Serce Jezusa i Duch Święty

Boża miłość jest najcenniejszym darem Serca Jezusa i Jego Ducha W niektórych latach uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzona jest w liturgii Kościoła w czerwcu, miesiącu poświęconym Najświętsze…
in humilitate servire
Duch Święty rozlewa miłość Bożą w naszych sercach (por. Rz 5, 5). Jej źródłem jest Serce Jezusa (Haurietis Aquas).