Clicks11
vi.news

Viganò: Thông diễn học về tính liên tục đã thất bại

Thông diễn học về tính liên tục giữa Công đồng Vatican II và Huấn quyền trước đó như được tuyên bố bởi Benedict XVI (2005) đối với Tổng Giám mục Caro Viganò là một cấu trúc lý thuyết đơn thuần bỏ qua những gì đã xảy ra trong nhiều thập kỷ ( OnePeterFive.com, ngày 21 tháng 9).

Ông nhấn mạnh, thông diễn học phục vụ làm rõ ý nghĩa của một cụm từ tối nghĩa hoặc mâu thuẫn rõ ràng với học thuyết, chứ không phải để sửa chữa các phát biểu sai đã đăng.

Để làm ví dụ về một tuyên bố sai lầm, ông trích dẫn Lumen Gentium 16 tuyên bố rằng sự cứu rỗi bao gồm "những người thừa nhận Đấng Tạo Hóa" như những người Hồi giáo cùng với chúng ta "tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và nhân từ."

Viganò giải thích rằng thần của Mohammed không phải là một và ba ngôi và rằng đạo Hồi lên án Sự nhập thể của Chúa Kitô. Từ điều này, ông kết luận rằng một số tuyên bố của Vatican II là không chính thống và không thể là một phần của Huấn Quyền mà không thể có sai sót.

#newsXatxmkudza