zabíjet lidi.
O monopolu na nehorázně předražené léky pro Evropu, o pokusech na lidech, o nových laboratořích na Ukrajině, o infikovaném hmyzu jako přenašeči nemocí, o dronech jako přenašečích infikovaného hmyzu k zabíjení Slovanů, zejména Rusů.
O šíření infikovaného hmyzu v sousedních republikách, o porušování mezinárodní smlouvy proti biologickým zbraním, o shromažďování údajů o DNA, o dalším vývoji patogenů, jako je mor, které mají být použity proti specifickým etnickým skupinám, zejména k zabíjení etnických Slovanů.

TODESLABOR LUGARCENTER
Ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2018, jetzt mit außerordentlicher Aktualität, über das Lugar Center Biolabor, genannt das Labor des Todes, in Tiflis, Georgien.
Über die Forschung an gefährlichen Krankheitserregern, die zu biologischen Kampfstoffen werden können und die das US-Verteidigungsministerium in die pro-westlichen Republiken der ehemaligen Sowjetunion ausgelagert hat. Auf den Spuren des Labors des Lugar Centers in Tiflis, Georgien:
Über ungeklärte Epidemien auf georgischem Boden, Korruption auf höchster Regierungsebene und unglaubliche Verträge, wie die Erlaubnis für ein vom US-Verteidigungsministerium betriebenes Privatlabor, ungestraft Menschen zu töten.
Über das Monopol auf unverschämt überteuerte Medikamente für Europa, über Menschenversuche, über neue Labors in der Ukraine, über infizierte Insekten als Krankheitsüberträger, über Drohnen als Überträger infizierter Insekten, um Slawen, insbesondere Russen, zu töten.
Über die Ausbreitung infizierter Insekten in Nachbarrepubliken, über die Verletzung des internationalen Abkommens gegen biologische Waffen, über die Sammlung von DNA-Daten, über die Weiterentwicklung von Krankheitserregern wie der Pest, die gegen bestimmte ethnische Gruppen eingesetzt werden sollen, insbesondere um ethnische Slawen zu töten.

DEATH LABORATORY LUGARCENTER
A reportage film from 2018, now with an extraordinary actuality, about the Lugar Center biolab, called the laboratory of death, in Tbilisi, Georgia.
About research on dangerous pathogens with the potential to become biological warfare agents, which the US Department of Defense has moved to the pro-Western republics of the former Soviet Union. On the footsteps of the Lugar Center laboratory in Tbilisi, Georgia:
About unexplained epidemics in Georgia, corruption at the highest levels of government, and incredible contracts such as allowing a private lab run by the U.S. Department of Defense to kill people with impunity.
About the monopoly on outrageously overpriced drugs for Europe, about human experimentation, about new laboratories in Ukraine, about infected insects as carriers of disease, about drones as carriers of infected insects to kill Slavs, especially Russians.
About the spread of infected insects in neighbouring republics, about the violation of the international treaty against biological weapons, about the collection of DNA data, about the further development of pathogens such as plague to be used against specific ethnic groups, especially to kill ethnic Slavs.
apredsasatoci
A prečo sa toto všetko deje? Lebo bankári tlačia peniaze, ktoré nie sú kryté zlatom
Hanka Kraská
protiproud.info/…ionu-co-se-jeste-dozvime-az-nackove-kapituluji.htm

Důkazy se zvolna derou na světlo: Také Německo na Ukrajině vyvíjelo biologické zbraně. Je v tunelech pod Azovstalem tajná laboratoř NATO? Proč dostal padáka šéf francouzských špiónů? Co se ještě dozvíme, až náckové kapitulují?

Pavel Kopecký přináší další informace o tajném vývoji biologických a chemických zbraní na Ukrajině, …More
protiproud.info/…ionu-co-se-jeste-dozvime-az-nackove-kapituluji.htm

Důkazy se zvolna derou na světlo: Také Německo na Ukrajině vyvíjelo biologické zbraně. Je v tunelech pod Azovstalem tajná laboratoř NATO? Proč dostal padáka šéf francouzských špiónů? Co se ještě dozvíme, až náckové kapitulují?

Pavel Kopecký přináší další informace o tajném vývoji biologických a chemických zbraní na Ukrajině, zjištění, že se na tom vedle USA podílel i Bundeswehr a klade si otázku, co se ještě najde v Mariupolu pod Azovstalem, až to poslední fanatičtí náckové vzdají?

Německo podle potvrzených informací úzce koordinovalo svou činnost v oblasti biologických zbraní s americkými spojenci, kteří na Ukrajině vytvořili síť nejméně 30 biolaboratoří, kde se mimo jiné prováděly nebezpečné vědecké a výzkumné studie. Berlín proto nyní obviňuje Rusko z výroby biologických zbraní ve snaze odvrátit pozornost od vlastních aktivit na Ukrajině

Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová v rozhovoru pro RT komentovala aktuální informace o biologických výzkumných programech USA a Německa na Ukrajině.

Vyšlo najevo, že ruské jednotky během speciální vojenské operace na Ukrajině objevily nové dokumenty týkající se vojensko-biologických aktivit na Ukrajině. Mohla byste o tom říci víc?

Během speciální vojenské operace na Ukrajině se ruským ozbrojeným silám dostaly do rukou dokumenty, které obsahovaly informace o vojensko-biologickém programu Američanů na území Ukrajiny. Byly tam mimo jiné zkoumány obzvláště nebezpečné patogeny - potenciální prvky biologických zbraní. Kromě toho byly zkoumány možné trasy jejich epidemického šíření.

Čtěte ZDE: Jako olej na vodu: Byla spouštěčem „špinavá“ jaderná bomba? Co vyvíjely laboratoře Pentagonu na Ukrajině? Neštovice v podobě „nové mutace“ covidu? Co věděla Fialova vláda? Jedno je jasné: Rusko muselo jednat rychle

Rozsah prací, které vyšly najevo, naznačuje, že významná a s největší pravděpodobností nejdůležitější část informací o zmíněném vojenském programu USA je před zraky světové veřejnosti stále skryta. Náměstkyně amerického ministra zahraničních věcí Victoria Nulandová sice sama 9. března na slyšení v zahraničním výboru amerického Senátu řekla, že Washington se snaží zabránit tomu, aby se výzkumné materiály z ukrajinských biolaboratoří "dostaly do rukou ruské armády", ale tím vše skončilo.

Proto jsme částečně zveřejnili údaje o amerických vojensko-biologických aktivitách, které jsme získali na ukrajinském území i závěry vyplývající z jejich odborné analýzy. Tyto materiály nadále analyzujeme.

Co dělá Rusko proto, aby USA veřejnosti poskytly vysvětlení o spolupráci ve vojensko-biologické oblasti s Ukrajinou?

Rusko na půdě OSN a jiných mezinárodních organizací zveřejnilo informace o dosud zjištěných skutečnostech a požádalo americké orgány o předložení podrobného vysvětlení. Washington se to však podle očekávání zdráhá učinit.

Mapa dosud známých biologických laboratoří na Ukrajině
A protože Bílý dům se domívá, že nejlepší obranou je útok, spustili novou propagandistickou kampaň. Její ústřední tezí jsou falešná tvrzení, že naše upozornění světové společenství na aktivity amerických vojenských biologů na ukrajinském území nejsou prý ničím jiným než kouřovou clonou v informační válce, kterou chce Moskva maskovat údajné použití biologických a chemických zbraní v rámci své speciální vojenské operace.

Tento pokus odvrátit pozornost veřejnosti od jimi kontrolovaných biologických laboratoří na Ukrajině a nahradit ji nějakou "apokalyptickou senzací" podpořilo - na první pohled překvapivě - i německé politické vedení. Mnozí němečtí představitelé včetně kancléře Olafa Scholze vystoupili s prohlášeními, v nichž v podstatě opakovali příběh prezentovaný Američany v podobě varování namířených proti Rusku.

Tento výpad Berlína je obzvláště cynický zejména kvůli mimořádně důležité okolnosti: Ještě před speciální vojenskou operací se totiž Německo také podílelo nebo ještě stále podílí na vojensko-biologických aktivitách na Ukrajině po boku USA. Právě to patrně motivuje německou stranu k prohlášením o zločinných plánech naší země použít biologické a chemické zbraně na ukrajinském území a na územích Doněcké a Luhanské lidové republiky, které ještě nebyly osvobozeny.

Podle ovoce poznáte je: Impérium se hroutí. Západ nechce spravedlivý řád. Válečná osa USA - Brusel - NATO. Operace pod falešnou vlajkou i hlavní média řídí CIA. Vedou válku proti Rusku rukama zločinného kyjevského režimu
Existují podrobnější informace o těchto německých aktivitách na Ukrajině?

Německá vláda již od roku 2013 realizuje program biologické bezpečnosti (GBP), v jehož rámci provádí společné projekty s orgány a výzkumnými organizacemi z různých zemí. Od „Majdanského roku“ 2014 patří mezi ně i Ukrajina. Na německé straně jsou to Institut pro mikrobiologii Bundeswehru (Mnichov), Institut Friedricha Loefflera (Greifswald - Insel Riems), Institutu Bernharda Nochta pro tropickou medicínu (Hamburg) a Institutu Roberta Kocha (Berlín), který se specializuje na výzkum život ohrožujících biologických agensů.

Podle německého spolkového ministerstva zahraničních věcí se v letech 2020 - 2022 realizuje již "třetí fáze" GBP, pro práci s nebezpečnými biologickými materiály.

Institut experimentální a klinické veterinární medicíny v Charkově je podle jeho vlastního vyjádření od roku 2016 největším ukrajinským partnerem Mikrobiologického ústavu Bundeswehru. Jelikož oficiálním cílem je "zlepšit situaci v oblasti biologické bezpečnosti" na Ukrajině a "zejména na východě země", vyvstává otázka, kterou hranici považují němečtí vojenští biologové za vnější hranici zóny svých profesionálních zájmů: tu rusko-ukrajinskou?

Čtěte ZDE: Ruská TV: Potopením křižníku Moskva začala třetí světová válka. Vede Západ již otevřený boj s Ruskem? Osvobozený Mariupol se nadechuje k životu. Připomínka lidového povstání ve Slavjansku. Vše rozhodne bitva o Donbas
Mikrobiologický ústav Bundeswehru ve svých materiálech argumentuje "potenciální hrozbou bioterorismu" na Ukrajině na pozadí probíhajících ozbrojených střetů na východě země. Je jasné, že k ochraně před možným biologickým útokem by měly být zkoumány především potenciální agens biologických zbraní, kterými by se dalo takovému útoku čelit. Jinými slovy Němci přiznávají, že zde prováděli výzkumné aktivity v oblasti biologických a chemických zbraní.
Vyzýváme německé představitele, aby okamžitě přestali šířit lživé spekulace o údajném úmyslu naší země použít zbraně zakázané mezinárodním právem v rámci speciální vojenské operace. Taková prohlášení totiž mohou ukrajinské neonacistické prapory jen dále inspirovat ke strašným provokacím. Pokud k něčemu takovému skutečně sáhnou, pak morální odpovědnost za tragické následky ponese Berlín.
Tajné zařízení NATO s laboratoří pro výrobu biologických zbraní PIT-404
Že nejde o nic teoretického dokládají zprávy od zdrojů z vedení Doněcké lidové republiky, které se k nám z režimních médií pochopitelně nedostanou. Nemůžeme je aktuálně ověřit z dalších zdrojů, ale určitě stojí za pozornost:

Čtěte ZDE: Počátek konce: Obklíčené jednotky hrdlořezů volají o pomoc. Stovky se jich vzdávají. Tvrdé jádro fanatiků zůstává a spílá Zelenskému a jeho protektorům: Vykašlali jste se na nás! USA nemají zájem. Divadlo propagandy je víc
Pod průmyslovou oblastí závodu Azovstal, kterou vlastní ukrajinský oligarcha Rinat Achmetov (údajný nemanželský syn bývalého ukrajinského prezidenta Kučmy), je vybudováno 24 kilometrů tunelů v hloubce až 30 metrů. Tunely jsou vybaveny systémem pancéřových bunkrů. V nich je umístěn tajný objekt NATO PIT-404 a tajná laboratoř NATO pro výrobu biologických zbraní.
V objektu se nachází přibližně 240 cizinců včetně důstojníků NATO a francouzské cizinecké legie, jakož i zaměstnanců biologické laboratoře. Jejich strážci, které financuje Achmetov, mají údajně až 3 000 členů.

Biolaboratoř pod závodem Azovstal v Mariupolu v takzvaném zařízení PIT-404 vybudovala a provozuje společnost Metabiota, která má vazby na Huntera Bidena, Rinata Achmetova a Volodymyra Zelenského.

V laboratořích se prováděly testy biologických zbraní. Tisíce obyvatel Mariupolu se staly „pokusnými králíky“. Na těchto nelidských experimentech se účastnili zejména západní "odborníci".

Francouzští zpravodajští důstojníci a důstojníci speciálních jednotek je nedokázali z Mariupolu dostat. To byl hlavní důvod, proč prezident Macron tolikrát volal do Kremlu a žádal o „humanitární koridory“. Nakonec byla zorganizována riskantní operace na jejich záchranu, která ovšem selhala.

Mapa předpokládaných podzemních prostor v Azovstalu
Někteří francouzští zpravodajští důstojníci při záchranné operaci zahynuli. Šéf francouzské rozvědky Eric Videaux byl poté 31. března odvolán pro selhání francouzské rozvědky.

Důstojníci z USA, Kanady, Německa, Francie, Itálie, Turecka, Švédska, Polska a Řecka jsou nyní uvězněni v útrobách Azovstalu. Amerického generálporučíka Rogera Clothiera, kterého nedávno zajaly Lidové milice DLR ze sestřeleného vrtulníku, vystopovaly ruská vojenská rozvědka GRU a ruská zahraniční tajná služba SVR v Mariupolu prostřednictvím sledování jeho milenky v tureckém městě Izmir.

Jde sice o oficiálně nepotvrzenou zprávu – ale mnohá slova z rozhovoru mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marijou Zacharovovou by to velmi dobře vysvětlovalo. Až poslední fanatičtí náckové v útrobách železáren složí zbraně, čekají nás nepochybně další podstatné informace. A právě to je nepochybně jeden z důvodů, proč o toto poslední útočiště pluků Azov je v tolika západních hlavních městech takový zájem.

Doporučuje ContentExchan
zchnks shares this
116