Clicks170
Peter(skala)
NÚTENÁ izolácia pre PODOZRENIE z infekcie? Politické strany už asi potrebujú oddychový čas! Úradnícka vláda na pol roka môže upokojiť spoločnosť a pripraviť plán obnovy Slovenska. Dr. Igor Bukovský …More
NÚTENÁ izolácia pre PODOZRENIE z infekcie? Politické strany už asi potrebujú oddychový čas!

Úradnícka vláda na pol roka môže upokojiť spoločnosť a pripraviť plán obnovy Slovenska. Dr. Igor Bukovský reaguje na chaos, ktorý vznikol vyhlásením núdzového stavu a sprísnených opatrení, novelizáciou zákona č. 355(2007 Zb (Zákon o verejnom zdraví...), prezidentským podaním proti tejto novelizácií napriek jej podpísaniu a konaním politických strán v rezorte zdravotníctva. Erratum – oprava chyby: paragraf, ktorý obsahuje ustanovenie o „nútenej izolácií pri podozrení na prenosnú chorobu“ má číslo §48, nie §47. Ospravedlňujeme sa za chybu. Vo videu spomínaná štúdia: nature.com/articles/s41591-020-1112-0